Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae opsiynau arddull yn rheoli golwg, thema, arddull a chynllun dewislen y cwrs, golwg y cynnwys, man mynediad i'r cwrs a'r ddelwedd baner ar gyfer cwrs.

Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Arddull Addysgu er mwyn cael mynediad at opsiynau am arddull cyrsiau.

Dewiswch strwythur cwrs

Mae strwythurau cwrs yn cynnwys meysydd cwrs, enghreifftiau cynnwys opsiynol, a chyfarwyddiadau i'ch helpu i ddylunio eich cwrs. Dewiswch strwythur er mwyn gweld ei ddisgrifiad a rhagolwg o sut olwg sydd ar y ddewislen pan gaiff ei hychwanegu at gwrs. Gallwch benderfynu cynnwys enghreifftiau o gynnwys pan fyddwch yn ychwanegu strwythur cwrs at eich cwrs.

Mae cynnwys strwythur cwrs dewisedig yn cael ei ychwanegu at eich cwrs ac nid yw'n disodli eitemau dewislen a chynnwys yn eich cwrs. Gallwch olygu a dileu cynnwys strwythur cwrs yn yr un modd â chynnwys arall a grëwyd neu a fewngludwyd. Cyn i chi ddechrau, dylech allgludo neu archifo'ch cwrs cyn i chi ychwanegu strwythur cwrs. Neu, gofynnwch am gwrs gwag er mwyn arbrofi gyda strwythurau cwrs.

Os nad yw'r adran Dewis Strwythur y Cwrs yn weladwy, mae eich sefydliad wedi'i hanalluogi.

Defnyddiwch y camau hyn i ddewis strwythur cwrs:

 1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Addasu a dewiswch Arddull Addysgu.
 2. Ar y dudalen Arddull Addysgu, yn yr adran Dewis Strwythur y Cwrs, mae'r golofn ar y chwith yn dangos yr holl strwythurau cwrs mewn rhestr. Dewiswch strwythur cwrs i bori trwy ei ddisgrifiad a chael rhagolwg o'i ddewislen cwrs Yn y rhagolwg, gallwch ddewis dewislen cwrs er mwyn dysgu diben yr eitem honno yn strwythur y cwrs. Gallwch hefyd ddewis y ddolen i ddysgu mwy am strwythurau cyrsiau.

  Dewiswch strwythur cwrs a dewiswch Defnyddio'r Strwythur Hwn. Nodir strwythur y cwrs a ddewisir gennych gan nod gwirio gwyrdd ar ben yr offeryn dewis strwythur cwrs.

  I fynd yn ôl, dewiswch Dewislen Gyfredol yn rhestr y strwythurau cyrsiau a dewiswch Defnyddio'r strwythur hwn. Ni wneid unrhyw newidiadau i'ch cwrs.

 3. Wedi i chi ddewis strwythur cwrs, dangosir blwch ticio Cynnwys esiamplau o gynnwys. Dewiswch y tic i ychwanegu eitemau cynnwys a chyfarwyddiadau yn ogystal â dolenni dewislen i'r strwythur y cwrs. Os na fyddwch yn cynnwys enghreifftiau o gynnwys, dim ond dolenni dewislen a gaiff eu hychwanegu at eich cwrs.
 4. Dewiswch Cyflwyno er mwyn ychwanegu cynnwys strwythur y cwrs at eich cwrs. Dewiswch Canslo i adael heb ychwanegu strwythur cwrs.

Mae cynnwys esiamplau o gynnwys yn llenwi strwythur y cwrs gydag eitemau priodol o gynnwys ar gyfer math o strwythur y cwrs. Bwriedir i'r enghreifftiau o gynnwys fod yn ganllawiau er mwyn creu eich cynnwys eich hun. Nid yw'r sampl cynnwys ar gael fel na all myfyrwyr edrych arno. Os ydych yn penderfynu defnyddio'r esiamplau o gynnwys, golygwch nhw i gyd-fynd â'ch cwrs a'u gwneud ar gael i ddefnyddwyr.


Dewiswch bwynt mynediad y cwrs

Y pwynt mynediad i'r cwrs yw'r maes cyntaf y bydd defnyddwyr yn ei weld pan fyddant yn mynd i mewn i'ch cwrs. Y pwynt mynediad diofyn i'r cwrs yw'r Hafan ac mae'n cynnwys modiwlau sy'n tynnu sylw myfyrwyr ar weithgarwch yn eich cwrs

Rhagor am yr Hafan

Gallwch newid y pwynt mynediad Dewiswch faes sydd ar gael o'r ddewislen. Y pwyntiau mynediad sydd ar gael yw'r holl feysydd sy'n ymddangos ar ddewislen y cwrs.

Mae'r pwynt mynediad newydd yn dod i rym ar unwaith ar gyfer defnyddwyr sy'n mewngofnodi i'r system ar ôl y newid. Bydd defnyddwyr sydd yn y system pan fydd y newid yn digwydd yn gweld y cofnod newydd y tro nesaf iddynt fewngofnodi.


Cymhwyswch themâu

Os yw eich sefydliad yn defnyddio thema system Bb Learn 2012, gallwch ddewis thema cwrs ar y dudalen hon. Mae themâu cyrsiau yn ychwanegu delwedd gefndir at olwg y cwrs ac mae’n newid lliw’r ddewislen, botymau, a rheolyddion. Defnyddiwch y rhestr i ddewis y thema gwrs briodol o'r delweddau llun bach enghreifftiol. Gallwch chi newid y thema ar unrhyw adeg. Nid yw themâu yn effeithio ar gynnwys y cwrs neu strwythur cwrs a ddewisir.

Os bydd eich sefydliad wedi sicrhau nad yw themâu ar gael, ni fydd yr eicon themâu yn ymddangos.

Gallwch hefyd newid themâu cyrsiau o unman yn eich cwrs gyda'r swyddogaeth Newid Thema'r Cwrs. Pwyntiwch at yr eicon themâu er mwyn gweld yr holl themâu cwrs sydd ar gael a dewis un. Sgroliwch trwy'r blwch rhagolwg thema a dewiswch thema.

Mae thema'r cwrs yn newid yn syth i'r dewis newydd. I newid y thema, dewiswch un arall.


Dewiswch arddull y thema

Chi fydd yn dewis a fydd dewislen y cwrs yn ymddangos fel testun plaen gyda chefndir lliw neu fel botymau graffigol gyda thestun arnynt. Pan fyddwch yn dewis lliwiau dewislen, dewiswch liwiau ar gyfer y cefndir a'r testun sy'n dangos lefel uchel o gwrthgyferbyniad er mwyn sicrhau darllenadwyedd a hygyrchedd.

Wrth i chi wneud dewisiadau yn yr adran Dewis Arddull y Ddewislen mae'r ddewislen Rhagolwg enghreifftiol yn dangos sut olwg fydd ar y gosodiadau pan gânt eu cyflwyno.

Dewiswch Testun a dewiswch y lliw cefndir a lliw'r testun trwy gael mynediad at y ddewislen gyd-destunol er mwyn cael mynediad at y samplau lliwiau. Mae palet mawr o liwiau rhagosodedig ar gael. Gallwch hefyd ddarparu gwerth lliw hecsadegol. Dewiswch liw, a dewiswch Defnyddio.

Dewiswch Botymau ac ehangwch y Llyfrgell Botymau i ddewis o'r opsiynau hyn:

 • Math o Fotwm: O'r ddewislen, dewiswch Patrwm, Cadarn, neu Streipïog.
 • Siâp y Botwm: O'r ddewislen, dewiswch Corneli Crwn, Petryal, neu Ffiniau Crwn.
 • Lliw y Botwm: Fel dewis, i leihau'r dewisiadau sydd ar gael, teipiwch liw neu enw botwm a dewis Chwilio.

Wrth i chi ddewis pob opsiwn, bydd y botymau yn y Llyfrgell Botymau yn newid i adlewyrchu'r dewisiadau presennol Dewiswch fotwm yn y llyfrgell.


Gosodwch olwg ddiofyn y cynnwys

Mae'r gosodiad Gwedd Cynnwys Ddiofyn yn pennu sut mae eitemau cynnwys yn ymddangos mewn ffolderi pan fydd defnyddwyr yn cael mynediad at y cwrs am y tro cyntaf.

 • Mae Eicon yn unig yn arddangos eitemau cynnwys fel eiconau â theitlau heb ddisgrifiadau.
 • Mae Testun yn unig yn arddangos eitemau cynnwys fel teitlau gyda disgrifiadau testun byr yn unig.
 • Mae Eicon a Thestun, yr opsiwn diofyn, yn dangos eiconau â theitlau gyda disgrifiadau.

Mae newid golwg ragosodedig y cynnwys yn effeithio ar feysydd cynnwys newydd yn unig. Er mwyn newid yr holl dudalennau presennol hefyd, dewiswch y blwch ticio i Defnyddio'r wedd hon gyda'r holl gynnwys cyfredol.


Dewiswch faner

Gallwch ychwanegu delwedd baner sy’n ymddangos ar frig mynedfa’r cwrs. Caiff delwedd y faner ei chanoli’n awtomatig.

Defnyddiwch Pori fy Nghyfrifiadur i ddod o hyd i ffeil delwedd ar eich cyfrifiadur. Ni allwch ddefnyddio delweddau sydd wedi'u storio yn y Casgliad o Gynnwys neu Ffeiliau'r Cwrs. Fodd bynnag, mae copi wedi'i storio yno gyda phob lanlwythiad newydd. Os byddwch yn dileu'r ddelwedd o'r dudalen mynediad i'r cwrs, bydd y ffeil delwedd yn aros yn storfa ffeiliau'r cwrs yn y prif ffolder.

Tua 480 wrth 80 picsel yw’r maint a argymhellir ar gyfer baneri. Pan fyddwch yn dewis delwedd baner, cofiwch y gall defnyddwyr newid maint eu ffenestri pori , ehangu a dymchwel dewislen y cwrs, a defnyddio monitoriaid o wahanol feintiau a chydraniadau sgrin. Wedi i chi lan lwytho baner, edrychwch arni o dan yr amodau hynny er mwyn sicrhau ei bod yn ymddangos fel y'i bwriedir.