Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Med stilalternativene kan du kontrollere utseendet, temaet, emnemenystilen og -oppsettet, utseende på innholdet, emnets startside og bannerbildet for emner.

Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet og velg Utseende for å få tilgang til stilalternativene for emner.

Velg en emnestruktur

Emnestrukturer inneholder emneområder, valgfrie innholdseksempler og veiledninger som kan hjelpe deg med å utforme emnet ditt. Velg en struktur for å se beskrivelsen av den samt en forhåndsvisning av hvordan menyen for den ser ut når den er lagt til i et emne. Du kan velge å ta med innholdseksempler når du legger til en emnestruktur i emnet ditt.

Innholdet i emnestrukturen du velger, blir lagt til i emnet ditt uten å erstatte eksisterende menyelementer og innhold. Du kan redigere og slette innholdet i emnestrukturen på samme måte som med annet opprettet eller importert innhold. Før du setter i gang, bør du eksportere eller arkivere emnet ditt, sånn at du har en originalversjon, før du legger til en emnestruktur. Du kan eventuelt be om et tomt emne hvor du kan eksperimentere med emnestrukturer.

Hvis Valgt emnestruktur-delen ikke er synlig, har institusjonen din deaktivert den.

Bruk disse trinnene for å velge en emnestruktur:

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Utseende.
 2. I den venstre kolonnen i Utseende-delen på Valgt emnestruktur-siden vises alle emnestrukturene i en liste. Velg en emnestruktur for å bla gjennom beskrivelsen av strukturen og se en forhåndsvisning av emnemenyen i den. I forhåndsvisningen kan du velge en lenke i emnemenyen for å finne ut hvilken funksjon det elementet har i emnestrukturen. Du kan også velge lenken for å finne ut mer om emnestrukturer.

  Velg en emnestruktur, og velg deretter Bruk denne strukturen. Emnestrukturen du har valgt, vises med et grønt kontrollmerke øverst i verktøyet for valg av emnestruktur.

  For å tilbakestille emnestrukturen velger du Eksisterende meny i emnestrukturens liste og deretter Bruk denne strukturen. Emnet ditt blir ikke endret.

 3. Når du har valgt en emnestruktur, vises avmerkingsboksen for Inkluder innholdseksempler. Merk av i boksen for å legge til innholdselementer og instruksjoner samt menylenkene fra emnestrukturen. Hvis du ikke tar med innholdseksempler, blir bare menylenker lagt til i emnet ditt.
 4. Velg Send for å legge til innholdet fra emnestrukturen i emnet ditt. Velg Avbryt for å avslutte uten å legge til noen emnestruktur.

Når du tar med innholdseksempler, blir emnestrukturen fylt med innholdselementer som passer til emnestrukturtypen. Innholdseksemplene er ment som retningslinjer for eget innhold. Eksempelinnholdet er utilgjengelig for studenter, så de kan ikke se det. Hvis du bestemmer deg for å bruke innholdseksemplene, kan du redigere dem så de passer til emnet ditt, og gjøre elementene tilgjengelige for brukerne.


Velg en startside for emnet

Startsiden for emnet er det første området brukere ser når de går inn i emnet ditt. Standardstartsiden for emner er Emnets startside, som inneholder moduler hvor studenter blir varslet om aktivitet i de relaterte emnene.

Mer om Emnets startside

Du kan bytte startside. Velg et tilgjengelig område fra menyen. De tilgjengelige startsidene er alle områdene som vises i emnemenyen.

Den nye startsiden gjelder umiddelbart for brukere som logger på systemet etter at endringen er gjort. Brukere som bruker systemet når endringen foregår, ser den nye startsiden neste gang de logger på.


Bruk temaer

Hvis institusjonen din bruker systemtemaet fra Bb Learn 2012, kan du velge et emnetema fra denne siden. Emnetemaer legger til et bakgrunnsbilde i emnevisningen og endrer fargen på menyen, knappene og kontrollene. Bruk listen for å velge et egnet tema blant miniatyrbildene med eksempler. Du kan bytte tema når som helst. Temaet påvirker ikke emneinnhold eller emnestrukturen du har valgt.

Hvis institusjonen din har gjort temaer utilgjengelig, vises ikke ikonet for emnetemaer.

Du kan også bytte emnetema fra hvor som helst i emnet ditt, via Endre emnetema-funksjonen. Hold markøren over temaikonet for å se alle tilgjengelige emnetemaer og velge ett. Bla gjennom boksen med forhåndsvisninger av temaer, og velg et tema.

Emnetemaet blir umiddelbart endret til det nye valget. For å bytte tema velger du et annet.


Velg menystil

Du bestemmer om emnemenyen vises som ren tekst med en farget bakgrunn, eller som grafiske knapper med tekst. Når du velger menyfarger, bør du velge farger med høy kontrast for bakgrunnen og teksten, sånn at menyen er lett å lese og få tilgang til ting fra.

Når du velger ting i Velg menystil-delen, viser Forhåndsvisning-eksempelmenyen hvordan innstillingene ser ut når de er sendt inn.

Velg Tekst, og velg bakgrunns- og tekstfarge ved å åpne hurtigmenyen og deretter åpne fargekartet. En stor palett med forhåndsdefinerte farger er tilgjengelig. Du kan også angi en heksadesimal fargekode. Velg en farge, og velg deretter Bruk.

Velg Knapper og utvid Knappebibliotek-delen for å velge blant disse alternativene:

 • Knappetype: Velg Mønster, Ubrutt eller Stripete i menyen.
 • Knappeform Velg Avrundede hjørner, Rektangulær eller Avrundede ender i menyen.
 • Knappefarge: Hvis du vil snevre inn de tilgjengelige valgene, kan du skrive inn navnet på en farge eller knapp og velge Søk.

Hver gang du velger et alternativ, blir knappene i knappebiblioteket endret for å reflektere de gjeldende valgene. Velg en knapp i biblioteket.


Angi standard innholdsvisning

Standard innholdsvisning-innstillingen avgjør hvordan innholdselementer ser ut i mapper når brukere åpner emnet for første gang.

 • Hvis du velger Bare ikon, vises innholdselementer som ikoner med titler, men uten beskrivelser.
 • Hvis du velger Bare tekst, vises innholdselementer bare som titler med en kort beskrivelse.
 • Hvis du velger Ikon og tekst, som er standardvalget, vises ikoner med titler og beskrivelser.

Når du endrer standard innholdsvisning, påvirker det bare nye emneområder. Merk av for Bruk denne visningen på alt eksisterende innhold for å endre visningen for alle eksisterende sider også.


Velg et banner

Du kan legge til et bannerbilde som vises øverst på emnets startside. Bannerbildet blir automatisk midtstilt.

Bruk Bla gjennom min datamaskin for å finne en bildefil på datamaskinen. Du kan ikke bruke bilder som er lagret i Mitt innhold eller Emnefiler. Men det blir lagret en kopi av hver nye opplasting der. Hvis du sletter bildet fra emnets startside, ligger bildefilen fortsatt i hovedmappen i emnets filrepositorium.

Rundt 480 x 80 piksler er en anbefalt bannerstørrelse. Når du velger et bannerbilde, må du huske på at brukere kan endre størrelsen på nettleservinduet, utvide eller skjule emnemenyen og bruke skjermer med forskjellige størrelser og oppløsninger. Når du har lastet opp et banner, bør se på det under disse forholdene for å være sikker på at det vises som det skal.