This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Din kurs, din stil.

Alla lärare har olika undervisningsstilar. I kursstrukturer kan du konfigurera din kurs utifrån det undervisningsformat du vill använda.

Om kursstrukturer

Även om det är första gången som du undervisar online går det snabbt att skapa en kurs med hjälp av kursstrukturer. Använd kursmenylänkarna, instruktionerna och innehållsexemplen i en kursstruktur för att snabbt komma igång med att organisera din kurs och skapa en meningsfull inlärningserfarenhet för deltagarna.

När du har slutfört tre grundläggande steg är din kurs färdig för deltagarna.


Välja en kursstruktur

Innan du sätter igång kan du exportera eller arkivera din kurs innan du lägger till en kursstruktur för att se till att du har en ursprunglig version.

Mer information om att exportera och arkivera kurser

Den valda kursstrukturens innehåll läggs till i din kurs och ersätter inte befintliga menyalternativ och befintligt innehåll. Du kan ta bort onödiga objekt.

Välj en kursstruktur på sidan Undervisningsformat.

Om avsnittet Välj kursstruktur inte visas så har din institution inaktiverat det.

 1. Välj Undervisningsformat under Anpassningkontrollpanelen.
 2. På sidan Undervisningsformat visar den vänstra kolumnen alla kursstrukturer i en lista i avsnittet Välj kursstruktur. Välj en kursstruktur för att bläddra igenom beskrivningen och förhandsgranska kursmenyn. I förhandsgranskningen kan du klicka på en kursmenylänk för att få information om det objektets roll i kursstrukturen.
 3. Välj en kursstruktur och klicka på Använd denna struktur. Den kursstruktur som du har valt anges med en grön bock längst upp på kursstrukturens markeringsverktyg.

  Återställ dina val genom att klicka på Befintlig meny i kursstrukturlistan och sedan på Använd denna struktur. Din kurs ändras inte.

 4. När du har valt en kursstruktur visas kryssrutan Inkludera innehållsexempel. Markera den här kryssrutan för att lägga till innehållsobjekt och instruktioner samt kursstrukturens menylänkar. Om du inte inkluderar innehållsexempel läggs bara menylänkar till i kursen.
 5. Klicka på Skicka för att importera kursstrukturen och valfria innehållsexempel till din kurs. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att göra ändringar i din kurs.

Du kan även välja en kursstruktur i popup-fönstret Snabbkonfigurering. Om din institution har aktiverat den här funktionen visas popup-fönstret varje gång du öppnar kursen tills du inaktiverar funktionen längst ner i fönstret. Du kan även öppna popup-fönstret med dessa steg:

 1. Välj Snabbkonfigurering under AnpassningKontrollpanelen.
 2. Visa avsnittet Välj en kursstruktur. Alla kursstrukturer visas i en lista i den vänstra kolumnen. Välj en kursstruktur för att bläddra igenom beskrivningen och förhandsgranska kursmenyn. I förhandsgranskningen kan du klicka på en kursmenylänk för att få information om det objektets roll i kursstrukturen.

  Om avsnittet Välj en kursstruktur inte visas så har din institution inaktiverat det.

 3. Välj en kursstruktur och klicka på Använd denna struktur. Den kursstruktur som du har valt anges med en grön bock längst upp på kursstrukturens markeringsverktyg.

  Återställ dina val genom att klicka på Befintlig meny i kursstrukturlistan och sedan på Använd denna struktur. Din kurs ändras inte.

 4. När du har valt en kursstruktur visas kryssrutan Inkludera innehållsexempel. Markera den här kryssrutan för att lägga till innehållsobjekt och instruktioner samt kursstrukturens menylänkar. Om du inte inkluderar innehållsexempel läggs bara menylänkar till i kursen.
 5. Klicka på Tillämpa ändringar för att importera kursstrukturen och valfria innehållsexempel till din kurs. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att göra ändringar i din kurs.

Om du bläddrar och väljer en annan kursstruktur i listan när du har klickat på Använd denna struktur och väljer alternativet Inkludera innehållsexempel, uppdateras inte frasen Inkludera innehållsexempel för förrän en ny kursstruktur används.

Lägg bara till en struktur i en kurs. Om du lägger till fler än en kursstruktur i samma kurs kan det leda till duplicerade menyobjekt och duplicerat innehåll. För att förhindra detta bör du skapa eller begära en tom kurs om du vill experimentera med ytterligare kursstrukturer.

Mer information om att välja en kursstruktur


Inkludera innehållsexempel ELLER börja om från början

Genom att inkludera innehållsexempel från en kursstruktur fylls din kurs i med objekt som är lämpliga för kursstrukturtypen. Innehållsexemplen är avsedda att redigeras för din egen användning och har utformats för att ge inspiration till Blackboard Learn-lärare, oavsett om de är erfarna eller nybörjare.

Exempelinnehåll
Inkludera innehållsexempel Innehåll som inkluderas
Ja Om du väljer att inkludera innehållsexempel kommer din kurs att innehålla:
 • Pedagogisk information
 • Stegvisa instruktioner
 • Undervisningstips
 • Länkar till videohandledningar och Blackboard-hjälpämnen
 • Kursmaterial: innehållsobjekt, verktyg, uppgifter, tester, enkäter, anslag, webblänkar och kombinationsprogram.
Innehållsexempel är inte tillgängliga för deltagare och har ett distinkt visuellt format som automatiskt tas bort när ett objekt görs tillgängligt. Ämnet oceanografi används i de flesta kursstrukturer. Exempelobjekten visar hur du kan använda objekt och verktyg med din undervisningsmetod. Du kan välja att redigera de här objekten och göra dem tillgängliga så att deltagare kan se dem ELLER ta bort dem och skapa nya objekt.

Användare som känner till Blackboard Learn kan inkludera innehållsexempel för att se exempel på kursmaterial och utforska nya verktyg och funktioner.

När du lägger till en kursstruktur i din kurs läggs en mapp med namnet ”sample_content” till på kursens lagringsplats – Kursfiler eller Content Collection. Mappen innehåller filerna som används i kursstrukturens exempel. Om du redan har mappar i Kursfiler eller Content Collection visas mappen ”sample_content” i en mapp som heter ”ImportedContent”. Om du lägger till flera kursstrukturer i samma kurs visas ytterligare mappar med namnet ”ImportedContent”.

Nej Om du har erfarenhet av att använda funktionerna i Blackboard Learn och känner dig bekväm med att bygga upp olika typer av material i din kurs kan du exkludera innehållsexempel.

Om du inte inkluderar innehållsexempel läggs kursstrukturens kursmenylänkar till, men det skapas även tomma ytor där du kan skapa innehåll.

Om du vill inkludera kursstrukturens innehållsexempel markerar du kryssrutan Inkludera innehållsexempel. Om du har innehåll i din kurs visas även kursstrukturens innehåll.


Skapa innehåll

När du har valt en kursstruktur kan du anpassa din kurs. I följande lista finns nödvändiga uppgifter för att förbereda kursen för deltagarna.

Ändra redigeringsläget till för att visa redigeringsfunktionerna.

Organisera kursmenyn

Du kan ändra namn på, omordna, ta bort, dölja och lägga till kursmenylänkar efter behov. Ett snabbt sätt att ta bort en hel yta och objekten på den är att ta bort innehållsytans länk från kursmenyn. Den här åtgärden tar emellertid permanent bort innehållsytan och alla objekt på den. Det går inte att ångra den här åtgärden. Om du är osäker kan du dölja innehållsytan istället.

Om en verktygslänk på kursmenyn inte fungerar är verktyget inte aktiverat. Du kan radera länken eller be din institution att aktivera verktyget.

Om du inte har inkluderat innehållsexempel ger kursstrukturens kursmenylänkar tomma ytor där du kan skapa innehåll.

Mer information om kursmenyn

Skapa innehållsobjekt, verktygslänkar och filer

När du har organiserat kursmenyn kan du ladda upp filer från din dator, redigera befintligt innehåll och skapa nytt innehåll samt verktygslänkar. Genom att använda en mängd olika typer av innehåll och verktyg kan du ge deltagarna en lärorik och interaktiv upplevelse.

Mer information om att skapa innehåll i en kursyta

Redigera, flytta, kopiera och ta bort innehåll

När du lägger till en kursstruktur med innehållsexempel i din befintliga kurs visas innehållsexemplen utöver det befintliga innehållet och är inte tillgängliga för deltagarna. Du kan välja att redigera, flytta, kopiera eller ta bort hela eller delar av innehållet.

Om du fortfarande arbetar med något innehåll eller om du inte vill att deltagarna ska se innehållet kan du göra det otillgängligt när du håller på att bygga upp kursen.

Mer information om att hantera och redigera kursytor och innehåll

Förhandsgranska din kurs som en deltagare

I egenskap av lärare vill du kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som avsett – innan deltagarna ser kursen. Du kan använda deltagarförhandsgranskningen för att granska kursens innehåll och testa kursens funktioner, till exempel sådana som styr kursinnehållets tillgänglighet eller kräver en viss interaktion från deltagaren för att aktiveras.


Vanliga frågor och svar om kursstrukturer

Den här samlingen ger svar på vanliga frågor om kursstrukturer. Den tillhandahåller även länkar till mer utförlig information som är tillgänglig i Blackboard Hjälp.

Ska jag ta med innehållsexempel?

Innehållsexempel omfattar pedagogisk information, instruktioner och kursobjekt. Även om du har erfarenhet av Blackboard Learn kan den pedagogiska informationen och innehållsexemplen ge dig idéer om verktyg eller nya metoder.

Innehållsexemplen är inte tillgängliga för deltagare och du kan redigera, flytta, kopiera eller ta bort dem.

Hur vet jag vad deltagarna ser eller inte ser i min kurs?

I egenskap av lärare vill du kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som avsett – innan deltagarna ser kursen. Du kan använda deltagarförhandsgranskningen för att granska kursens innehåll och testa kursens funktioner, till exempel sådana som styr kursinnehållets tillgänglighet eller kräver en viss interaktion från deltagaren för att aktiveras.

Vad ska jag göra om jag har onlineinnehåll som redan är förberett?

Kursstrukturer läggs till i din kurs och ersätter inte ditt befintliga innehåll. Inkludera innehållsexempel när du lägger till en struktur i din kurs och upptäck nya sätt att presentera innehållet du redan har tagit fram.

Hur begränsar jag antalet verktyg som är tillgängliga för deltagarna?

Du kan kontrollera vilka verktyg deltagarna kan se när de öppnar sidan Verktyg. Om du inte tänker använda verktyget för kursmeddelanden kan du till exempel göra det otillgängligt. Ingen kan se eller öppna det (inte du heller) förrän det är tillgängligt igen. Befintligt innehåll tas inte bort när ett verktyg inte är tillgängligt. När ett verktyg är tillgängligt igen blir innehållet tillgängligt.

Använd följande steg om du vill bestämma vilka verktyg som ska vara tillgängliga för deltagarna i din kurs:

 1. Välj Verktygstillgänglighet under AnpassningKontrollpanelen.
 2. Gör de nödvändiga tillgänglighetsjusteringarna på sidan Verktygstillgänglighet.
  1. Markera verktygets kryssruta för att göra ett verktyg tillgängligt.
  2. Avmarkera verktygets kryssruta för att göra ett verktyg otillgängligt.
 3. Klicka på Skicka.

Om ett verktyg inte har någon kryssruta har din institution stängt av det. Verktyg som har ett streck (-) i en kolumn har inga tillgänglighetsinställningar som kan ändras i systemet.

Hur kopierar eller flyttar jag innehållsobjekt?

Du kan kopiera och flytta innehållsobjekt för att ordna om ditt kursmaterial. Om en innehållsyta innehåller många objekt kan du till exempel flytta in dem i mappar för att hjälpa användarna att navigera.

En del innehållsobjekt har begränsningar vad gäller kopiering och flyttning. Du kan till exempel kopiera eller flytta en kurslänk men bara till en annan yta inuti samma kurs. Du kan inte kopiera uppgifter, tester och enkäter men du kan flytta dem inom samma kurs.

 • Att kopiera innehåll innebär inte att det försvinner från sin ursprungliga plats i din kurs.
 • Om du flyttar innehåll tas det bort från ursprungsplatsen i din kurs.

Alternativet Kopiera visas inte på objektets meny om det inte kan kopieras.

Om en kursyta innehåller objekt som inte kan flyttas till en annan kurs, till exempel ett prov, finns inte alternativet att flytta det till en annan kurs på sidan Flytta.

 1. Ändra redigeringsläget till och öppna en innehållsyta eller mapp som innehåller det objekt som du vill kopiera eller flytta.
 2. Gå till objektets kontextuella meny och välj Kopiera eller Flytta Om Kopiera eller Flytta inte är tillgängligt för ett objekt, visas det inte heller på menyn.
 3. Välj Målkurs på menyn på sidan Kopiera eller Flytta. Standardinställningen är den nuvarande kursen. Endast kurser där en lärare har en roll som tillåter kopiering av innehåll visas i listan. För objekt som inte kan flyttas från den aktuella kursen är målkursen redan listad som aktuell kurs och menyn visas inte.
  • Klicka på Bläddra för att välja Målmapp.
  • Klicka på Skicka.

Vad ska jag göra om jag har ytor i min kurs som är ”under konstruktion” och inte redo för deltagarna?

Planering är en av de viktigaste aspekterna när du utvecklar din kurs. Utveckla en disposition över vad du vill ha med i din kurs. Sedan bygger du ditt innehåll, testar det och får återkoppling om dina undervisningsmetoder.

Ibland kan du inte förbereda och testa allt ditt innehåll innan första lektionsdagen. Överväg att förbereda och testa innehåll för de första veckorna med lektioner och endast göra det innehållet tillgängligt för deltagarna. Dölj alla innehållsytor som du fortfarande arbetar med. Du kan utveckla och testa nästa del av innehållet när deltagarna jobbar med materialet du gjort tillgängligt.