Om att skriva in användare

Sidan Användare listar alla inskrivna användare i din kurs och gör det möjligt för dig att hantera deras inställningar. Ofta administrerar din institution kursinskrivningar för registrerade deltagare och hanterar deras konton.

Om din institution tillåter det och ger dig lämpliga behörigheter kan du lägga till eller ta bort användare och även ändra lösenord, roller, profilinformation och tillgänglighet i din kurs.

Öppna sidan Användare från kontrollpanelen i sektionen Användare och grupper.

Du kan skriva in användare på tre sätt. Dessa alternativ är tillgängliga på menyn Skriv in användare eller via alternativet Batchinskriv.

 • Skapa en användare: Skapa användare och skriv in dem automatiskt.
 • Sök användare för inskrivning: Skriv in användare som har befintliga konton i systemet.
 • Batch-inskriv: Skriv in flera användare på samma gång och tilldela dem en kursroll.

Skapa användare

Din institution hanterar lärares möjlighet att skapa nya användare.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Öppna menyn Skriv in användare på sidan Användare och välj Skapa användare.
 3. På sidan Skapa användare anger du den nödvändiga informationen och all annan relevant personlig information.
 4. Välj Roll och Tillgänglighet för användaren.
 5. Klicka på Skicka.

Om en institution har flera IT-system kan användare skapas i ett annat IT-system som nås via en länk överst på denna sida.

Information om användare lagras i en Användarprofil. Din institution bestämmer vilka av användarprofilens datafält som användare kan se och vilka de kan redigera.


Hitta användare för inskrivning

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Öppna menyn Skriv in användare på sidan Användare och välj Sök användare för inskrivning.
 3. Ange ett användarnamn eller klicka på Bläddra för att söka efter användare. Endast de användare som inte redan är inskrivna i din kurs är identifierbara när du söker efter användare.
 4. Välj eller skriv in så många användarnamn som krävs. Avgränsa flera användarnamn med komman.
 5. Välj Roll och Tillgänglighet för inskrivning för användarna.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan även söka efter användare med hjälp av förnamn, efternamn och e-post.

Påträffade användare: Sökresultatet visar upp till 25 namn på en sida. Sökningar som hittar fler än 25 användare visar dessa på flera sidor. Det går inte att skriva in flera användare om de visas på olika sidor. Välj istället att skriva in användare från en enda sida och klicka på Skicka. Upprepa sökningen om du vill skriva in fler användare.

Tillgänglighet: Det går inte att skriva in användare som din institution har gjort Ej tillgängliga. De användare som är inskrivna i din kurs men som har gjorts Ej tillgängliga av dig kan inte se din kurs på fliken Mina kurser och kommer inte åt din kurs. Du måste ställa in din kurs till Tillgänglig för dessa användare så att de kan se att de är inskrivna i kursen.


Batch-inskriva användare

Batch-inskriv användare lägger till flera användare till din kurs och tilldelar dem en kursroll. Användare som inte finns i systemet skapas först i systemet och läggs sedan till i din kurs. Användardata fastställs i en batch-fil som måste skapas utanför systemet. Vanliga verktyg för skapande är textredigerare och Microsoft Excel.

Ditt lärosäte kontrollerar om du kan batchregistrera användare.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Klicka på Batch-inskriv användare på sidan Användare.
 3. Klicka på Bläddra för att hitta batch-filen och välj en Avgränsningstyp vid behov.
 4. Klicka på Skicka.

Formatera batchfilen

Batchfilen får endast inkludera en post per rad. Varje fält måste separeras med en avgränsare och omges med citationstecken.

CSV-filer (comma separated value) skapas av Microsoft Excel och lägger automatiskt till citationstecken runt varje fält.

Fälten måste visas i följande ordning för varje användarpost. Fält som är märkta med en asterisk är obligatoriska.

Username*, Last Name*, First Name*, Email, Password*, Course Role*, Student ID, Middle Name, Job Title, Department, Company, Street 1, Street 2, City, State / Province, Zip / Postal Code, Country, Work Phone, Home Phone, Work Fax, Mobile Phone, Website, Course Availability, Other Name, Suffix, Title

Du kan inte ändra en användarpost med hjälp av batchregistreringsprocessen. Om systemet känner igen användarnamnet behandlas registreringen utan att ändra användardata. När systemet känner igen ett användarnamn behandlas endast kursroll och tillgänglighet. Övrig information för användarposten ignoreras.

Du kan lämna frivilliga fält tomma. Fältet Username är skiftlägeskänsligt. Om du lämnar fältet Password tomt så blir användarens lösenord samma som dennes användarnamn. Ett tomt värde för Password måste omges av citationstecken. För Course Availability ska du ange Y för ja och N för nej. Användare är tillgängliga i en kurs som standard, men du kan styra detta inom kursen.

Om batchfiler

Batch-filer är TXT-filer som kan innehålla stora mängder information som laddas upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara av en filtyp som stöds, antingen TXT (enkel text) eller CSV (kommaseparerade värden).

  Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare sätter automatiskt dit dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en CSV-fil.

 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken. Till exempel: "Johan"
 • Om citationstecknen är i ett fält ska du se till att använda ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte är slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\). Till exempel: "\"SMEKNAMN\""
 • Varje fält måste delas av med en av de här avgränsarna: komma, kolon eller tabb. När du väljer AUTO kan bara en avgränsare användas i varje batch-fil. Till exempel: "Stefan","Larsson" eller " "Stefan":"Larsson"
 • Varje post måste ligga på en egen rad. Till exempel:

  "Stefan","Larsson"

  "Sara","Adell"

 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Blackboard rekommenderar att varje batchfil inte överskrider 500 poster på grund av de tidsbegränsningar som de flesta webbläsare har.

Lista alla användare i en kurs

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Klicka på på sidan Användare. Alla användare visas.

  Du kan ladda ner en lista i form av ett kalkylblad. Mer information finns i Arbeta offline med resultatdata.

 3. Visa avsnittet Kursadministration och resultatkontrollpanelen och klicka på Hela Kursadministration och resultat.
 4. Peka på Arbeta offline och välj Ladda ner.
 5. Välj kolumnerna du vill ladda ner. Listan med deltagare inkluderas automatiskt.
 6. Klicka på Skicka och spara filen.

Ta bort användare från en kurs

När du tar bort användare från din kurs är åtgärden permanent och går inte att ångra. All information som är associerad med den användaren, som information i Kursadministration och resultat, utvärderings- och uppgiftsinformation samt kursstatistik, tas också bort. Inlägg i diskussionsforum, mottagna meddelanden och e-postmeddelanden tas inte bort. Det går inte att återställa borttagna användare och tillhörande uppgifter i din kurs. Du kan däremot skriva in en borttagen användare i din kurs igen utan associerade data.

 1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Användare.
 2. Markera kryssrutorna intill de användare du vill ta bort från din kurs på sidan Användare.
 3. Klicka på Ta bort användare från kurs.
 4. Ett popupfönster varnar dig om att åtgärden är slutgiltig. Klicka på OK för att ta bort användaren.

Du kan även bort användare en åt gången:

 1. Öppna en användares meny på sidan Användare och välj Ta bort användare från kurs.
 2. Ett popupfönster varnar dig om att åtgärden är slutgiltig. Klicka på OK för att ta bort användaren.

Hantera inställningar för användare

Det går att komma åt följande alternativ på en användares meny:

 • Redigera: Uppdatera personlig information om en användare.
 • Ändra användarens lösenord: Ändra ett lösenord. Användaren får ett e-postmeddelande om ändringen.
 • Ändra användarroll i kurs: Välj användarens roll. Den här inställningen påverkar endast den kurs du undervisar i.
 • Ändra användares tillgänglighet i en kurs: Ställ in användarens tillgänglighet till Ja eller Nej. Den här inställningen påverkar endast den kurs du undervisar i. Tillgängligheten visas i den högra kolumnen på sidan Användare.
 • Ta bort användare från kurs: Välj det här alternativet för att ta bort användare. Du ombeds bekräfta borttagningen.

Inskrivningsalternativ

Du kan anpassa på vilket sätt deltagare kan skriva in sig på kursen.

 1. Ändra redigeringsläget till .
 2. Gå till kontrollpanelen, visa avsnittet Anpassning och välj Inskrivningsalternativ.
 3. Välj lämpligt inskrivningsalternativ.
  • Lärare/systemadministratör: Det här alternativet ger läraren eller Blackboard-administratören på din institution kontroll över inskrivningsprocessen. Markera kryssrutan för att skapa en länk som deltagarna kan använda för att skicka en inskrivningsbegäran till kursläraren via e-post. Denna länk visas i kurskatalogen.
  • Självinskrivning: Det här alternativet låter deltagarna själva skriva in sig i din kurs.
   • Använd datumfälten för att ställa in ett startdatum, ett slutdatum eller båda för att reglera tidsramen inom vilken deltagarna kan skriva in sig själva. Om du inte väljer några datum kan en deltagare skriva in sig när som helst om du inte gör din kurs otillgänglig eller datumen för kursens varaktighet har passerats.
   • Du kan använda en Åtkomstkod för att bekräfta självinskrivningsprocessen. En åtkomstkod ger viss kontroll över vilka som kan och inte kan skriva in sig själva i din kurs, men låter deltagaren själv initiera och slutföra inskrivningsprocessen.