Kursroller kontrollerar åtkomsten till innehåll och verktyg i en kurs. Varje användare tilldelas en roll för varje kurs de deltar i. En användare som har rollen assistent i en kurs kan till exempel ha rollen deltagare i en annan kurs.

Du kan ställa in kursroller när du skriver in användare till kurser. Du kan även redigera kursroller efter inskrivning.

Administratörer kan redigera namnen, möjligheterna och behörigheterna associerade med befintliga kursroller. De kan även skapa nya kursroller. Därför kanske inte all information som anges här reflekterar dina tillgängliga kursroller korrekt.

Standardroller för kurser och organisationer
Roll Beskrivning
Kursbyggare Kursbyggarrollen har tillgång till de flesta kursytorna. Den här rollen är lämplig för en assistent som inte ska ha tillgång till deltagarnas resultat.

En kursbyggare kan komma åt en kurs även om den inte är tillgänglig för deltagare. Kursbyggaren kan inte ta bort en lärare från en kurs.
Facilitator Facilitatorn har standardbehörigheter vad gäller kursmaterial, kursadministration och resultat, kalender, anslag, diskussioner och grupper för att hjälpa läraren under kursens gång.

Många lärosäten använder ämnesexperter för att skapa innehåll för stora kurser med flera avsnitt där man tar hjälp av flera fakulteter. Dessa lärosäten eller kurser kan även kräva mer än en person för att föra kursplanen framåt. Dessutom kan lärosätesadministratörer ge en del av eller alla bedömnings-, kursplans- och kommunikationsbehörigheter till betrodda facilitatorer för att hjälpa till med dessa ansvarsområden i större kurser.
Bedömare Bedömarrollen har begränsad tillgång till kursen. Bedömare kan hjälpa läraren att skapa, hantera, leverera och bedöma utvärderingar och enkäter. Bedömaren kan också hjälpa en lärare med att lägga till manuella poster.

Om en kurs inte är tillgänglig för deltagare visas den i kurslistan för en användare med rollen Bedömare. Bedömaren kan däremot inte öppna kursen förrän den är tillgänglig.

Som en del av arbetsflödet för delegering av bedömning kan lärare tilldela möjligheten att förena resultat till bedömare.
Gäst Rollen Gäst låter blivande deltagare, alumner och föräldrar utforska Blackboard Learn utan att kunna ändra användare, kurser eller innehåll. Användare med rollen Gäst är ej autentiserade användare.

Om en administratör har aktiverat gäståtkomst kan lärarna ge ej autentiserade användare tillgång till områden i en kurs.

Du kan tilldela användare en gästroll i Ultra-kursvyn, men gäster kan ännu inte komma åt kurser.

Lärare Lärare har fullständig åtkomst till kursen. Den här rollen tilldelas vanligtvis den som planerar, genomför eller hjälper till med lektionen. Användare med rollen Lärare kan komma åt en kurs även om den inte är tillgänglig för deltagare. Läraren inkluderas i kursbeskrivningen i kurskatalogen. Lärarrollen kan styra verktygstillgänglighet.
Deltagare Deltagare är standardrollen för kursanvändare. En användare med deltagarroll skickar in kursuppgifter och deltar i diskussioner. Deltagare kan inte skapa eller bedöma kursobjekt. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem.
Assistent Användare med rollen Assistent har tillgång till det mesta i kursen. Assistenter kan komma åt kursen även om den inte är tillgänglig för deltagare.

Lärarassistenten inkluderas inte i kursbeskrivningen i kurskatalogen. Assistenter kan inte ta bort en lärare från en kurs.