This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

När du har skapat kursinnehåll och länkar till filer som lagras i Kursfiler kan du kontrollera att länkarna fortfarande fungerar med verktyget för kurslänkskontroll. Om du till exempel tar bort en fil i Kursfiler som du länkat till och kör det här verktyget får du information om att det finns en bruten länk.

Du kan regelbundet köra det här verktyget för att kontrollera att länkarna i ditt kursinnehåll fungerar. Efter att du kopierat, återställt eller importerat en kurs kan du köra verktyget för att vara säker på att alla länkar fungerar som de ska. Användare med tillgång till objekt i Kursfiler kan flytta och radera objekt eller redigera behörigheterna för ett objekt. Dessa åtgärder kan påverka giltigheten för länkade objekt i din kurs.

När du länkar till en fil i Kursfiler får alla kursanvändare läsbehörighet till filen. När du kontrollerar länkar är det bara läsbehörigheten som kontrolleras för alla kursanvändare.


Verktygstillgänglighet

Din institution måste göra verktyget Kontrollera kurslänkar tillgängligt.

Verktyget ligger under rubriken Paket och program i kontrollpanelen. Du kan begränsa tillgängligheten till verktyget på samma sätt som du kan begränsa tillgängligheten till andra verktyg.

Mer information om verktygstillgänglighet


Vilka delar av kurserna kontrolleras?

Med alternativet Kontrollera kurslänkar upptäcks brutna länkar i följande delar av kurser:

  • Innehållsytor
  • Lärmoduler
  • Lektionsplaner
  • Mappar
  • Anslag, kalenderhändelser och aktiviteter
  • Diskussionsforum, loggböcker och bloggar

Kontrolleras inte: Länkar till objekt i Kursfiler i prov, inklusive enkäter och frågebanker.


Kontrollera länkar

Kontrollpanelen > Paket och program > Kontrollera kurslänkar

  1. Starta verktyget genom att klicka på OK på sidan Brutna länkar. Åtgärden kan ta några minuter. Hur lång tid det tar beror på antalet länkar i kurserna.
  2. När kontrollen är genomförd visas länkar till raderade filer eller med brutna sökvägar.
  3. Om du vill veta mer kan du öppna menyn till en post och välja alternativet Information.