Ett kursimportpaket är en zip-fil med kursinnehåll som exporterats. Om du importerar ett kurspaket till en befintlig kurs kopieras paketets innehåll till den befintliga kursen. Importpaket innehåller inte deltagarinskrivningar eller data, så som diskussionsaktivitet eller resultat.

Du bör inte ladda upp exporterade kurspaket som du har ändrat i efter att de skapats och laddats ner. Om du öppnar Zip-filen och ändrar i någon av filerna i det exporterade paketet blir resultatet instabilt och det kan bli fel när kursen importeras.

Importera kurspaket

Kontrollpanelen > Paket och program > Importera paket/visa loggar > Importera paket

På sidan Importera paket bläddrar du fram till kurspaketet på datorn. Välj vilket kursmaterial som ska importeras och klicka på Skicka.

Om innehållsytor

Innehåll från innehållsytor som visas på kursmenyn och som har samma namn i paketet som i den befintliga kursen läggs in i samma kursinnehållsyta. Ingenting tas bort från kursen och ersätts med innehåll från paketet. Importerat innehåll bifogas till befintligt innehåll på samma innehållsyta.

Om diskussionsforum

Du kan kopiera alla startinlägg i trådarna i forumen (anonymt) eller bara kopiera forum där det inte finns några påbörjade inlägg.

Om kurslänkar

Länkar till delar i en kurs som inte importeras blir brutna i målkursen. Om det till exempel finns en länk till ett prov på en kursinnehållsyta och du väljer att inte kopiera prov blir länken till provet bruten.

Om delegerad bedömning

När en kurs utan registrerade kursdeltagare importeras till en befintlig kurs förs inställningen för delegering över som aktiverad för alla uppgifter som delegerad bedömning är inställd för. Alla befintliga användare som kan förena kan även bedöma alla inlämningar.

Om närvarodata

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Mer om närvaro och export/import


Visa importloggar

Kontrollpanelen > Paket och program > Importera paket/visa loggar

Klicka på paketlänken i kolumnen Importera loggnamn.

Det finns alternativ för att skicka loggen med e-post eller ladda ner den. Du kan även visa alla loggdetaljer för att se mer information.


Common Cartridge-paket

Common Cartridge är ett initiativ som tagits av IMS Global Learning Consortium. Common Cartridge ett format för kurspaket som gör att de kan användas i olika lärplattformar (LMS), som till exempel Blackboard Learn.

Mer information om Common Cartridge-format