Alternativ för kurskopiering

Kopiera kursmaterial till en ny kurs: Om du kopierar kursmaterial till ny kurs skapas en kurs i systemet med samma innehåll som en kurs som redan finns i systemet. Den kursmeny som anges i källkursen kommer att ersätta standardmenyn i den nya kursen.

Kopiera kursmaterial till en befintlig kurs: Om du kopierar kursmaterial till en befintlig kurs läggs det kopierade materialet till i den befintliga kursen, utan att innehållet som redan finns i den raderas. Du kan bara kopiera material till en kurs om du har rollen lärare, assistent eller kursbyggare.

Kopiera kurs med användare (exakt kopia): Du kan kopiera användaruppgifter och användarhistorik, som resultat och diskussionsinlägg till en ny kurs. Då kopieras allt i kursen till den nya kursen precis som det ser ut i den gamla kursen. Om du vill dela upp en klass i två olika delar kan du skapa en exakt kopia av kursen och sedan ta bort hälften av deltagarna i den ena delen och den andra hälften i den andra.

Närvarodata

Närvarodata inkluderas inte när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs. Närvaroalternativet tas bort från kopieringsalternativen.

Närvarodata inkluderas i en exakt kurskopia.

Mer om närvaro och att kopiera kurser


Kopiera en kurs

 1. Öppna kursen du vill kopiera.
 2. Klicka på pilen bredvid Paket och program på kontrollpanelen och klicka på Kopiera kurs.
 3. Välj lämpligt alternativ:
  • Kopiera kursmaterial till en ny kurs
  • Kopiera kursmaterial till en befintlig kurs
  • Kopiera kurs med användare (Exakt kopia)
 4. Ange ett kurs-id för den nya kursen som ska skapas och fyllas med innehåll från den befintliga kursen i rutan Målkurs-ID. Se till att det nya kurs-id:t följer standarderna för namngivning som används på din institution. Kurs-id:t får inte innehålla mellanslag eller några andra tecken än siffror och bokstäver (A–Z), tankstreck (–), understreck (_) och punkt (.). Kurs-id:t måste vara unikt och förbli statiskt. När du skapat den kopierade kursen kan du inte ändra kurs-id:t.
 5. Om du väljer Kopiera kursmaterial till en ny kurs eller Kopiera material till en befintlig kurs väljer du det kursmaterial du vill kopiera.

  Kopieringen kan inte genomföras om du inte väljer åtminstone ett av följande alternativ: Innehåll, kontakter eller inställningar. Om du inte markerar något får du ett varningsmeddelande och kopieringen genomförs inte.

 6. Under Filbilagor väljer du vilket alternativ som länkar ska kopieras till:
  • Kopiera länkar till kursfiler: Inga kopior av länkade filer inkluderas i kopian. Den kopierade kursen innehåller samma länkar som originalkursen. Länkarna leder till samma plats som länkarna som ställdes in i originalkursen.
  • Kopiera länkar och kopior av innehållet: Kopior skapas av länkade filer men endast av filer som det finns länkar till. Filer i kursens arbetsmapp som inte är länkade till något innehåll i kursen ingår inte i kopian.
  • Kopiera länkar och kopior av innehållet (inkludera hela kursarbetsmappen): Kopiera alla filer i kursens arbetsmapp, oavsett om de är länkade till kursinnehåll eller inte.

   Du behöver ha hanteringsbehörighet för ett objekt för att inkludera kopior av de här filerna. Om du inte har den här behörigheten kan det hända att några filer fattas efter kopieringen.

 7. Välj eventuellt Mapp för Content Collection-filer.
 8. Välj Inskrivningar för att kopiera listan över användare i kursen. Användaruppgifter, som diskussionsaktiviteter och resultat kopieras inte. Användaruppgifter kopieras bara om du väljer alternativet Kopiera kurs med användare (exakt kopia).
 9. Klicka på Skicka.

Vad som händer med kopierat material

När du kopierar en kurs får målkursen samma tillgänglighet som källkursen. Om målkursens tillgänglighet ställts in på otillgänglig, men originalkursen är tillgänglig ändras målkursens tillgänglighet.

När du kopierar kursmaterial händer följande:

 • Innehåll: Kopierar kursmaterial, inklusive uppladdade filer, lärmoduler och länkar. Du kan välja om du vill att kursinformation, kursdokument, inlämningsuppgifter och webbadresser ska kopieras.

  Det kan bli fel i uppgifter som skapats i lektionsplaner när de kopieras. Du bör lägga till uppgifter separat för att vara säker på att allt blir rätt.

 • Anslag: Alla anslag kopieras.
 • Tester, enkäter och frågebanker: Alla tester och enkäter kopieras, inklusive frågor och spridningsalternativ. Alla frågebanker kopieras.
 • Kalender: Alla kalenderobjekt kopieras till den nya kursen.
 • Datum: Datum för kursmaterial och verktyg ändras inte. Mer information om att snabbt justera datum finns i Tidsplanering.
 • Diskussionsforum: Du kan kopiera alla startinlägg i trådarna i forumen (anonymt) eller bara kopiera forum där det inte finns några påbörjade inlägg.
 • Objekt och inställningar i Kursadministration och resultat: Objekt i Kursadministration och resultat och deras respektive inställningar kopieras, som typer, kategorier och visningsalternativ.
 • Gruppinställningar: I gruppinställningar ingår namnen på grupperna, inställningarna för verktygstillgänglighet och namnen på diskussionsforumen.
 • Kontakter: Alla kontakter kopieras.
 • Kursinställningar: Om du markerar det här alternativet kopieras följande:
  • Kursnamn
  • Kursbeskrivning
  • Kursens startpunkt
  • Kursdesign
  • Kursbanderoll
  • Blackboard-verktyg
  • Byggblocksverktyg
  • Innehållsverktyg
  • Kurs-ID
  • Kurstillgänglighet
  • Gäståtkomst
  • Observatörsåtkomst
  • Kursens varaktighet
  • Inskrivningsalternativ
 • Länkar: Länkar till delar i en kurs som inte inkluderas i kopian blir brutna i målkursen. Om det till exempel finns en länk till ett prov på en kursinnehållsyta och du väljer att inte kopiera prov blir länken till provet bruten.
 • Kursinnehållsytor: Innehåll från innehållsytor som visas på kursmenyn och har samma namn i båda kurserna kommer att läggas till på samma innehållsyta. Inget tas bort från målkursen och ersätts med innehåll från källkursen.
 • Inskrivningar: Om detta alternativ väljs kopieras listan över användare i kursen. Användarhistorik, som diskussionsaktiviteter och resultat kopieras inte. Användaruppgifter kopieras bara om du väljer alternativet Kopiera kurs med användare (Exakt kopia).
 • Delegerad bedömning: Bedömare och inställningar förs över till den nya kursen när du väljer något av följande alternativ:
  • Kopiera kurs med användare (exakt kopia).
  • Kopiera kursmaterial till en ny kurs och markerar kryssrutan för Inkludera uppgifter om inskrivning i kopian.
  • Arkivera/återställ, eftersom användarna och deras inställningar är en del av en arkiverad kurs

  Delegerad bedömningsinställning utan inskrivningar

  När du kopierar en kurs utan inskrivningar till en befintlig kurs, förs den delegerade inställningen över som aktiverad för alla befintliga delegerade bedömningsaktiviteter. Läraren som kopierar kursen är inställd som den som bedömer alla inlämningar och förenar resultat.

  När du kopierar eller importerar en kurs utan inskrivningar till en befintlig kurs, förs den delegerade inställningen över som aktiverad för alla befintliga delegerade bedömningsaktiviteter. Alla befintliga användare som kan förena kan även bedöma alla inlämningar.


Matcha kopierade kursobjekt

När du kopierar innehåll och verktyg från en kurs till en befintlig kurs måste kursmenyn matchas i målkursen.

Så här matchas kursobjekt
Om
en kursyta i källkursen inte finns i målkursen läggs ytan till på kursmenyn i målkursen.
kursytan i källkursen och kursytan i målkursen har samma namn och är av samma typ läggs innehållet från källkursen till men ersätter inte innehållet på motsvarande yta i målkursen.
kursytan i källkursen och kursytan i målkursen har samma namn, men är av olika typer läggs kursytan från källkursen till i målkursen under ett annat namn. Det nya namnet lägger till ett löpnummer till namnet. Kursmaterial blir till exempel Kursmaterial1.