Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Når du har opprettet innhold eller lenker til filer lagret i Emnefiler, kan du kontrollere at lenkene fortsatt fungerer via Sjekk interne lenker-verktøyet. Hvis du for eksempel sletter en koblet fil fra Emnefiler og kjører verktøyet, blir den brutte lenken oppført.

Du kan kjøre dette verktøyet jevnlig for å sjekke at lenkene i emneinnholdet ditt er gyldige. Når du har kopiert, gjenopprettet eller importert et emne, kan du kjøre verktøyet for å være sikker på at alle lenker fungerer som de skal. Brukere som har tilgang til elementer i Emnefiler, kan flytte, slette og endre tillatelsene for elementer. Disse handlingene kan påvirke gyldigheten til koblede elementer i emnet ditt.

Når du oppretter lenker til filer i Emnefiler, får alle emnebrukerne lesetillatelse for filene. Når du sjekker lenker, er lesetillatelse for alle emnebrukere den eneste tillatelsen som kontrolleres.


Verktøytilgjengelighet

Institusjonen din må gjøre Sjekk interne lenker-verktøyet tilgjengelig.

Verktøyet vises i Pakker og hjelpeprogrammer-delen i kontrollpanelet. Du kan begrense tilgangen til verktøyet på samme måte som du kan begrense tilgangen til andre verktøy på.

Mer om verktøytilgjengelighet


Hvilke deler av emnet mitt sjekkes?

Sjekk interne lenker-verktøyet oppdager brutte lenker i disse områdene:

  • Innholdsområder
  • Læringsmoduler
  • Leksjonsplaner
  • Mapper
  • Oppslag, kalenderaktiviteter og oppgaver
  • Diskusjonstavler, dagbøker og blogger

Dette blir ikke sjekket: Lenker til Emnefiler-elementer i prøver – inkludert spørreundersøkelser og spørsmålsbanker.


Sjekk lenkene

Kontrollpanel > Pakker og hjelpeprogrammer > Sjekk interne lenker

  1. Velg OKBrutte lenker-siden for å starte verktøyet. Det kan ta noen minutter før alt er sjekket. Hvor lang tid prosessen tar, avhenger av hvor mange lenker det er i emnet.
  2. Når verktøyet er kjørt, viser siden lenker som leder til ødelagte filer eller har brutte baner.
  3. Åpne menyen for et element og velg Detaljer for å få mer informasjon.