Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Nadat je inhoud hebt gemaakt en koppelingen hebt toegevoegd naar bestanden die zijn opgeslagen in Cursusbestanden, kun je de tool Cursuskoppelingen controleren gebruiken om te kijken of de koppelingen goed werken. Als je bijvoorbeeld een gekoppeld bestand verwijdert uit Cursusbestanden en vervolgens de tool uitvoert, krijg je een melding over een verbroken koppeling.

Het is een goed idee deze tool regelmatig uit te voeren om de geldigheid van koppelingen in uw cursusinhoud te controleren. Nadat u een cursus hebt gekopieerd, hersteld of geïmporteerd, kunt u de tool uitvoeren om te controleren of alles goed is gekoppeld. Gebruikers met toegang tot items in Cursusbestanden mogen items verplaatsen en verwijderen of de machtigingen voor een item wijzigen. Deze handelingen hebben mogelijk invloed op de geldigheid van gekoppelde items in uw cursus.

Wanneer u een koppeling maakt naar een bestand in Cursusbestanden, krijgen alle gebruikers in de cursus de machtiging Lezen voor het bestand. Wanneer u koppelingen controleert, wordt alleen de machtiging Lezen voor alle cursusgebruikers gecontroleerd.


Toolbeschikbaarheid

De instelling moet de tool Cursuskoppelingen controleren beschikbaar stellen.

De tool wordt weergegeven in de sectie Pakketten en functies van het configuratiescherm. Je kunt de beschikbaarheid van de tool op de gebruikelijke manier beperken.

Meer informatie over beschikbaarheid van tools


Welke gedeelten van mijn cursus worden gecontroleerd?

Met de tool Cursuskoppelingen controleren kun je de volgende gebieden controleren op verbroken koppelingen:

  • Inhoudsgebieden
  • Leermodules
  • Lesoverzichten
  • Mappen
  • Mededelingen, agendagebeurtenissen en taken
  • Discussieruimten, dagboeken en blogs

Niet gecontroleerd: Koppelingen naar items in Cursusbestanden die in toetsen worden gebruikt, inclusief enquêtes en vragenpools.


De koppelingen controleren

Configuratiescherm > Pakketten en functies > Cursuskoppelingen controleren.

  1. Selecteer OK op de pagina Verbroken koppelingen om de tool te starten. Dit proces kan enkele minuten duren. De tijdsduur hangt af van het aantal koppelingen in de cursus.
  2. Nadat de tool is uitgevoerd, zie je op de pagina koppelingen die verwijzen naar verwijderde bestanden of waarvan het pad niet meer klopt.
  3. Je kunt meer informatie weergeven door het menu van een item te openen en Details te selecteren.