Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Det å opprette og vedlikeholde et repositorium med materiell er en viktig del av å utvikle et nettemne. Med Emnefiler har du tilgang til alle filene dine for et bestemt emne. Du kan organisere, se, administrere og opprette lenker til disse filene etter eget behov.

Med emnefiler får du fillagring på Blackboard-tjeneren for ett enkelt emne. Du kan opprette mapper og undermapper i Emnefiler for å organisere innholdet ditt på en måte som gir mening for deg. Innholdet som ligger i repositoriet, er innhold du kan bruke. Derfor kan du slette lenker til filer fra emnet ditt uten at filene slettes fra Emnefiler, hvor du kan opprette nye lenker til dem. Og hvis du endrer en fil eller flytter den til en annen Emnefiler-mappe etter at du har lagt til en lenke til den i emnet ditt, blir ikke lenken brutt.

Mer om hvordan du bruker webmapper til å organisere innhold i Emnefiler

Studenter kan ikke laste opp filer til Emnefiler. Når de deltar i emner, kan de i stedet bare bla gjennom etter og legge ved filer fra datamaskinen. Når du oppretter lenker til elementer fra Emnefiler i et innholdsområde, får studenter automatisk lesetillatelse for filen eller mappen.

Mer om hvordan du administrerer tillatelser i Emnefiler

Bruk av Emnefiler

For å se Emnefiler i et emne går du til Emnebehandling > Filer og velger emne-ID-en i menyen. Dette er mappen på øverste nivå, som inneholder filene og mappene du laster opp i emnet ditt. Velg en tittel for å se innholdet i en mappe eller for å se en fil.

Bytt visning

Du kan se filer og mapper i Emnefiler som en liste over filnavn, eller som miniatyrikoner. Velg lenken øverst på siden for å bytte visning.

Vis liste: Standardvisningen i Emnefiler er en liste med filnavn med små standardikoner i FIltype-kolonnen.

Vis miniatyrbilder: Hver fil og mappe representeres av et større ikon. Bruk glidebryteren øverst på siden til å endre størrelsen på miniatyrbildene.

Du kan utføre samme handlinger for filer og mapper i begge visningene.

Systemet husker hvilken visning du valgte, og den beholdes til du endrer den.


Emnefiler kontra Mitt innhold

Emnefiler er filrepositoriet som er tilgjengelig for alle Blackboard Learn-emner. Men hvis institusjonen din har tilgang til funksjonene for innholdsstyring, brukes Mitt Innhold som filrepositorium.

Du kan enkelt finne ut hvilket av dem institusjonen din bruker, ved å se på kontrollpanelet i et emne. Hvis det første menyelementet er Filer, bruker institusjonen din Emnefiler. Hvis det er Mitt innhold, bruker institusjonen din Mitt innhold som filrepositorium.

Emnefiler

  • Innhold lagres bare for ett enkelt emne.
  • Du kan ikke dele innhold mellom emner.
  • Studenter kan ikke lagre eller dele filer.

Mitt innhold

  • Du kan lagre innhold for flere emner du underviser i.
  • Du kan dele innhold på tvers av emner og med andre brukere.
  • Studenter kan få tilgang til å lagre og dele filer.

Mer om hvordan du bruker Mitt innhold