Med Content Collection kan du lagra kursmaterial på en enda plats och använda det i flera olika kurser. Du slipper att ladda upp flera kopior av samma fil när du vill dela den med dina deltagare. När du vill använda sådant material i en kurs eller uppgift kan du i stället länka tillbaka till objekt i Content Collection.

Länkar till objekt i Content Collection fungerar på olika sätt när du kopierar, importerar eller exporterar en kurs.

Kopiera en kurs med Content Collection-länkar

När du kopierar en kurs kopieras även länkarna till objekt i Content Collection, tillsammans med åtkomstbehörigheter för användare till dessa objekt. Alla användare måste ha behörighet i Content Collection för att se dessa filer. Om en användare utan korrekt behörighet markerar en länk till objektet i kursen visas meddelandet Åtkomst nekas. Om du vill ge en användare ytterligare behörigheter till ett objekt måste detta ske i Content Collection.

Mer information om mappbehörigheter i Content Collection

När du har kopierat en kurs med länkar till Content Collection-objekt kan du se läsbehörighet för alla kursdeltagare i Content Collection.

Din institution kan aktivera alternativen för kursens kopieringsinställningar för att automatiskt redigera tillstånd när en kurs kopieras. När denna inställning har aktiverats, uppdaterar den automatiskt behörigheter för Content Collection-objekt på nästan samtliga kursytor. Behörigheter för Content Collection-objekt som är länkade i tester, enkäter och frågebanker uppdateras inte automatiskt. Lärare måste manuellt uppdatera behörighet till de här objekten i Innehållshantering.

Den automatiska behörighetsuppgraderingen gäller endast kurser som kopieras.


Importera eller återskapa en kurs med Content Collection-länkar

När du exporterar eller arkiverar en kurs i Blackboard Learn inkluderas länkar till eventuella Content Collection-filer. Om ett paket sedan importeras eller återställs inkluderas de här länkarna i innehållet. Länkarnas funktion beror på objektens status i Content Collection.

Om objekten fortfarande lagras på den ursprungliga sökvägen i Content Collection, kommer länkarna till de här objekten i kursen att fungera korrekt. Om objekten har flyttats eller blivit namnändrade, kommer länkarna att brytas.

På liknande sätt bryts alla länkar till Content Collection-objekt i den importerade eller återställda kursen om ett kurspaket återställs eller importeras till en kurs i Blackboard Learn utan Content Collection. Det här sker eftersom kursen sparar en länk till varje objekt, inte de faktiska filerna. Lärarna måste ta bort länkarna till de här objekten från kursen. Om objekten är tillgängliga läggs de till i Content Collection och en länk upprättas igen från kursen.

Om Content Collection flyttas eller tas bort händer uppstår samma situation som beskrivs ovan. Alla länkar till Content Collection-objekt bryts.

Blackboard Learn uppdaterar inte automatiskt användarbehörigheter för Content Collection-objekt med länkar i importerade eller återskapade kurser.


Ladda upp filer till Content Collection

Ladda upp en zip-fil till Content Collection

Ladda ner filer i ett zip-paket från Content Collection