Genom att skapa och hantera en samling material i Content Collection kan du göra de senaste utbildnings- och forskningsmaterialen tillgängliga över hela avdelningen eller hela institutionen.

Du kan komma åt, använda och dela kurselement och innehåll genom att använda återanvändbara objekt. Återanvändbara objekt är kurselement, till exempel uppgiftsinstruktioner eller diskussionsämnen, som du skapar och lagrar så att de blir tillgängliga för användning i flera kurser. Du kan även välja att dela dina återanvändbara objekt med andra användare.

Din institution avgör om verktyget och vissa funktioner ska vara tillgängliga.


Lärobjektkatalog

I lärobjektkatalogen kan du visa hela samlingen över återanvändbara objekt som du har skapat och som andra användare vid din institution har delat med dig.

 1. Gå till Content Collection.
 2. I den vänstra navigeringspanelen väljer du pilen för att visa menyn Gå till ....
 3. Markera pilen för att expandera avsnittet Lärobjekt.
 4. Markera Visa katalog.
 5. I avsnittet Bläddra efter återanvändbara objekt, kan du visa kategorierna över återanvändbara objekt. Expandera en kategori för att se en lista över återanvändbara objekt. Du kommer inte att kunna se Externa länkar. I Content Collection visas endast externa länkar i mappen där du skapade dem.

  Du kan inte lägga till återanvändbara objekt i din kurs från den här ytan.


Återanvändbara objekt i praktiken

När du konstruerar innehåll i din kurs ska du använda funktionen Hitta innehåll för att lägga till återanvändbara objekt till ytor i din kurs när de är tillgängliga. Du kan lägga till återanvändbara objekt i diskussionsforumet, kursadministration och resultat samt innehållsytor.

Med återanvändbara objekt kan du på ett effektivt sätt återanvända innehåll i flera kurser eller dela det med andra. Kanske vill du använda återanvändbara objekt i följande exempel:

 • Bildspel som kollegor behöver för månadsvisa avdelningspresentationer
 • Policyer som tillämpas för alla kurser på din avdelning. Redigeringar som görs i policyfilen i Content Collection kommer att återges i alla kurser där du och andra har länkat till den.
 • Övningar
 • Demonstrationer och modeller
 • Översikter och sammanfattningar
 • Instruktioner och riktlinjer för terminsuppsatser och föredrag
 • Multimedia och webbresurser

Läs mer om hur du skapar återanvändbara objekt


Kategorier med återanvändbara objekt

När du skapar återanvändbara objekt i Content Collection väljer du en kategori. Du kan använda funktionerna i redigeraren för att skapa alla kategorierna utom Extern länk.

Mer information om att upptäcka innehåll i återanvändbara objekt

Kategorierna används för att organisera innehållet. Med hjälp av kategorier kan du på ett enklare sätt hitta det du behöver vid ett senare tillfälle. Kategorier avgör även hur innehållet visas i din kurs. Externa länkar visas till exempel i form av länkar, men återanvändbara kursinnehållsobjekt och HTML-objekt visas som om du hade lagt till ett innehållsobjekt på en innehållsyta.

Du kan visa fem kategorier med återanvändbara objekt i lärobjektkatalogen. Externa länkar är inte tillgängliga för visning. I Content Collection visas endast externa länkar i mappen där du skapade dem.

I denna tabell beskrivs kategorierna med återanvändbara objekt.

Redigering av filens URL kan ta bort åtkomst till filerna. Vi rekommenderar att du inte redigerar filens URL.

Kategorier och beskrivningar för återanvändbara objekt
Kategori Beskrivning och användningsområden
Uppgift När du skapar en uppgift kan du länka till ett återanvändbart uppgiftsobjekt som du har skapat i Content Collection.

Om du använder alternativet Infoga fil i redigeraren, visas uppgiftsinformationen på innehållsytan. Du kan inte redigera informationen i uppgiftens återanvändbara objekt från innehållsytan, men du kan lägga till information som ska visas i beskrivningen.

Om du använder funktionen Bläddra i Content Collection under redigeraren, måste deltagare markera en länk för att få åtkomst till informationen. Var noga med att välja alternativet Ge användare behörighet till endast den här filenför båda bilagearbetsflöden och namnge länktiteln efter behov.

Du kan till exempel skapa grundläggande riktlinjer som du vill att deltagarna ska följa för alla uppgifter som de skickar in. Sedan kan du länka till den här informationen när du skapar varje uppgift.

Kursinnehåll Du kan skapa innehåll i Content Collection och lägga till det i din kurs som ett innehållsobjekt. Du kan till exempel skapa en kursöversikt med en länk till en bildpresentation, en lista över ämnen och en bild. När du lägger till det i din kurs visas alla element på innehållsytan och du kan lägga till en titel.

Du kan redigera elementen i ett återanvändbart kursinnehållsobjekt på innehållsytan. Då kan du använda samma grundläggande innehåll i en kursbeskrivning som du vill använda i flera kurser. Det är bara att ändra listan över ämnen eller relevanta förfallodagar.

Diskussionsämne När du skapar forum ska du välja Hitta innehåll för att länka återanvändbara objekt som du har skapat i Content Collection till diskussionsämnet. När du har valt ett objekt visas sidan Skapa forum med den återanvändbara informationen i redigeraren. När du använder diskussionsforumsverktyget kan du redigera innehållet och inställningarna.

Du kan till exempel skapa ett återanvändbart diskussionsämnesobjekt som presenterar talaren, ger riktlinjer för god diskussionssed, ber deltagare att ta fram en lista över frågor och förklarar vilka aktiviteter du vill att de ska utföra för att följa upp. Du kan återanvända den här informationen med några mindre ändringar varje gång du bjuder in en gästtalare.

Även om alternativet Hitta Innehåll visas när du skapar en tråd, avser denna funktion endast forum. Om du lägger till ett återanvändbart objekt som diskussionsämne när du skapar en tråd kommer det att visas längst ner i listan på forumlistsidan.

Extern länk Du kan skapa en länk till webbinnehåll utanför din kurs genom att lägga till en URL i Content Collection. Du vill kanske till exempel att deltagarna ska titta på samma webbplats en gång i veckan och kommentera på de senaste nyheterna i en kursblogg eller i diskussionsforumet. Du kan spara URL:en en gång och länka till den varje vecka i en ny post eller nytt forum.

Alternativet Extern länk visas inte i listan Hitta innehåll i din kurs när du bläddrar efter återanvändbara objekt att lägga till. När du skapar innehåll kan du välja Bläddra i Content Collection (om alternativet är tillgängligt) för att lägga till det som en filbilaga. Du kan även använda alternativet Infoga fil i redigeraren och bläddra efter länken i Content Collection. När deltagare väljer länken i din kurs öppnas innehållet i ett nytt fönster eller en ny flik. Om du skapar innehållstypen Fil måste du välja alternativet att den ska öppnas i ett nytt fönster.

Det finns även en länkfunktion i Content Collection. Arbetsflödet är detsamma.

Kursadministration och resultat När du skapar kolumner i Kursadministration och resultat ska du markeraHitta innehåll för att nå listan över återanvändbara objekt för Kursadministration och resultat som du har skapat i Content Collection. Efter att du har valt ett objekt, visas sidan Skapa resultatkolumn med den återanvändbara informationen i redigeraren. Du kan redigera den här informationen när du befinner dig i Kursadministration och resultat.

Informationen i beskrivningen visas för deltagare i Mina resultat.

Du kan till exempel inkludera information om din resultatskala för deltagande. Informationen finns tillgänglig att lägga till när du skapar kolumnen och tilldelar poängen en gång i veckan.

HTML-objekt HTML-objekt lagras i Content Collection som HTML-filer. När du lägger till ett HTML-objekt i kursen visas det faktiska innehållet. HTML-objektet visas inte som en fillänk och användarna behöver inte klicka på någon länk att visa innehållet. Du kan skapa information som du vill använda i flera områden i din kurs eller i flera kurser.

Du kan till exempel skapa ett html-objekt och lägga till förfallodagar för allt bedömt arbete. Du kan länka till den här informationen i flera av dina innehållsytor, till exempel Komma igång, Uppgifter och Utvärderingar så att deltagarna kan komma åt relevanta datum samtidigt som innehållet.

Om du får redigera ett återanvändbart objekt när du är i din kurs, ändras endast innehållet på det stället. Det återanvändbara originalobjektet ändras inte i Content Collection. Du kan anpassa information för olika kurser men samtidigt behålla originalfilen.


Upptäck återanvändbart innehåll i din kurs

Du måste eventuellt justera en inställning i din kurs för att upptäcka återanvändbara objekt som du och andra användare har skapat i Content Collection. Andra användare måste ange lämpliga behörigheter för sina återanvändbara objekt så att du kan upptäcka dem.

 1. Välj Egenskaper under Anpassningkontrollpanelen.
 2. Välj alternativet för Visa alla alternativ för Content Collection under Kursfiler på sidan Egenskaper.
 3. Klicka på Skicka. Funktionen Hitta innehåll visas på kursinnehållsytor, diskussionsforumet och i Kursadministration och resultat.

Lägga till delat innehåll

Du kan lägga till ett återanvändbart objekt på en innehållsyta med funktionen Hitta innehåll.

 1. Gå till en innehållsyta och ändra Redigeringsläge till .
 2. Markera Hitta innehåll för att komma åt listan Hitta återanvändbara objekt.
 3. Välj en återanvändbar objekttyp:
  • Uppgift
  • Kursinnehåll
  • Diskussionsämne
  • Kursadministration och resultat
  • HTML-objekt

   Om du vill lägga till ett återanvändbart objekt i form av en extern länk som du har skapat i Content Collection måste du skapa ett innehållsobjekt. Sedan kan du bläddra i Content Collection efter det återanvändbara objektet i form av en extern länk och länka det till innehållsobjektet. När du konstruerar innehåll på en innehållsyta kan du inte använda webblänksinnehållstypen för att komma åt återanvändbara objekt i form av en extern länk.

 4. Välj .
 5. De återanvändbara objekten för den typen visas i fönstret Lärobjekt. Välj vilket objekt du vill lägga till.
 6. Klicka på Skicka. Sidan Skapa objekt öppnas.
 7. Ange ett namn på det återanvändbara objektet.
 8. Ange lämplig information i resten av fälten.
 9. Klicka på Skicka.