Du kan förbättra dina kurser genom att lägga till innehåll från biblioteket. Biblioteket används för att lägga upp eReserves, elektroniska manuskript och andra institutionsresurser. Det medför en smidig integration med Blackboard Learn och ger ett kraftfullt sätt att dela och distribuera biblioteksmaterial.

Det finns två huvudytor i biblioteket:

 • Biblioteksinnehåll
 • eReserves

Din institution kan lägga till fler ytor i biblioteket för att uppfylla ytterligare behov.


Biblioteksinnehåll

Biblioteket är avsett för innehåll som kan delas över hela institutionen, men det kan organiseras efter din institutions specifika behov.

Som standard har alla användare läsbehörighet till allt innehåll i biblioteket. Lärare kan lägga till objekt från biblioteksinnehållet i kurser i Blackboard Learn.


eReserves

eReserves är en mapp i biblioteket som innehåller åtkomststyrt material, till exempel upphovsrättsskyddade dokument. eReserves är inte tillgängligt för organisationer, och kan endast vara tillgängligt för kurser.

eReserves organiseras automatiskt enligt kurs. Varje kurs i Blackboard Learn har en motsvarande kursmapp i eReserves.

Din institution styr om den här mappen ska vara tillgänglig.

Alla användare har automatisk läsbehörighet till eReserves för kurser som de är inskrivna i. eReserves-mappar för andra kurser visas inte i filträdet. Lärare kan lägga till objekt från eReserves till sina motsvarande kurser.

Skapa och hantera eReserves-mappar

Den första gången som läraren, assistenten eller kursbyggaren får åtkomst till Content Collection i en ny kurs, skapar systemet automatiskt en motsvarande kursmapp i eReserves. Om en kurs läggs till i Blackboard Learn, visas eReserves kursmapp för kursanvändare den första gången som läraren kommer åt Content Collection.

Kurstillgänglighet och eReserves

När en kurs inte är tillgänglig avgör användarens roll om denna kan se eReserves-mappen eller inte. Lärare, kursbyggare och assistenter kan se mappen, oavsett om kursen är tillgänglig eller inte. Deltagare kan endast se eReserves-kursmappen när kursen är tillgänglig.

Ta bort en kurs och eReserves

Om en kurs tas bort från Blackboard Learn, ligger eReserve-mappen med allt sitt innehåll kvar i kursen. En administratör kan använda rapporten Överblivet innehåll efter plats för att upptäcka och ta bort innehållet.

Mer information om att hantera överblivet innehåll för administratörer


Lägg till Biblioteksinnehåll till en kurs

Du kan lägga till objekt från biblioteket i innehållsytorna i din kurs. Här ingår objekt som visas i dina kursmappar i eReserves, samt objekt från biblioteksinnehållet.

 1. Ändra redigeringsläget till .
 2. Öppna en innehållsyta.
 3. Peka på Konstruera innehållför att komma åt listan och välj Objekt.
 4. Ange ett namn på länken.
 5. Ange en beskrivning i textrutan.
 6. Markera Bläddra bredvid länken till innehållshanteringsobjektet.
 7. Använd kurskartan för att välja objektet i biblioteket.
 8. Markera Ja om du vill Tillåta användare att se innehållsobjektet.
 9. Markera Ja om du vill Spåra antalet visningar.
 10. Välj datum- och tidsbegränsningar genom att använda datum- och tidsfälten Visa efter och Visa t.o.m.. Markera de båda kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera de valda datumen och tidpunkterna.
 11. Klicka på Skicka.

Du kan även lägga till Content Collection-objekt i en kurs med funktionen för att infoga/redigera länk i redigeraren.

Det går att använda alla objekt i biblioteksinnehållet i en kurs. Eftersom eReserves åtkomst kontrolleras på institutionsnivå, kan du endast lägga till objekt från eReserves kursmapp som motsvarar din kurs. Du kan inte lägga till innehåll från eReserves kursmappar för andra kurser som du eventuellt ger.