Med Mitt innhold kan du lagre emnemateriell på ett sted og bruke det i flere emner. Du trenger ikke å laste opp flere kopier av den samme filen hver gang du vil dele den med studentene. Du kan i stedet opprette lenker til elementer i Mitt innhold når du vil bruke materialet i emner eller oppgaver.

Lenker til elementer i Mitt innhold fungerer annerledes når du kopierer, importerer eller eksporterer emner.

Kopier et emne som har lenker til Mitt innhold

Når du kopierer et emne, kopieres også lenkene til elementene i Mitt innhold, samt brukernes tillatelser til å åpne disse elementene. Alle brukere må ha tillatelse i Mitt innhold for å se disse filene. Hvis en bruker uten nødvendige tillatelser velger en lenke til elementet i emnet, ser han eller hun en Tilgang avvist-melding. Hvis du vil gi en bruker flere tillatelser for et element, må du gjøre det i Mitt innhold.

Mer om mappetillatelser i Mitt innhold

Når du har kopiert et emne som har lenker til elementer i Mitt innhold, ser du lesetillatelse for Alle emnebrukere i Mitt innhold.

Institusjonen kan aktivere Innstillinger for emnekopi-alternativene for å redigere tillatelsene automatisk når emner kopieres. Når denne innstillingen er aktivert, oppdateres tillatelsene for Mitt innhold-elementer som finnes i nesten alle innholdsområder. Tillatelser for lenker til Mitt innhold-elementer i prøver, spørreundersøkelser og spørsmålsbanker oppdateres ikke automatisk. Lærerne må oppdatere tillatelsene til disse elementene manuelt via Innholdsstyring.

Den automatiske oppdateringen av tillatelser gjelder bare for emner som kopieres.


Importer eller gjenopprett et element som har Mitt innhold-lenker

Når du eksporterer eller arkiverer et element i Blackboard Learn, tas alle lenkene til filer i Mitt innhold med. Hvis en pakke så blir importert eller gjenopprettet, tas disse lenkene med i innholdet. Hvordan disse lenkene fungerer, avhenger av tilstanden til elementene i Mitt innhold.

Hvis elementene fortsatt er lagret på de opprinnelige stedene i Mitt innhold, kommer lenkene til disse elementene til å fungere som de skal. Hvis elementene er flyttet eller har fått nye navn, er lenkene ødelagt.

Hvis en emnepakke gjenopprettes eller importeres til et emne i Blackboard Learn uten Mitt innhold, er alle lenkene til Mitt innhold-elementene i det importerte eller gjenopprettede emnet ødelagt. Det skjer fordi emnet bare lagrer lenkene til elementene, ikke selve filene. Lærere må slette lenkene til disse elementene fra emnet. Hvis elementene er tilgjengelige, legges de til i Mitt innhold, og det opprettes lenker til dem i emnet.

Hvis Mitt innhold flyttes eller slettes, skjer det samme som er beskrevet ovenfor. Alle lenkene til elementer i Mitt innhold blir ødelagt.

Blackboard Learn oppdaterer ikke automatisk brukertillatelser for Mitt innhold-elementer med lenker i importerte eller gjenopprettede emner.


Opplasting av filer til Mitt innhold

Opplasting av komprimerte filer til Mitt innhold

Se «Nedlasting av komprimerte filer fra Mitt innhold»