Met Content Collection heb je de mogelijkheid om cursusmateriaal op één plek op te slaan en het materiaal toch in verschillende cursussen te gebruiken. Je hoeft niet steeds kopieën van hetzelfde bestand te uploaden als je iets wilt delen met je studenten. Je kunt namelijk een koppeling toevoegen naar items in Content Collection wanneer je bepaald materiaal wilt gebruiken in een cursus of opdracht.

Koppelingen naar items in Content Collection werken op verschillende manieren wanneer je een cursus kopieert, importeert of exporteert.

Een cursus kopiëren met koppelingen naar Content Collection

Wanneer je een cursus kopieert, worden de koppelingen naar items in Content Collection ook gekopieerd, evenals machtigingen voor gebruikers voor toegang tot deze items. Alle gebruikers moeten machtigingen hebben binnen Content Collection om deze bestanden te kunnen bekijken. Als een gebruiker zonder de juiste machtiging een koppeling selecteert naar een item in de cursus, wordt de melding Toegang is geweigerd weergegeven. Als je een gebruiker extra machtigingen wilt geven voor een item, doe je dat in Content Collection.

Meer informatie over mapmachtigingen in Content Collection

Als je een cursus hebt gekopieerd inclusief koppelingen naar items in Content Collection, zie je dat Alle cursusgebruikers leesmachtiging hebben in Content Collection.

De instelling kan de opties bij Instellingen voor kopiëren van cursus inschakelen om machtigingen automatisch te bewerken wanneer een cursus wordt gekopieerd. Als deze opties zijn ingeschakeld, worden de machtigingen voor Content Collection-items in vrijwel alle cursusgebieden automatisch bijgewerkt. De machtigingen voor Content Collection-items die aan toetsen, enquêtes en vragenpools zijn gekoppeld, worden niet automatisch bijgewerkt. Cursusleiders moeten de machtigingen voor deze items handmatig bijwerken via Inhoudsbeheer.

Het automatisch bijwerken van machtigingen geldt alleen voor gekopieerde cursussen.


Een cursus importeren of herstellen met koppelingen naar Content Collection

Als je een cursus exporteert of archiveert in Blackboard Learn, worden eventuele koppelingen naar bestanden in Content Collection ook opgenomen. Na het importeren of herstellen van een pakket, worden deze koppelingen opgenomen in de inhoud. Het gedrag van deze koppelingen is afhankelijk van de status van de items in Content Collection.

Als de items nog steeds op dezelfde locatie zijn opgeslagen binnen Content Collection, werken de koppelingen naar deze items in de cursus goed. Als de items zijn verplaatst of een andere naam hebben gekregen, werken de koppelingen niet meer.

Ook als een cursuspakket wordt hersteld of geïmporteerd in een cursus in Blackboard Learn en Content Collection niet is geïnstalleerd, worden alle koppelingen naar items van Content Collection verbroken in de geïmporteerde of herstelde cursus. Dit komt omdat een koppeling wordt opgeslagen naar elk item in de cursus, en niet de daadwerkelijke bestanden. Cursusleiders moeten de koppelingen naar deze items verwijderen uit de cursus. Als de items toegankelijk zijn, kunnen ze worden toegevoegd aan Content Collection en vanuit de cursus opnieuw worden gekoppeld.

Wanneer Content Collection is verplaatst of verwijderd, doet het bovenstaande zich ook voor. Alle koppelingen naar items van Content Collection worden dan verbroken.

In Blackboard Learn worden gebruikersmachtigingen voor Content Collection-items met koppelingen in geïmporteerde of herstelde cursussen niet automatisch bijgewerkt.


Bestanden uploaden naar Content Collection

Een ZIP-bestand uploaden naar Content Collection

Bestanden downloaden in een ZIP-bestand uit Content Collection