Trwsio Cyferbyniad Testun

Dylai pawb fod yn gallu darllen eich testun

Mae rhannu cyflwyniadau a dogfennau gyda myfyrwyr yn gallu darparu deunyddiau adolygu ac astudio defnyddiol iddynt. Mae'n bwysig bod modd gweld y testun a'i bod yn ddarllenadwy. Os ydych eisiau i fyfyrwyr ei astudio, rhaid iddynt allu ei darllen.

Mae gwiriadau cyferbyniad Ally yn gwirio os oes digon o gyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw y cefndir. Gall pawb weld hi’n anodd darllen cynnwys sydd â diffyg cyferbyniad rhwng lliw'r testun a lliw'r cefndir ond mae myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg megis lliwddallineb yn gweld hi’n arbennig o anodd ei ddarllen.

Mae Ally'n defnyddio'r gofynion cyferbyniad a nodir fel rhan o  ganllawiau WCAG 2.1 AA.

Gallwch drwsio'r broblem hon ym meddalwedd eich cyflwyniad neu ddogfen ac uwchlwytho ffeil newydd pan fyddwch yn barod. Dewiswch y dangosydd  Sgôr Hygyrchedd  i ddysgu sut i wneud hyn. Dewiswch  Beth mae hyn yn ei olygu  i gael esboniad.

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Trwsio'r cyferbyniad yn eich ffeil.

Os oes cyferbyniad gwael yn eich testun, gallwch drwsio'r broblem hon ym meddalwedd eich cyflwyniad neu ddogfen. Uwchlwythwch y ffeil newydd i Ally pan fyddwch chi'n barod. Dewiswch Sut i ychwanegu disgrifiadau i gael cyfarwyddyd cam wrth gam ar sut i wneud hyn.

 1. Dewiswch Sut i ychwanegu disgrifiadau a dilynwch y cyfarwyddiadau.
 2. Agorwch y ffeil ar eich cyfrifiadur.

  Os nad oes gennych gopi o'r ffeil ar eich cyfrifiadur, gadewch banel adborth yr hyfforddwr a lawrlwythwch y ffeil o'r cwrs.

 3. Newid cyferbyniad y testun.
  • Microsoft® Office: Dewiswch y testun. Agorwch ddewislen Lliw'r Ffont a dewiswch liw newydd gyda mwy o gyferbyniad.
  • LibreOffice: Dewiswch ddelwedd. Dewiswch Fformatio o'r bar dewislen a dewiswch Ddisgrifiad. Ychwanegwch y testun disgrifiad.
 4. Defnyddiwch offeryn megis Colour Contrast Analyser o'r The Paciello Group i wirio cyferbyniad y testun.
 5. Cadwch y ffeil.
 6. Lanlwythwch y ffeil wedi'i diweddaru i'ch cwrs.

  Os ydych chi'n dal i gael y cyfarwyddiadau ar agor ym mhanel adborth yr hyfforddwr, dewiswch Nesaf a Pori i lanlwytho'ch ffeil. Os nad yw panel adborth hyfforddwr ar agor gennych, dewiswch ddangosydd y sgôr Hygyrchedd nesaf at y ffeil yn eich cwrs a dewiswch Pori i uwchlwytho'ch ffeil.


Arferion gorau gyda chyferbyniad testun

Mae nifer o addasiadau syml y gallwch eu gwneud i wella darllenadwyedd testun.

 • Defnyddiwch ffontiau gyda llythrennau llydan.
 • Defnyddio maint ffont o 12px o leiaf. Os ydych yn defnyddio ffont gyda llythrennau tenau, defnyddiwch 16px o leiaf.
 • Defnyddiwch ffontiau "tenau" ar gefndiroedd tywyll yn unig.
 • Defnyddiwch destun golau ar gefndiroedd tywyll.
 • Defnyddiwch destun tywyll ar gefndir golau.
 • Osgowch y cyfuniadau lliw canlynol:
  • Gwyrdd a coch
  • Gwyrdd a brown
  • Glas a   phorffor
  • Gwyrdd a  glas
  • Gwyrdd golau a melyn
  • Glas a llwyd
  • Gwyrdd a llwyd
  • Gwyrdd a du

Ddim yn siŵr os oes digon o gyferbyniad yn eich testun?  Defnyddiwch Colour Contrast Analyser The Paciello Group i wirio'ch cynnwys.


Pam fod cyferbyniad testun yn bwysig?

Gall fod yn anodd darllen testun cyferbyniad isel mewn nifer o sefyllfaoedd.

 • Pan gaiff ei dangos yn y dosbarth
 • Ar gyfer myfyrwyr gyda dallineb lliw
 • Ar ffôn symudol gyda golau llachar neu rhywbeth yn disgleirio ar y sgrin.
 • Ar fonitorau o ansawdd gwael

Mae cyferbyniad isel yn gallu achosi straeon ar y llygaid, ei gwneud yn anoddach darganfod a sganio cynnwys, ac yn achosi rhwystredigaeth.

Mae cyferbyniad da yn golygu bod pawb yn gallu gweld y testun yn glir a'u bod yn cael profiad gwell wrth ddarllen eich cynnwys.