Mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn y Saesneg yn unig.

Rydym yn gwybod y gall cael eich cyfadran a'ch myfyrwyr i dderbyn y technolegau diweddaraf fod yn ymgymeriad mawr. Mae'r pecyn cymorth mabwysiadu wedi'i gynllunio i'ch cynorthwyo i addysgu'ch defnyddwyr ynghylch Blackboard Ally Defnyddiwch y gasgliad hwn o adnoddau er mantais i chi! E-bostiwch, printiwch a dosbarthwch yr adnoddau hyn. Neu, hyd yn oed cymysgwch yr adnoddau hyn gyda'ch deunyddiau personol eich hun.


Delweddau Ally

Cadwch eich adnoddau cymorth wedi'u haddasu yn gyfoes â'r fersiynau a delweddau sgrinluniau diweddaraf.


Anfon negeseuon rhwng hyfforddwyr a myfyrwyr ar Ally

Defnyddiwch yr arolygon hyn i gael mewnwelediad i hygyrchedd ac Ally ar eich campws.

Defnyddiwch yr adnoddau ac esiamplau o brofion hyn i gyflwyno Ally i'ch hyfforddwyr a myfyrwyr.


Straeon cymuned Ally

Mae pob ffaith a ddysgir am hygyrchedd a chynhwysiant yn unigryw i'r unigolyn, ond gall ddysgu o'r profiadau hyn eich helpu ar eich taith.

Gweld Straeon Cymuned Ally: Adroddiadau Astudiaethau Achos