Mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn y Saesneg yn unig.

Rydym yn gwybod y gall cael eich cyfadran a'ch myfyrwyr i dderbyn y technolegau diweddaraf fod yn ymgymeriad mawr. Mae'r pecyn cymorth mabwysiadu wedi'i gynllunio i'ch cynorthwyo i addysgu'ch defnyddwyr ynghylch Blackboard Ally Defnyddiwch y gasgliad hwn o adnoddau er mantais i chi! E-bostiwch, printiwch a dosbarthwch yr adnoddau hyn. Neu, hyd yn oed cymysgwch yr adnoddau hyn gyda'ch deunyddiau personol eich hun.


Llyfrgell Sgrinluniau

Cadwch eich adnoddau cymorth wedi'u haddasu yn gyfoes â'r fersiynau sgriniau diweddaraf.

Llyfrgell sgrinluniau Blackboard Ally


Anfon negeseuon rhwng hyfforddwyr a myfyrwyr ar Ally

Defnyddiwch yr arolygon hyn i gael mewnwelediad i hygyrchedd ac Ally ar eich campws.

Defnyddiwch yr adnoddau ac esiamplau o brofion hyn i gyflwyno Ally i'ch hyfforddwyr a myfyrwyr.


Straeon cymuned Ally

Mae pob ffaith a ddysgir am hygyrchedd a chynhwysiant yn unigryw i'r unigolyn, ond gall ddysgu o'r profiadau hyn eich helpu ar eich taith.

Gweld Straeon Cymuned Ally: Adroddiadau Astudiaethau Achos