Mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn y Saesneg yn unig.

Rydym yn gwybod y gall cael eich cyfadran a'ch myfyrwyr i dderbyn y technolegau diweddaraf fod yn ymgymeriad mawr. Mae'r pecyn cymorth mabwysiadu wedi'i gynllunio i'ch cynorthwyo i addysgu'ch defnyddwyr ynghylch Blackboard Ally Defnyddiwch y gasgliad hwn o adnoddau er mantais i chi! E-bostiwch, printiwch a dosbarthwch yr adnoddau hyn. Neu, hyd yn oed cymysgwch yr adnoddau hyn gyda'ch deunyddiau personol eich hun.


Delweddau Ally

Cadwch eich adnoddau cymorth wedi'u haddasu yn gyfoes â'r fersiynau a delweddau sgrinluniau diweddaraf.


Data, effaith a strategaeth Ally


Straeon cymuned Ally

Mae pob ffaith a ddysgir am hygyrchedd a chynhwysiant yn unigryw i'r unigolyn, ond gall ddysgu o'r profiadau hyn eich helpu ar eich taith.

Gweld Straeon Cymuned Ally: Adroddiadau Astudiaethau Achos


Arbrawf BeeLine Reader

Os ydych yn rhan o arbrawf BeeLine Reader, defnyddiwch yr adnoddau hyn i’w gyflwyno i'ch staff a myfyrwyr.

Negeseuon arbrawf BeeLine Reader