Flervalg med flere riktige svar lar studentene velge mer enn ett svar. Bruk denne spørsmålstypen når det er mer enn ett riktig svar. I det medisinske fagområdet for eksempel må studentene velge symptomer forbundet med en medisinsk tilstand.

Opprett Flervalg med flere riktige svar-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Flervalg med flere riktige svar fra Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Nummerering av svar og Svarretning i menyene, eller la standardene forbli uendret.
  4. Standard antall svar er 4. Hvis du vil øke antall svar, velger du Antall svar i menyen. Hvis du vil redusere antall svar, velger duFjern ved siden av svarboksene for å slette dem. Flervalg med flere riktige svar-spørsmål må ha minst to svar, men ikke mer enn 100
  5. Fyll ut Svar-boksen for hvert av svarene.
  6. For å velge de riktige svarene velger du Riktig -boksen for hvert svar.
  7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Flervalg med flere svar-spørsmål vurderes automatisk. Hvis en prøve bare har denne spørsmålstypen, blir poengene for prøven automatisk publisert, så studentene kan se dem.

Mer om Flervalg med flere riktige svar-spørsmål og JAWS®


Delvis og negativ poengtildeling

Du kan tillate delvise og negative poengsummer for spørsmål med flervalg med flere riktige svar. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har litt forståelse av materialet. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for feil svar og for spørsmålet.

Du må aktivere alternativene for spesifisering av delvis eller negativ poengtildeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål. Alternativet for å tillate negative poengtildeling vises ikke med mindre du har valgt alternativet for å tillate delvis studiepoengtildeling.

Mer om delvis og negativ poengtildeling