Bij vragen met meerdere antwoorden kunnen studenten meer dan één antwoord kiezen. Gebruik dit type vraag als voor een vraag meerdere antwoorden juist zijn. Op medisch gebied kan dit type vraag bijvoorbeeld worden gebruikt om studenten te vragen wat de symptomen zijn te selecteren van een bepaalde aandoening.

Een vraag met meerdere antwoorden maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Meerdere antwoordmogelijkheden in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraagtekst.
  3. Selecteer een waarde voor Antwoordnummering en Antwoordrichting in de menu's of gebruik de standaardwaarden.
  4. Het standaardaantal antwoorden is vier. Als je meer antwoorden wilt aanbieden, selecteer je het gewenste aantal in het menu Aantal antwoorden. Als je minder antwoorden wilt weergeven, selecteer je Verwijderen bij een antwoord. Een vraag met meerdere antwoorden moet minimaal 2 antwoorden hebben en maximaal 100.
  5. Vul voor elk antwoord het vak Antwoord in.

    Je kunt ook bestanden of media toevoegen aan de vraagtekst.

  6. Selecteer de juiste antwoorden door het selectievakje Juist in te schakelen.
  7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  8. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Vragen met meerdere antwoorden worden automatisch beoordeeld. Als een toets alleen vragen van dit type heeft, worden de scores voor de toets automatisch gepubliceerd en kunnen studenten deze direct zien.

Meer informatie over vragen met meerdere antwoorden en JAWS®


Deelpunten en minpunten

Je kunt deelpunten of minpunten toestaan voor vragen met meerdere antwoorden. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die aantonen dat ze enige kennis van het materiaal hebben. Minpunten zijn handig om gokken te ontmoedigen. Je kunt negatieve scores toestaan voor foute antwoorden en voor de vraag.

Je moet de opties voor deelpunten en minpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze te kunnen gebruiken voor individuele vragen. De optie voor het toestaan van negatieve scores wordt alleen weergegeven als deelpunten zijn toegestaan.

Meer informatie over deelpunten en minpunten