Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Kortsvar-spørsmål ligner på Langsvar-spørsmål. Det finnes ingen begrensninger for hvor lange studentenes svar kan være, men antall rader du angir for tekstfeltet, gir studentene et hint om hva du forventer. Det maksimale antall rader er seks.

Både langsvar- og kortsvar-spørsmål vurderes manuelt.

Mer om kortsvar-spørsmål med JAWS®


Opprett Kortsvar-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Kortsvar i Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Antall rader som skal vises i svarfeltet i menyen. Antall rader er ment som en retningslinje for hvor lange studentenes svar bør være. Men det innfører ingen absolutt grense.
  4. Skriv inn et eksempel på et riktig svar i Svartekst-feltet.
  5. Du kan også tilknytte en vurderingsmatrise.
  6. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Individuell tilbakemelding for kortsvar

Spørsmålsinnstillinger-siden kan du angi alternativer for tilbakemelding for enkeltspørsmål.

  • Gi tilbakemelding for enkeltsvar: Mer av for dette alternativet hvis du vil at studentene skal se tilbakemeldingen din for enkeltsvar. Selv om det vises en Tilbakemelding på respons-tekstboks som standard, ser ikke studentene noen tilbakemelding du legger til, hvis du ikke merker av i denne boksen. Du kan ikke gi individuelle tilbakemeldinger for svar på «sann/usann»-, «rekkefølge»- eller «pare sammen»-spørsmål.
  • Legg til bilder, filer og nettlenker i individuelle tilbakemeldinger: Du kan legge til bilder, filer og nettlenker i individuelle tilbakemeldinger du gir.

Mer om spørsmålsinnstillinger