Når du distribuerer prøver eller spørreundersøkelser i et innholdsområde, angir du alternativene for tilbakemelding, leveringsfrist, begrensning etter plassering, tidsur, flere forsøk og presentasjon.

Alternativene i dette temaet gjelder både for prøver og spørreundersøkelser.

Alternativer for prøver og spørreundersøkelser-siden

Åpne menyen til en prøve eller spørreundersøkelse, og velg Rediger prøvealternativene eller Rediger spørreundersøkelsealternativene.

Prøve-siden eller Spørreundersøkelsealternativer-siden kan du legge til instruksjoner eller en beskrivelse som er synlig for studentene i innholdsområdet.

Du administrerer også tilgjengeligheten for prøven eller spørreundersøkelsen.

Utilgjengelige og slettede prøver og spørreundersøkelser er forskjellig på disse måtene:

 • Utilgjengelige prøver og spørreundersøkelser som er distribuert i et innholdsområde, er ikke synlig for studenter. Når Redigeringsmodus er , kan lærere og emnebyggere se utilgjengelige prøver.
  • Du kan begrense tilgjengeligheten til en bestemt tidsperiode. Visningsdatoer påvirker bare når prøver og spørreundersøkelser vises – ikke tilgjengeligheten.
 • Hvis du sletter en prøve eller spørreundersøkelse fra et innholdsområde, fjernes den fra denne plasseringen. Du kan distribuere prøven eller spørreundersøkelsen på nytt etter behov, men bare på én plassering.
 • Hvis du sletter en prøve eller spørreundersøkelse fra Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden, slettes den fra emnet for godt. Denne handlingen kan ikke angres.

Flere forsøk

Du kan la studentene svare på en prøve eller spørreundersøkelse flere ganger. Statusen for flere forsøk er synlig for studenter øverst i prøven eller spørreundersøkelsen.

Velg Tillat ubegrenset antall forsøk for å la studentene svare på prøven eller spørreundersøkelsen så mange ganger de vil. Eller du kan velge Antall forsøk og skrive inn et antall.

Med flere forsøk for en prøve kan du også velge hvilken forsøkspoengsum som skal brukes i vurderingssenteret fra Gi poeng til forsøk ved bruk av-menyen.


Tving gjennom fullføring, tidsur og passord

Alternativene i denne delen gjelder både for prøver og spørreundersøkelser.

Med noen prøveinnstillinger kan du kontrollere hvor lenge studentene har tilgang til en prøve. Du kan også angi et passord for sikker testing på nettet.

Tving fullføring

Hvis du slår på Tving fullføring, må studentene fullføre prøven når de åpner den. Studenter kan bare åpne prøven ÉN GANG. Lagre-funksjonen er tilgjengelig slik at studenter kan lagre spørsmålene underveis, men de kan ikke lukke prøven og deretter åpne den igjen. I instruksjonene er Tving fullføring forklart for studentene. Hvis du ikke slår på Tving fullføring, kan studentene lagre fremgangen sin, navigere bort og deretter komme tilbake og fullføre prøven.

Hvis studenter lukker nettleseren ved et uhell, forlater siden med prøven, går tom for strøm eller mister Internett-tilkoblingen, kan de ikke fortsette. De må kontakte deg og be om et nytt forsøk.

Det kan være lurt å være forsiktig med bruk av Tving fullføring-alternativet. Du kan i stedet kreve at studentene besvarer prøver på universitetsområdet, at de bruker en Ethernet-kabel i stedet for Wi-Fi og at de har tilsyn. Hvis det oppstår problemer, kan tilsynspersonen starte prøven på nytt.

Eksempel: Tving fullføring med tidtaker

Studentene må avslutte prøven etter at de har startet. De kan ikke lukke prøven og gå tilbake – selv om tiden er ute. Hvis studentene har problemer med tilkoblingen, må de kontakte deg for å starte en prøve på nytt med Tving fullføring.

Eksempel: Ingen tvungen fullføring med tidtaker

En student kan miste Internett-tilkoblingen i 10 minutter for en prøve som er timet. Når tilkoblingen er lagret, har studenten tilgang til prøven og fortsetter å jobbe. Med Send automatisk, vil denne studenten gå glipp av arbeidstid. Uten Send automatisk, kan studenten fortsette å jobbe, og du kan sjekke fullføringsiden for studenten etter innlevering.

Angi tid

Du kan angi tid for å begrense studentenes fullføringstid. Du kan angi tid for automatisk innsending av prøven når tidtakeren avslutter eller la studentene fortsette å jobbe og sende inn manuelt. Du kan se studentenes fullføringstider i innsendingene sine.

Velg Angi tid-alternativet og skriv inn tidsperioden i boksen Minutter. Den maksimale tiden du kan legge til, er 420 minutter.

I løpet av en tidsstyrt prøve ser studentene hvor lang tid som er gått. Tidsurvarsler vises på bestemte tidspunkt halvveis ut i prøven og inntil det er 30 sekunder igjen.

Tidsuret fortsetter selv om studenter lagrer og lukker prøven. Studentene kan gå tilbake til å jobbe med prøven frem til de har sendt inn eller den automatisk sendes inn, uansett hva som kommer først.

Se hvordan studentene ser tidsbegrensede prøver —bruk tilbakeknappen i nettleseren for å komme tilbake til dette temaet

Send automatisk

Hvis du angir tid, kan du slå på Send automatisk. Prøver blir automatisk lagret og sendt inn når tiden er ute.

Hvis du ikke slår på Send automatisk, har studentene muligheten til å fortsette når tiden utløper, utover den maksimale tidtakerlengden på 420 minutter. Disse testene vises sammen med Ikke vurdert-ikonet i vurderingssenteret for å varsle deg om at studentene har brukt mer tid. Prøvene vises også med en OVERTID-etikett i Prøveinformasjon-området. Systemet bruker ikke automatisk straff for fullføringstid som er over grensen. På siden for studentens innsendinger kan du justere vurderingen basert på fullføringstiden.

Eksempel:

På tirsdag starter studenter en prøve med en tidsgrense på 60 minutter har Send automatisk. Studenten avslutter prøven med halvparten av spørsmålene igjen. Tidtakeren stopper ikke når studenten avslutter. På onsdag går studenten tilbake for å fullføre prøven og sende den inn. Tiden som er gått, er 16 timer og 19 minutter.

Vis fullføringstid

Hvis du vil se fullføringstid, åpner du en students innsending fra vurderingssenteret og utvider Informasjon-delen.

Video: Timed Tests

Watch a video about timed tests

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed tests shows how to add a timer to tests.

Passord

Du kan angi et passord studentene må bruke for å åpne en prøve eller spørreundersøkelse. Passordene kan ikke inneholde mer enn 15 tegn, og det skilles mellom store og små bokstaver.


Begrens plassering

Du kan kreve at studentene besvarer prøver eller undersøkelser på et bestemt sted. Studenter som ikke befinner seg på dette stedet, kan ikke besvare prøven eller spørreundersøkelsen.

Dette alternativet er basert på IP-adresser innen et bestemt område som er opprettet av institusjonen din. Dette alternativet vises ikke hvis institusjonen ikke har opprettet et slikt område.

Med IP-adresser identifiseres bestemte datamaskiner, og det er en god løsning for å håndheve krav for begrensede plasseringer. På Prøvealternativer-siden velger du et sted fra Begrens plassering-menyen.

Noen ganger må du kanskje la en student eller en gruppe ta prøven fra et annet sted enn det angitte stedet (IP-området). I dette tilfellet kan du bruke Unntak til prøvens tilgjengelighet til å ekskludere bestemte studenter eller grupper fra begrensningen av plassering.

Mer informasjon om unntak til prøvens tilgjengelighet

Studenter med dette unntaket kan ta prøven fra hvor som helst, selv om prøven er begrenset for andre studenter.

I en viktig prøvesituasjon kan du eller tilsynspersonen overstyre en begrensning i systemet. På Prøvestart-siden kan du se enkelttilfellene der studenter ikke fikk tilgang til en prøve. Du ser også et alternativ for å overstyre denne begrensningen for å la en student fortsette prøven.

Disse begrensningen blir loggført av systemet i tilfelle senere vurdering er nødvendig.


Unntak i prøvens tilgjengelighet

For eksisterende tilgjengelighetsinnstillinger kan du gjøre unntak for enkeltstudenter eller grupper. Du kan bruke unntak for å gi tilpasninger til studenter med nedsatte funksjonsevner eller tilpasninger knyttet til teknologi og språk.

Hvis du har laget en regel for tilpasset visning basert på medlemskap som leverer prøven til bare noen studenter eller grupper, får bare de aktuelle studentene tilgang til prøven. Hvis du legger til ulike studenter eller grupper i delen Begrensninger i tilgjengeligheten, får de ikke tilgang til prøven. Hvis du trenger elementer med tilpasset visning, for eksempel Vis etter/Frem til, må tilpasset visning være på.

Eksempel:

For prøver med ett forsøk kan du tillate flere forsøk for blinde studenter som vil bruke skjermleserteknologi for første gang.

Hvis innstillingene finnes for en prøve eller spørreundersøkelse, kan du opprette disse unntakene:

 • Antall forsøk
 • Tidsur
 • Tilgjengelighet: Datoen og klokkeslettet prøven gjøres tilgjengelig for studenten eller gruppen

  Hvis du trenger elementer med tilpasset visning, for eksempel Vis etter/Frem til, må tilpasset visning være på.

 • Tving fullføring
 • Begrens plassering

Du kan bare angi en dato og et klokkeslett i ett av disse områdene: Tilpasset visning eller prøveunntak. Hvis du angir en dato og et klokkeslett i ett område og deretter gjør det samme i det andre området, blir de første innstillingene overskrevet.

Øk tilgjengeligheten

Med unntak til prøvens tilgjengelighet kan du gi visse studenter og grupper lenger tilgang til en prøve.

Eksempel:

I Prøvetilgjengelighet-delen velger du å vise en prøve mellom kl. 13.00 og 15.00 1. oktober.

I Unntak til prøvens tilgjengelighet-delen kan du velge studenter og grupper og gi dem lenger tilgang til prøven. Du legge til en dag og et klokkeslett i Etter- og Frem til-feltene.


Leveringsfrist

Hvis du bruker vurderingsperioder i vurderingssenteret, kan du angi en leveringsfrist slik at det blir enkelt å inkludere prøven eller spørreundersøkelsen i en vurderingsperiode og i kalenderen i Mitt Blackboard-menyen.

Leveringsfrist og sene innsendinger

Merk av i boksen for Ikke la studenter starte prøven/spørreundersøkelsen etter leveringsfristen for å unngå sene innsendinger. Etter leveringsfristen får studentene en melding om at de ikke lenger kan fullføre prøven eller spørreundersøkelsen.

Når du tillater sene innsendinger, er det tydelig merket på disse sidene:

 • Ikke vurdert – bare prøver
 • Vis alle forsøk
 • Gjennomgå innsendt prøve
 • Vurderingsgrunnlag

Sene leveringer for prøver med automatisk vurdering vises også på disse sidene. Du må gå gjennom sene prøveleveringer manuelt for å fjerne Ikke vurdert-statusen. Når du åpner en sen levering og velger Lagre og lukk, kan studenten se vurderingen for prøven med automatisk vurdering, og den vises i kolonnen i vurderingssenteret. Siden spørreundersøkelser sendes inn anonymt, kan du ikke se studentenes faktiske innsendinger. Men hvis en student sender inn en spørreundersøkelse sent, må du også åpne innsendingen og velge Lagre og lukk. Da vises Fullført-ikonet i vurderingssenteret samt for studenten i Mine vurderinger.


Alternativer for egenvurdering

Distribuerte prøver er som standard inkludert i beregninger i vurderingssenteret. Du kan imidlertid la studenter ta prøver for gjennomgang eller øving uten at det påvirker beregninger i vurderingssenteret.

Du kan gjøre en prøve om til egenvurdering ved å skjule studentenes poengsummer i vurderingssenteret. Studenter kan ta prøven for å forsterke læring uten å måtte tenke på om poengsummen påvirker totalvurderingen. Velg aktuelle alternativer i delen Vis prøveresultater og -tilbakemeldinger til studentene, slik at de kan se resultatene sine. Hvis du velger alle alternativene, kan studentene se hva de har svart, og hvilke svar som er riktige.

Alternativer for egenvurdering
Alternativ Beskrivelse
Inkluder denne prøven i poengsumberegningene i vurderingssenteret Du kan inkludere denne prøven i poengsumberegningene i vurderingssenteret. Hvis prøven ikke er inkludert, påvirker ikke poengsummen beregninger i vurderingssenteret.
Skjul resultater for denne prøven fullstendig fra læreren og vurderingssenteret Du kan skjule disse prøveresultatene for deg og ekskludere dem fra beregninger i vurderingssenteret I visningen i vurderingssenteret ser du Fullført/mangelfull og and I/A eller null på Vurderingsgrunnlag-siden. Du kan ikke se studenters svar på spørsmål. Studentene kan se sine egne poengsummer.

Når du velger dette alternativet og redigerer kolonneinformasjon i vurderingssenteret, blir følgende utilgjengelig:

 • Inkluder denne kolonnen i andre beregninger i vurderingssenteret
 • Vis statistikk (gjennomsnitt og median) for denne kolonnen til studenter i Mine resultater

Alternativer for resultater og tilbakemeldinger

Du kan angi hvilke resultater og tilbakemeldinger som er tilgjengelig for studentene når de har fullført en prøve eller spørreundersøkelse. Du kan angi én eller to regler med menyene. Du kan ikke velge noen regler i kombinasjon. Når du har valgt en regel i den første menyen, er det mulig at noen av dem ikke vises i den andre menyen.

Hvis flere regler er i konflikt med hverandre, bruker systemet den innstillingen som kommer studentene eller studentgruppene mest til gode. Studentene får for eksempel flest mulig forsøk og lengst mulig tid.

Hvis du ikke endrer noe, kan studentene se de samlede poengsummene sine og poengsummene or hvert enkeltspørsmål etter at du har sendt inn prøvene sine. Velg flere alternativer for å avgjøre hva annet de kan se, for eksempel riktige svar eller tilbakemelding.

Studenter kan alltid se de totale prøvepoengsummene sine. Du kan ikke endre dette alternativet fra denne siden. Hvis du ikke vil at de skal se poengsummene sine ennå, åpner du vurderingssenteret og skjuler kolonnen studentene. Når du skjuler en prøvekolonne fra studentene, ser de ingen informasjon om prøven i Mine resultater. Når studentene åpner prøven i innholdsområdet, mottar de en melding med informasjon om når de sendte inn prøvene sine. Det vises ikke noen poengsum.

I denne tabellen forklares prøve- og spørreundersøkelsesresultatene samt alternativene for tilbakemeldinger.

Prøve- og spørreundersøkelsesresultater og alternativer for tilbakemelding
Alternativ Beskrivelse
Når Angi når passende prøveresultater og tilbakemeldinger vises til studentene:
 • Etter innsending: Dette alternativet er standard.
 • Éngangsvisning: Når studentene har sendt inn prøvene eller spørreundersøkelsene sine, trer de valgte alternativene for resultater og tilbakemelding i kraft, slik at studentene bare kan se dem ÉN GANG. Studenter kan imidlertid alltid se poengsummene sine med mindre du skjuler kolonnen i vurderingssenteret. Umiddelbart etter at en student navigerer bort fra prøven eller spørreundersøkelsen, blir alle andre resultater og tilbakemeldinger begrenset. Du kan endre innstillingen eller legge til en annen regel for en sekundær visning. En sekundær regel er ikke kombinert med regelen for éngangsvisning – den brukes separat.
 • På en bestemt dato: Se resultater og tilbakemeldinger etter valgt dato og klokkeslett.
 • Etter leveringsfristen
 • Etter tilgjengelighetsdatoen og sluttdatoen
 • Etter at forsøk har fått vurdering: Når studentene har sendt inn prøven eller spørreundersøkelsen og alle forsøkene har fått vurdering, blir resultater og tilbakemelding gjort tilgjengelig for studentene. Hvis én eller flere studenter ikke har sendt inn noen forsøk, må du tildele vurderingen 0, slik at alle studenter kan se de valgte resultatene og tilbakemeldingene.
Poengsum per spørsmål Vis poengsummen som tildeles for hvert prøvespørsmål. Dette alternativet er bare en standard for prøver. Fjern avmerkingen hvis du ikke vil vise poengsummer for enkeltspørsmål.
Svar Du kan la studentene se informasjon om svarene sine:
 • Alle svar: Vis alle svaralternativene.
 • Riktig: Vis de riktige svarene – gjelder bare for prøver.
 • Sendt: Vis alle studentenes innsendte svar.

Eksempel 1: Vis flere tilbakemeldinger

Når studentene har tilgang til prøvene sine, ser de samlede poengsummer, poengsum for hvert spørsmål og alle svaralternativene. De ser svarene sine markert som riktig eller feil samt all tilbakemelding.

Eksempel 2: Vis færre tilbakemeldinger for å unngå juks

Hvis studentene svarer på en prøve på forskjellige tidspunkt, kan du velge å vise begrenset tilbakemelding inntil alle studentene har fullført prøven.

For den første regelen velger du Etter innsending i den første menyen og fjerner avmerkingen i boksen for Poengsum per spørsmål. Ikke foreta noen andre valg. Når studentene har fullført prøven, ser de kun den samlede poengsummen.

For den andre regelen velger du Etter leveringsfristen og velger alternativene for å vise flere resultater og tilbakemeldinger. Du kan opprette et oppslag for å gi studentene beskjed om at flere tilbakemeldinger er tilgjengelig.

Tilbakemelding Vis tilbakemelding fra læreren for hvert spørsmål. Dette alternativet er kun tilgjengelig for prøver.
Vis feil spørsmål Vis spørsmålene som en student svarte feil eller delvis feil på. Dette alternativet er kun tilgjengelig for prøver. Du kan vise feil spørsmål og tillate flere forsøk, slik at studentene kan pugge dette innholdet.

Éngangsvisning av resultater og tilbakemeldinger

I delen Vis prøveresultater og -tilbakemeldinger til studentene kan du velge Éngangsvisning. Når studentene har sendt inn prøvene sine, trer alternativene for resultater og tilbakemelding i kraft, slik at studentene bare kan se dem ÉN GANG. Studenter kan imidlertid alltid se poengsummene sine. Umiddelbart etter at en student navigerer bort fra prøven eller spørreundersøkelsen, blir alle andre alternativer du har valgt, begrenset. Du kan bruke en annen regel for å la studentene se nylig valgte alternativer på et senere tidspunkt. Den sekundære regelen er ikke kombinert med regelen for éngangsvisning, men brukes separat.

Når du kan velge forskjellige alternativer for hver regel, kan du først vise bestemte prøveresultater og tilbakemeldinger, og deretter vise mer senere.

Eksempler:

Regel 1: Velg Éngangsvisning og Vis feil spørsmål. Ikke velg noen andre alternativer, slik at ingen kan dele riktige svar mens andre studenter fortsatt kan svare på prøven.

Regel 2: Velg alle disse alternativene:

 • Etter leveringsfristen
 • Poengsum per spørsmål
 • Alle svar
 • Riktig
 • Sendt
 • Tilbakemelding

Etter leveringsfristen kan studentene se poengsummene sine i tillegg til svaralternativer. De ser også de innsendte svarene merket som riktig eller feil samt eventuell tilbakemelding fra læreren.


Presentasjon av prøver eller spørreundersøkelser

I denne tabellen forklares alternativene for å presentere spørsmål i prøver og spørreundersøkelser.

Spørsmålsalternativer
Alternativ Beskrivelse
Alle på én gang Vis alle spørsmålene på én skjerm. Studenter blar gjennom alle spørsmålene, og de kan bla opp eller ned fra spørsmålet til spørsmål. Når dette alternativet er valgt, kan du ikke velge Gjør det umulig å gå tilbake og endre.
Ett om gangen Vis ett spørsmål om gangen. På skjermen ser du navigeringsverktøy for å flytte mellom spørsmål. Send-funksjonen vises på den siste siden i prøven eller spørreundersøkelsen. Du kan også velge Gjør det umulig å gå tilbake og endre og Tilfeldig rekkefølge.
Gjør det umulig å gå tilbake og endre Hindre studenter fra å gå tilbake og endre spørsmål de allerede har svar på. Hvis du ikke tillater å gå tilbake og endre, presenteres ett spørsmål om gangen og funksjonene <<, <, og >&gt er ikke synlig for studentene.
Tilfeldig rekkefølge Vis spørsmål i tilfeldig rekkefølge hver gang prøven eller spørreundersøkelsen åpnes. Hvis du inkluderer referanser til spørsmålnumre slik de vises på prøvelerretet, bør du ikke bruke dette alternativet fordi nummereringen av spørsmål endres ved bruk av tilfeldig rekkefølge.