Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

I Enten/eller-spørsmål blir studentene vist en påstand og bedt om å velge mellom to svaralternativer:

  • Ja/nei
  • Enig/uenig
  • Riktig/feil
  • Sant/usant

Enten/eller-spørsmål vurderes automatisk.

Eksempel:

Hamlets berømte monolog «Å være, eller ikke være» er en drøftelse av selvmord.

Enig/uenig


Opprett Enten/eller-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Enten/eller i Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten, og velg et sett svaralternativer i menyen.
  3. Velg hva som er riktig svar.
  4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.