Send inn prøver for studenter

Hvis en student har fullført en prøve men ikke kunne sende den inn, kan du gjøre det selv, slik at du kan vurdere det.

 1. Finn cellen med Pågår-ikonet i vurderingssenteret.
 2. Åpne menyen for cellen, og velg Vis vurderingsopplysninger.
 3. Velg Vis forsøkVurderingsopplysninger-siden.
 4. Sjekk at svarene ble lageret.

  Hvis flere forsøk er merket med No Answer, kan du fjerne forsøket. Studenten må ta prøven på nytt.

 5. Velg Informasjon for å utvide delen.
 6. Hvis du er fornøyd med students prøveforsøk, velger du Send forsøk.
 7. Velg OK for å bekrefte innsendingen av forsøket.

Fjern prøveforsøk

Hvis en student har tekniske problemer eller trenger et ekstra forsøk, kan du fjerne prøveforsøket. Forsøket fjernes fra vurderingssenteret, og studenten kan ta prøven på nytt.

 1. Åpne Informasjon-delen sånn det er beskrevet i forrige del.
 2. Velg Slett forsøkVurderingsopplysninger-siden.
 3. Velg OK for å gi bekreftelse og fjerne forsøket.
 4. Vurderingshistorikk-siden er handlingen oppført med «Forsøksvurdering fjernet». I vurderingssenteret vises det ikke noen vurdering eller noe ikon i prøvecellen til studenten.

Tilgangslogger for prøver

Lærere og andre brukere som får tillatelse, kan åpnetilgangsloggen for et prøveforsøk for å se en liste over tidspunktene for forskjellige interaksjoner studenten har hatt med prøven. Du kan bruke loggen til å finne ut om en student begynte på en prøve eller møtte på problemer under en prøve.

 1. Utvid Vurderingssenter-delen i kontrollpanelet, og velg Prøver.
 2. Finn cellen for studentens prøve du vil se nærmere på.

  Cellen må inneholde enten en vurdering eller Ikke vurdert-ikonet for at det skal kunne generes en tilgangslogg. Hvis du sendte inn prøven for studenten, genereres det ikke noen tilgangslogg med mindre studenten valgte Lagre alle svar.

 3. Åpne cellemenyen og velg Forsøk.
 4. Utvid Informasjon-delen på Vurder prøve-siden.
 5. Velg Tilgangslogg.

  I tilgangsloggen ser du en detaljert liste over alle interaksjonene en student har hatt med prøven, for det aktuelle forsøket. I loggen ser du tidspunktet når studenten begynte på prøven, når hvert spørsmål ble lagret, og når prøven ble sendt inn.

  Dett er mulige at en uvanlig tidsluke i aktiviteten skyldes tilkoblingsproblemer hvis studenten påstår å ha hatt det. Systemet kan imidlertid ikke finne ut hva som forårsaket tidsluken. Systemet kan bare vise at tidsluken forekom.

  Vær oppmerksom på at tiden som er brukt på et spørsmål, kan omfatte tiden studenten brukte på se på andre spørsmål før vedkommende lagret det aktuelle svaret.