Åpne prøven eller spørreundersøkelseslerretet

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du legge til, redigere og slette spørsmål. Du kan også legge til spørsmålssett eller tilfeldig sammensatte blokker, endre rekkefølgen på spørsmålene og redigere informasjonen for prøver eller spørreundersøkelser før studenter sender inn forsøk.

Når du har mottatt innsendinger, kan du ikke legge til spørsmål, endre antallet spørsmål i spørsmålssett eller endre definisjoner eller alternativer for tilfeldig sammensatte blokker. Du kan kanskje slette spørsmål.

Mer om hvordan du sletter spørsmål

Åpne spørreundersøkelseslerretet på disse måtene:

 • Vurderingssenteret > topptekstmenyen for spørreundersøkelses- eller prøvekolonnen > Rediger prøve
 • Kontrollpanel > Emneverktøy > Prøver, undersøkelser og spørsmålsbank > Prøver > menyen for prøven > Rediger
 • Innholdsområdet > menyen for prøven > Rediger prøven

Rediger, slett eller endre rekkefølgen på spørsmål

For å endre spørsmål velger du først menyen for et spørsmål i prøven eller spørreundersøkelseslerret, og så velger du Rediger.

Du kan slette spørsmål selv etter at studenter har sendt inn forsøk. Alle påvirkede prøveinnsendinger vurderes på nytt, og alle påvirkede resultater fra spørreundersøkelser oppdateres. Spørsmålsnumrene oppdateres automatisk.

prøvelerretet merker du av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil slette, før du velger Slett og gi vurdering på nytt.

spørreundersøkelseslerretet merker du av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil slette, før du velger Slett og oppdater resultater.

Du blir varslet øverst på siden om at du ikke kan slette spørsmål hvis en prøve eller spørreundersøkelse har pågående forsøk. Slett og gi vurdering på nytt-funksjonen er fjernet.

Endre verdien for prøvespørsmål

Du kan endre hvor mange poeng det er mulig å få ved å svare riktig på spørsmål, på to måter: Uansett hvilken måte du gjør det på, beregnes nye vurderinger for alle tidligere innsendte prøver.

Hvis du angir mulige poeng til mindre enn 1, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

 1. Velg de gjeldende poengene for et spørsmål på prøvelerretet.
 2. I Oppdater poeng-boksen kan du endre poengene, angi at spørsmålet er verdt ekstra studiepoeng eller gi full studiepoengtildeling. For å fjerne fullstendig eller ekstra studiepoengtildeling for et spørsmål merker du av i den aktuelle avmerkingsboksen. Du kan ikke gi full studiepoengtildeling eller ekstra studiepoeng for spørsmål hvis du ikke har valgt alternativene for dette på Spørsmålsinnstillinger-siden.
 3. Velg Send eller Send og gi ny vurdering.

  –ELLER–

 1. Merk av i avmerkingsboksen for hvert spørsmål du vil endre, på prøvelerretet.
 2. Skriv inn et tall i Poeng-boksen over spørsmålslisten.
 3. Velg Oppdater eller Oppdater og gi ny vurdering.

Endre rekkefølgen på spørsmål

Spørsmålene nummereres automatisk i rekkefølgen du legger dem til i. Spørsmålsnumrene oppdateres når du endrer rekkefølgen på spørsmålene eller setter dem i tilfeldig rekkefølge. Derfor bør du være forsiktig når du referer til spesifikke spørsmålsnumre i teksten for spørsmål.

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du bruke dra-og-slipp-funksjonen til å endre rekkefølgen på spørsmål. Trykk på pilene ved siden av et spørsmål, og dra det til en annen plassering.

Du kan også velge Tastatur er tilgjengelig for omorganisering-ikonet. Velg et spørsmål, og bruk Flytt opp- og Flytt ned-ikonene til å justere rekkefølgen.

Bare nye forsøk blir påvirket når du endrer rekkefølgen hvis du ikke har angitt at spørsmålene i prøven skal vises i tilfeldig rekkefølge. I forsøk som allerede er innsendt, beholdes den opprinnelige rekkefølgen studentene så når de tok prøven.


Slett prøver eller spørreundersøkelser

Du kan slette prøver og spørreundersøkelser før eller etter du distribuerer dem i et innholdsområde. Åpne menyen for prøven eller spørreundersøkelsen, og velg Slett. Hvis ingen studenter har forsøkt å ta prøven eller spørreundersøkelsen, kan du trygt slette den fra innholdsområdet uten at data går tapt. Du fjerner den bare fra innholdsområdet. Prøven eller spørreundersøkelsen blir liggende i Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden, hvor du kan redigere den, distribuere den på nytt eller slette den fra systemet.

Hvis ingen studenter har tatt en prøve eller spørreundersøkelse, og du sletter den på Prøver-eller Spørreundersøkelse-siden, fjernes den også fra innholdsområdet.

Når du har slettet en prøve eller spørreundersøkelse fra et innholdsområde, kan du distribuere den på nytt. Det finnes ingen tilknytning eller delte data mellom den første og andre distribueringen.

Hvis studenter allerede har tatt en prøve eller undersøkelse, kan du gjøre den utilgjengelig i stedet for å slette den.

Hvis du prøver å slette en prøve med registrerte forsøk, vises en advarsel med disse alternativene:

 • Bevar poengsummer i vurderingssenteret for denne prøven, men slett alle forsøk for prøven. Du kan slette prøven fra innholdsområdet. Vurderingene for den aktuelle prøven blir værende i vurderingssenteret, men forsøkene slettes. Du kan ikke se studentenes svar eller vurdere spørsmål når forsøkene er slettet. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett dette innholdselementet, vurderingssenterelementet for denne prøven, alle vurderinger for denne prøven og alle forsøk for denne prøven. Du kan slette prøven fra innholdsområdet og fjerne alle spor av den fra vurderingssenteret. Alle opplysninger om studentprestasjoner blir slettet for godt. Denne handlingen kan ikke angres.

Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden kan du slette prøver eller spørreundersøkelser for godt. Hvis Slett ikke vises i menyen for en prøve eller spørreundersøkelse, har du distribuert den i et innholdsområde. Du må slette distribuerte prøver eller spørreundersøkelser fra innholdsområdet før du kan slette dem fra Prøver- eller Spørreundersøkelser-siden.

Prøver og undersøkelser som ikke er distribuert vises ikke i vurderingssenteret, slik at vurderingssenteret ikke berøres når du sletter dem.