Åpne prøver som skal vurderes

Du kan åpne prøvene du må vurdere på Ikke vurdert-siden eller i vurderingssenteret.

En vurderingssenterkolonne opprettes automatisk for hver prøve du oppretter og knytter til emnet. En prøve som har blitt sendt inn, men ikke vurdert, indikeres med Ikke vurdert-ikonet. Selv om systemet gir poeng til mange spørsmålstyper, må du vurdere noen spørsmål manuelt – for eksempel langsvar, kortsvar og filopplasting.

Du har mulighet til å vurdere prøver anonymt, vurdere alle tilbakemeldinger til spesifikke spørsmål og gi full studiepoengtildeling for alle tilbakemeldinger til spørsmål. Du kan også slette spørsmål fra prøver eller slette prøveforsøk for å la studenter ta prøver på nytt.


Send påminnelser om manglende emnearbeid

I kolonnene i vurderingssenteret kan du sende påminnelser på e-post til studenter og gruppemedlemmer som ikke har sendt inn emnearbeid. Studentene får en systemgenerert e-post som inneholder informasjon om emnet, emnearbeidet og eventuelt leveringsdatoen.

Mer om hvordan du sender påminnelser


Tildel prøvevurderinger på Ikke vurdert-siden

For emner med mange påmeldte studenter og elementer som kan vurderes, kan Ikke vurdert-siden hjelpe deg til å avgjøre hvilke prøver som må vurderes først.

Prøver som pågår, vises ikke på Ikke vurdert-siden.

Du kan for eksempel sortere etter leveringsfrist sånn at den endelige prøven vurderes før leveringsfristen til institusjonen. Hvis du har en angitt tidsplan for alle elementer som kan vurderes, kan du tilpasse visningen av elementer med Ikke vurdert-status. Du kan sortere og filtrere listen og vurdere prøvene som haster mest, først.

Kontrollpanel > Vurderingssenter-delen > Ikke vurdert-siden

Mer om ikke vurdert-siden


Tildel prøvevurderinger i vurderingssenteret

Vurderingssenteret viser alle elementer som kan vurderes. Antallet elementer kan påvirke hvordan du organiserer tiden din for vurdering av oppgaver. Du kan også ha nytte av å se på studentenes tidligere vurderinger når du vurderer.

Åpne vurderingssenteret:

 1. Utvid Vurderingssenter-delen på kontrollpanelet.
 2. Velg Hele vurderingssenteret eller Prøver-smartvisningen – om tilgjengelig – for å åpne prøveforsøkene.

Vurder en enkelt prøve:

 1. Finn cellen for prøven til en student med Ikke vurdert-ikonet.
 2. Åpne cellemenyen og velg Forsøk. Vurder prøve-siden vises.

Vurder alle forsøkene for en prøve:

 1. Åpne menyen til prøvekolonnen.
 2. Velg Vurder forsøk. Vurder prøve-siden vises.

Mer om tildeling av vurderinger i vurderingssenteret


Gi prøven vurdering-siden

Vurderingstest-siden kan du navigere blant studenter og forsøk, se vurderingsmatriser, vurdere anonymt og se informasjon om prøver.

Åpne Prøveinformasjon-lenken for å vise status, instruksjoner og relevante datoer og tidspunkter. Du kan slette prøveforsøk slik at studenter kan sende inn prøven på nytt. Du kan også sende inn en prøver som pågår, slik at du kan vurdere den.

Hvis en prøve har spørsmål som du må gi poeng for, er prøvestatusen Ikke vurdert og forsøkspoengsummen er 0.

 1. Skriv inn en poengsum for alle spørsmålene som ikke vurderes automatisk, på Vurder prøve-siden. Du kan også endre eksisterende poengsummer.
 2. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
 3. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Hvis du vil vise tilbakemelding for enkeltspørsmål, for eksempel langsvaroppgaver, kan du velge det aktuelle alternativet på Spørsmålsinnstillinger-siden. Selv om det vises en Tilbakemelding på respons-tekstboks som standard, ser ikke studentene noen tilbakemelding du legger til, hvis du ikke velger alternativet. Du kan ikke gi individuelle tilbakemeldinger for svar på «sann/usann»-, «rekkefølge»- eller «pare sammen»-spørsmål.
 4. Du kan også skrive kommentarer i Tilbakemelding til studenten-boksen.
 5. Du kan også skrive inn kommentarer i Bemerkninger til vurderinger-boksen. Denne teksten sees ikke av studentene.
 6. Velg Lagre og lukk for å gå tilbake til Hele vurderingssenteret, Ikke vurdert-siden eller Vurderingsgrunnlag-siden, avhengig av hvor vurderingen begynte.

  –ELLER–

  Velg Lagre og neste for å vise neste student – om gjeldende.

  –ELLER–

  Bruk pilene til å navigere til forrige eller neste student – om gjeldende.

Hvis du har tillatt flere forsøk for en prøve, publiseres ikke studentens vurdering før du har vurdert alle forsøkene.


Legg til tilbakemeldingsopptak

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Vurder prøver med studentnavnene skjult

Når du vurderer prøvene, kan du når som helst skjule brukernavnene under vurderingsprosessen for å eliminere forutinntatte meninger for viktige prøver.

Anonym vurdering fører til ytterligere rettferdighet og upartiskhet. Du får ikke vite hvem som har sendt inn oppgaven, så du blir ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

Når du vurderer anonymt, skjules all identifiserende informasjon og alle prøveforsøk vises i tilfeldig rekkefølge. Alle får tildelt et nummer – for eksempel Student 8.

Åpne Ikke vurdert-siden:

 1. Åpne menyen til et prøveforsøk.
 2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

Åpne vurderingssenteret:

 1. Åpne menyen til prøvekolonneoverskriften.
 2. Velg Gi vurdering med skjulte brukernavn. Vurder prøve-siden vises.

Start fra Vurder prøve-siden:

 1. Velg Skjul brukernavn.
 2. Velg OK. Hvis vurdering pågikk, går alle ulagrede endringer i det åpne forsøket tapt. Vurder prøve-siden oppdateres, et nytt forsøk vises og all identifiserende informasjon er skjult.

Vurder prøver etter spørsmål

Du kan velge å vurdere alle svar på spesifikke spørsmål for hver prøve. Du kan gå gjennom innsendinger, og se og tildele poeng på det samme spørsmålet for hver student. Du kan spare tid når du bare konsentrerer deg om de innsendte svarene for ett spørsmål. Du kan se hvordan alle studentene svarte og gi umiddelbar tilbakemelding om hvordan gruppen presterte på det spesifikke spørsmålet. Du kan også vurdere etter spørsmål når du vil gå gjennom spørsmål som krever at du justerer poengsummen på nytt, for alle eller mange studenter

Du kan samtidig vurdere spørsmål med studentnavnene skjult. Alle prøveforsøkene forblir i Ikke vurdert-statusen til du har vurdert alle svarene for alle spørsmålene.

 1. Åpne menyen til en prøvekolonne i vurderingssenteret og velg Vurder spørsmål.

  –ELLER–

  Ikke vurdert-siden kan du åpne en prøvemeny og velge Gi vurdering per spørsmål.

 2. Vurder spørsmål-siden kan du filtrere spørsmålene etter status: Vurdert, Ikke vurdert eller Pågår. Om nødvendig kan du også krysse av avkryssingsruten for Vurdere med brukernavn skjult.
 3. Velg nummeret for hvert spørsmål i Tilbakemeldinger-kolonnen.
 4. Vurder svar-siden kan du åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
 5. Velg Rediger ved siden av poengsummen til en student.
 6. Skriv inn en vurdering i Poengsum-boksen. Legg eventuelt til tilbakemelding på respons som er spesifikk for det individuelle spørsmålet. Tilbakemeldingsboksen vises bare for visse spørsmålstyper – for eksempel langsvar. Velg Send.
 7. Hvis du er tilknyttet en vurderingsmatrise med langsvar-, kortsvar- eller filopplastingsspørsmål, kan du, som et alternativ, velge Vis vurderingsmatrise for å vurdere spørsmålet med vurderingsmatrisen.
 8. Når du har vurdert alle studentsvarene, velger du Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

Gi eller fjern full poengtildeling

Du kan gi full poengtildeling for alle prøveinnsendinger for spørsmålet du ser på. Påfølgende innleveringer gis også full poengtildeling. Når du har gitt full studiepoengtildeling, kan du fjerne full studiepoengtildeling for å tilbakestille til den automatiske vurderingen eller til en tidligere tildelt manuell vurdering.

 1. Følg trinnene 1–3 i avsnittet foran for å åpne Vurder svar-siden.
 2. Åpne Spørsmålsinformasjon-lenken for å se spørsmålet. Hvis du ikke allerede har valgt anonym vurdering, velger du Skjul brukernavn. Velg OK i popup-vinduet.
 3. Velg Gi full studiepoengtildeling for å gi full studiepoengtildeling for spørsmålet –ELLER– Fjern full studiepoengtildeling.
 4. Velg Tilbake til spørsmål for å gå tilbake til Vurder spørsmål-siden.

Rediger, slett eller endre verdien for spørsmål

I prøven eller på spørreundersøkelseslerretet kan du legge til, redigere og slette spørsmål. Du kan også legge til spørsmålssett eller tilfeldig sammensatte blokker, endre rekkefølgen på spørsmålene og redigere prøve- eller undersøkelsesinformasjon før studentene gjør innsendinger.

Når en prøve har mottatt innsendinger, kan du ikke legge til spørsmål, endre antallet spørsmål i spørsmålssett eller endre definisjoner eller alternativer for tilfeldig sammensatte blokker.

Du kan slette spørsmål selv etter at du har distribuert en prøve eller spørreundersøkelse og studentene har levert innsendinger. Alle påvirkede prøveinnsendinger vurderes på nytt, og alle påvirkede resultater fra spørreundersøkelser oppdateres. Spørsmålsnumrene oppdateres automatisk. Hvis det finnes prøveinnsendinger og du sletter et spørsmål, fjernes spørsmålet fra testen, sammen med eventuelle mulige spørsmål. Prøveforsøk vurderes på nytt som om spørsmålet ikke var inkludert i prøven.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar


Se kommentarer og filer fra studenter

Bb Annotate

Du kan bruke Bb Annotate for innebygd vurdering i emnene dine. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.


Bb Annotate arbeidsflyt for vurdering

På siden Oppgaveinnsending, åpnes støttede filtyper i nettleseren. Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kildekode (Java, PY, C, CPP, osv.)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makroer, som Visual Basic støttes ikke.

Merknadsøkter varer bare en time Du får en advarsel før økten utløper. Merknader, tilbakemeldinger og filer lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Animerte GIF-filer viser bare den første rammen i PDF-visningsprogrammet for merknadsformål. Last ned innsendingen for å se den animerte GIF-filen.

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har sendt inn en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned. Oppgaveinnsendinger opprettet via redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

Fra 10. desember 2020: Hvis den innsendte filen (ikke konvertert) er større enn 300 MB, vil behandlingen stoppes, for å garantere å unngå datatap og for å sikre god ytelse.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, og Safari.

Editing menu

Som en del av den endrede svarutformingen, vises menyen på bakgrunn av skjermstørrelsen. På middels og liten skjerm, Dokumentvisning-innstillinger viser sidetallet du ser på. Merknadsverktøy stables under Vis merknadsverktøy-Ikonet. På små skjermer er innholdsbiblioteket skjult.

Innstillinger for dokumentvisning

A. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, eller Merknad visninger for innsendingen.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer: Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

Merknader

E. Merknadsverktøy: Velg hvert verktøy for å se verktøyegenskapene.

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på innsendingen med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Bilde Eller Stempel: Velg et forhåndsdefinert stempel eller opprett ditt eget tilpassede stempel eller bilde som skal legges til i innsendingen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte i innsendingen. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velge Linje, Pilen, Rektangel, Ellipse, PolygonOg Polylinje. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.

F. Kommentar: Gi tilbakemelding i kommentarer. Kommentarene dine vises i en panel ved siden av innsendingen.

Studentene har tilgang til de kommenterte filene, men de kan ikke legge til merknader i innsendingene sine.

G. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

H. Søk: Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

I. Innholdsbibliotek: Opprett en bank med gjenbrukbare kommentarer. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan også legge til kommentarer direkte på innsendingssiden fra menyen. Velg plusstegnet for å legge til en ny kommentar i innholdsbiblioteket. Du kan  plassere kommentarer, kopiere til utklippstavle, redigere eller slette innhold fra biblioteket. Skriv inn nøkkelord eller fraser for å søke etter lagrede kommentarer.

Innholdsbiblioteket er bare tilgjengelig i SaaS-miljøer.

Merkepenn: Velg spesifikke deler av innsendingen som skal utheves. Når du fremhever tekst i innsendingen, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen.