Trefnu trafodaethau

Ar y dudalen Trafodaethau, gallwch helpu myfyrwyr i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt a chadw'r ardal yn drefnus.

Dangos neu guddio trafodaethau. Gallwch osod y gweladwyedd ar gyfer pob trafodaeth. Ni allwch guddio’r dudalen Trafodaethau gyfan yng ngwedd ap neu we. Os ydych yn cuddio pob trafodaeth yn unigol, mae’r dudalen yn ymddangos yn wag i fyfyrwyr.

Gadael i'r myfyriwr arwain. Dewiswch yr eicon gêr yn y gornel dde uchaf i agor panel Gosodiadau'r Drafodaeth. Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr greu trafodaethau sy’n ymddangos yn y rhestr gyda’r label Crëwyd gan fyfyriwr. Gallwch droi'r gosodiad hwn ymlaen a’i ddiffodd ar unrhyw bryd.

Creu ffolderi. Dewiswch yr arwydd plws yn y gornel dde uchaf i agor y ddewislen a dewis Ychwanegu Ffolder. Dim ond hyfforddwyr sy'n gallu creu ffolderi. Cyfyngu teitlau ffolderi i fod yn 333 nod. Cyfyngu disgrifiadau ffolderi i fod yn 250 nod. Gallwch symud ffolderi i le bynnag rydych eisiau eu rhoi yn y rhestr.

Symud trafodaethau. Pwyntiwch i drafodaeth neu ffolder, pwyso’r eicon Symud, a’i llusgo i leoliad newydd. Dim ond hyfforddwyr sy'n gallu symud eitemau.

Gweld dadansoddiadau trafodaethau. Agorwch ddewislen y drafodaeth a dewiswch Gweld y dadansoddiad. Gallwch weld y drafodaeth gyfan ynghyd â'r holl atebion ac ymatebion. Mae dadansoddiadau trafodaethau'n cynnwys cyfrif geiriau cyfartalog, ynghyd â'r ymatebion mwyaf poblogaidd a chyfranogwyr.

Dileu trafodaethau. Agorwch ddewislen y drafodaeth a dewiswch Dileu. Gallwch ddileu trafodaeth gyfan ynghyd â'r holl atebion ac ymatebion. Gall hyfforddwyr ddileu unrhyw drafodaeth, a gall myfyrwyr ddileu dim ond y trafodaethau y maent wedi'u creu. Pan fydd myfyrwyr yn dileu trafodaeth, mae defnyddwyr eraill yn gweld neges am y dilead.


Dileu pynciau, atebion ac ymatebion trafodaethau

Gall hyfforddwyr olygu neu ddileu trafodaethau, teitlau trafodaethau, atebion ac ymatebion unrhyw un. Gall myfyrwyr ddileu dim ond eu trafodaethau, atebion ac ymatebion eu hunain. Ni all myfyrwyr olygu teitlau eu trafodaethau ar ôl iddynt greu trafodaethau.

Agorwch y ddewislen ar gyfer ateb neu ymateb i gael mynediad at y swyddogaethau Golygu a Dileu. Os ydych yn dileu'ch ymateb cychwynnol, mae'r holl ymatebion eraill yn aros. Bydd y system yn dangos neges am eich dilead er mwyn i eraill wybod beth sydd wedi digwydd.

Os ydych yn dileu’r pwnc trafod ac mae ymatebion ac atebion yn bodoli, rhoddir gwybod i bawb am y dilead. Mae’r neges am ddilead hefyd yn ymddangos os yw myfyrwyr yn dileu pynciau trafod maent wedi’u creu.