Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mae gan Fforymau Trafod ac Edeifion ddau brif achos defnyddio ar gyfer trosi yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol:

 

Mae Fforymau Trafod yn broc y drafodaeth ar gyfer trosi

Os yw'r gosodiad "caniatáu i aelodau greu edeifion newydd" ymlaen ar gyfer y fforwm, caiff ei drosi yn Drafodaeth yn y Wedd Cwrs Ultra.

The "allow members to create new threads" setting is on for the forum in the Original Course View. The forum will convert into a Discussion in the Ultra Course View.

 

Mae'r meysydd ac opsiynau canlynol yn parhau ar ôl y broses trosi:

Meysydd ac opsiynau sy'n parhau ar ôl y broses trosi
Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Gwreiddiol Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Ultra 
Enw  Teitl
Disgrifiad Disgrifiad
Argaeledd Gwelededd
Dyddiad ac Amser Dangos Ar Ôl Dyddiad ac Amser Dangos Ar
Dyddiad ac Amser Dangos Tan Dyddiad ac Amser Cuddio Ar Ôl
Mae rhaid i gyfranogwyr greu edefyn er mwyn gweld edeifion eraill yn y fforwm hwn.  Postio Gyntaf
Dim Graddio yn y Fforwm  Trafodaeth Radd (Heb ei Dewis)
Pwyntiau Posibl Nifer Mwyaf o Bwyntiau
Dyddiad ac Amser Cyflwyno Dyddiad ac Amser Cyflwyno
Cyfarwyddiadau Cysylltiedig Cyfarwyddiadau
Caniatáu i Awduron Ddileu Eu Postiadau Eu Hunain*  Atal Golygu 
Caniatáu i Awduron Olygu Postiadau y Maent wedi'u Cyhoeddi Eu Hunain*  Atal Golygu 
* Roedd yr opsiynau i atal awduron rhag dileu neu olygu postiadau yn opsiynau ar wahân yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r ddau opsiwn wedi'u cyfuno yn y Wedd Cwrs Ultra. Os yw un o'r opsiynau yn cael ei ddewis yn y Wedd Cwrs Ultra, caiff yr opsiwn "Atal Golygu" ei ddewis pan gaiff yr eitem ei throsi.

Mae pob edefyn yn cael eu gollwng yn ystod prosesau copïo, mewngludo a throsi.

 

Mae Fforymau Trafod yn gynhwysydd ar gyfer trosi prociau trafodaeth

Os nad yw'r gosodiad "caniatáu i aelodau greu edeifion newydd" 'Ymlaen' ar gyfer y fforwm, caiff y fforwm ei drosi yn Drafodaeth yn y Wedd Cwrs Ultra. Bydd pob edefyn yn y fforwm yn cael eu trosi yn Drafodaethau yn y ffolder a chânt eu rhoi yn y ffolder a grëir.

The "allow members to create new threads" setting is not active on the forum in the Original Course View. The forum will convert into a folder in the Ultra Course View.


Mae'r meysydd ac opsiynau canlynol yn parhau ar ôl y broses trosi ar gyfer Fforymau Trafod:

Meysydd ac opsiynau sy'n parhau ar ôl y broses trosi ar gyfer Fforymau Trafod
Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Gwreiddiol  Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Ultra 
Enw  Teitl
Disgrifiad Disgrifiad
Argaeledd Gwelededd
Dyddiad ac Amser Dangos Ar Ôl  Dyddiad ac Amser Dangos Ar
Dyddiad ac Amser Dangos Tan  Dyddiad ac Amser Cuddio Ar Ôl


Mae'r meysydd ac opsiynau canlynol yn parhau ar ôl y broses trosi ar gyfer Edeifion Trafod:

Meysydd ac opsiynau sy'n parhau ar ôl y broses trosi ar gyfer Edeifion Trafod
Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Gwreiddiol  Meysydd ac Opsiynau'r Wedd Cwrs Ultra 
Pwnc Teitl
Neges Disgrifiad
Argaeledd Gwelededd
Dyddiad ac Amser Dangos Ar Ôl Dyddiad ac Amser Dangos Ar
Dyddiad ac Amser Dangos Tan Dyddiad ac Amser Cuddio Ar Ôl
Mae rhaid i gyfranogwyr greu edefyn er mwyn gweld edeifion eraill yn y fforwm hwn. Postio Gyntaf
Dim Graddio yn y Fforwm Trafodaeth Radd (Heb ei Dewis) 
Pwyntiau Posibl Nifer Mwyaf o Bwyntiau
Dyddiad ac Amser Cyflwyno Dyddiad ac Amser Cyflwyno
Cyfarwyddiadau Cysylltiedig Cyfarwyddiadau
Caniatáu i Awduron Ddileu Eu Postiadau Eu Hunain* Atal Golygu 
Caniatáu i Awduron Olygu Postiadau y Maent wedi'u Cyhoeddi Eu Hunain*  Atal Golygu 
* Roedd yr opsiynau i atal awduron rhag dileu neu olygu postiadau yn opsiynau ar wahân yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r ddau opsiwn wedi'u cyfuno yn y Wedd Cwrs Ultra. Os yw un o'r opsiynau yn cael ei ddewis yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, caiff yr opsiwn "Atal Golygu" ei ddewis pan gaiff yr eitem ei throsi.
  • Mae trafodaethau yn etifeddu meysydd ac opsiynau o'r edefyn trafod a'r fforwm trafod rhiant yn ystod y broses trosi.
  • Mae pob ymateb ac ateb yn cael eu gollwng yn ystod prosesau copïo, mewngludo a throsi.