Creu trafodaeth grŵp

Pan fyddwch yn creu trafodaeth, gallwch neilltuo grwpiau i helpu myfyrwyr i deimlo’n fwy cyfforddus gan fod llai o bobl sy’n ymwneud â'r grŵp. Gallwch hefyd bennu pwnc penodol ar gyfer pob grŵp.

Gallwch neilltuo grwpiau i drafodaeth yn y Gosodiadau Trafodaeth:

Eicon Gosodiadau Trafodaeth > panel Gosodiadau Trafodaeth > Neilltuo i grwpiau > tudalen grwpiau

Gallwch alinio nodau â thrafodaeth grŵp. Pan fyddwch eisiau defnyddio postio gyntaf a grwpiau, dewiswch Postio Gyntaf cyn neilltuo grwpiau. Os ydych yn dewis y blwch ticio Graddio trafodaeth, bydd rhagor o osodiadau'n ymddangos.

Creu grwpiau

Ar y dudalen grwpiau, bydd rhestr rannol o'ch myfyrwyr yn ymddangos yn adran Myfyrwyr heb eu Neilltuo. Dewiswch Dangos y Cwbl i weld y rhestr gyfan. Gallwch greu rhagor nag un grŵp i anfon y drafodaeth ato. Gallwch hefyd ddewis yr arwydd plws dan y graffig i greu grŵp personol ac ychwanegu myfyrwyr.

Ni fydd gan fyfyrwyr nad ydynt wedi’u neilltuo i grŵp fynediad at y drafodaeth grŵp oherwydd ni fydd yn ymddangos ar eu tudalennau Cynnwys y Cwrs. Os ydych yn gofyn i fyfyrwyr hunan-gofrestru mewn grŵp, ni allant gael mynediad at y drafodaeth nes eu bod yn ymuno â grŵp.

Os ydych eisiau cyhoeddi’r drafodaeth grŵp yn y dyfodol, ni all myfyrwyr gael mynediad at y cynnwys, ond gallant ymuno â grŵp.

Gallwch ddosbarthu’ch myfyrwyr rhwng grwpiau yn y ffyrdd hyn:

  • Personol
  • Pennu ar hap
  • Hunangofrestru
  • Ailddefnyddio grwpiau

I dynnu'r holl fyfyrwyr o grwpiau, dewiswch Dadneilltuo Pawb ar frig y dudalen. Bydd Dadneilltuo Pawb yn diflannu ar ôl i grwpiau ddechrau eu trafodaethau.

Ni allwch symud myfyrwyr unigol allan o grwpiau ar ôl iddynt ddechrau eu trafodaethau. Fodd bynnag, gallwch symud myfyrwyr nad ydynt wedi’u neilltuo i grwpiau ar ôl i drafodaethau ddechrau.


Gweld grwpiau

Ar ôl i chi greu trafodaeth grŵp, gallwch weld grwpiau o'r dudalen Cynnwys y Cwrs neu Trafodaethau. Dewiswch y ddolen grwpiau dan deitl y drafodaeth i agor y dudalen grwpiau.

Gweld trafodaeth grŵp

Dewiswch deitl trafodaeth grŵp ar y dudalen Cynnwys y Cwrs neu Trafodaethau. I weld trafodaeth pob grŵp, dewiswch enw grŵp o'r ddewislen ar frig y dudalen.


Graddio trafodaeth grŵp

Gall graddio trafodaeth grŵp arwain gallu myfyriwr i fynegi barn bersonol yn glir ac yn bwyllog ymhlith grŵp dethol o gyfoedion. Gall gradd hefyd ddal y myfyriwr yn atebol i ddatblygu sgwrs y grŵp a datblygu syniadau trafod.

I alluogi graddio ar drafodaeth grŵp, dewiswch y blwch ticio Trafodaeth a raddir yn y panel Gosodiadau Trafodaeth. Dewiswch eich gosodiadau gradd a’r dyddiad olaf i gyfranogi.

Mae gennych yr opsiwn i alluogi neu analluogi graddio ar unrhyw adeg, hyd yn oed ar ôl i grwpiau ddechrau’r drafodaeth. Os byddwch yn tynnu’r opsiwn graddio yn y drafodaeth ar ôl i chi neilltuo graddau, bydd yr holl gynnwys trafodaeth yn aros ond bydd y graddau’n cael eu colli.

Dewiswch Neilltuo i grwpiau a neilltuo grwpiau i fyfyrwyr ar gyfer y drafodaeth.

Graddio o drafodaeth

Gallwch neilltuo graddau ar gyfer pob aelod o’r grŵp yn unigol mewn trafodaeth grŵp. Ni allwch bennu gradd ar gyfer trafodaeth grŵp yn gyffredinol. Bydd unrhyw adborth rydych yn ei gynnwys mewn gradd yn weladwy i'r myfyriwr hwnnw yn unig.

Dewiswch Graddau a Chyfranogiad i weld pwy sydd wedi cymryd rhan.

Ar y dudalen Graddau a Chyfranogiad, rhestrir myfyrwyr yn ôl eu grwpiau. I weld grwpiau eraill, dewiswch enw grŵp o'r ddewislen ar frig y dudalen.

Dewiswch enwau myfyrwyr yn y rhestr i weld eu postiadau. Pennwch radd a rhowch adborth dewisol. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch Cyhoeddi i ryddhau graddau ac adborth i fyfyrwyr.

Graddio o’r llyfr graddau

Gallwch gyrchu trafodaethau grŵp o'r llyfr graddau hefyd. Yn y wedd grid, dewch o hyd i gell trafodaeth grŵp y myfyriwr. Pan ddewiswch gell aelod o'r grŵp, mae pob aelod arall o'r grŵp yn cael eu hamlygu yn y grid. Agorwch ddewislen y gell a dewiswch Gweld i agor cyfraniadau'r myfyriwr, yn ogystal â'r atebion ac ymatebion. Pennwch radd ac adborth. Gallwch gyhoeddi'r radd neu ddychwelyd i’r grid.

Gradebook view of entering a grade for a discussion

 


Gweld ystadegau am drafodaethau grŵp

Gallwch hefyd weld ystadegau am drafodaethau ar gyfer grwpiau. Agorwch ddewislen trafodaeth grŵp a dewiswch Gweld y Dadansoddiad. Mae’r tab Cyffredinol ar frig y dudalen yn dangos ystadegau am drafodaeth ar gyfer y dosbarth cyfan. Gallwch hefyd agor tabiau â manylion am bob grŵp.