Organiser diskusjoner

Du kan hjelpe studentene med å finne det de trenger, og holde området organisert, på Diskusjoner-siden.

Vis/skjul diskusjoner: Du kan angi synligheten for hver diskusjon. Du kan ikke skjule hele Diskusjoner-siden i appen eller i nettvisningen. Hvis du skjuler alle diskusjoner enkeltvis, vises siden som for studenter.

La studentene lede. Velg tannhjulikonet øverst til høyre for å åpne Diskusjonsinnstillinger-panelet. Du kan la studentene opprette diskusjoner som vises i listen med etikketten Opprettet av student. Du kan slå denne innstillingen på og av når som helst.

Opprett mapper Velg pluss tegnet øverst til høyre for å åpne menyen og velg Legg til mappe. Det er bare undervisere som kan lage mapper. Begrens mappetittel til 333 tegn. Begrens mappebeskrivelser til 250 tegn. Du kan flytte mapper der du vil ha dem, i listen.

Flytt diskusjoner. Hold markøren over en diskusjon, trykk på Flytt-ikonet og dra diskusjonen til en ny plassering. Kun undervisere kan flytte elementer.

Se diskusjonsanalyser Åpne menyen for en diskusjon, og velg Vis tilknyttet innhold. Du kan se hele diskusjonen sammen med alle svar. Diskusjonsanalysen omfatter gjennomsnittlig ordantall og svar, samt de beste svarene og mest aktive deltakerne.

Slett diskusjoner. Åpne menyen for en diskusjon, og velg Slett. Du kan slette hele diskusjoner sammen med alle svar. Underviserre kan slette alle diskusjoner, mens studenter bare kan slette diskusjoner de selv har opprettet. Når studentene sletter en diskusjon, ser andre brukere en melding om slettingen.


Slett diskusjonstemaer og svar

Undervisere kan redigere og slette alles diskusjoner, diskusjonstitler og svar. Studenter kan bare slette sine egne diskusjoner, responser og svar. Studentene kan ikke redigere diskusjonstitlene sine etter at de har opprettet diskusjonen.

Åpne menyen for at en respons eller et svar får tilgang til Rediger- og Slett-funksjonene. Hvis du sletter det første svaret, slettes ikke svarene på det. Systemet viser en melding om at elementet er slettet, så de andre deltakerne vet om det.

Hvis du sletter diskusjonstema og responser og det finnes svar, blir alle informert om slettingen. Melding om sletting vises også hvis studentene sletter diskusjonstemaer de har opprettet.