I en studie bland kursdeltagare som läste onlinekurser på amerikanska community college mellan 2001 och 2010 (Fetzner, 2013) var de tre vanligaste orsakerna till att de inte lyckades med onlinekurserna:

  1. Jag låg efter och det var för svårt att komma ifatt.
  2. Jag hade personliga problem– hälsa, jobb, barnomsorg.
  3. Jag klarade inte av att studera i kombination med ansvar för arbete eller familj.

Låt inte det här hända dig! Använd dessa tips och skriv din egen framgångshistoria!


Följ schemat

Tänk inte ”Jag kan alltid ta igen det senare”. Var noggrann och håll dig uppdaterad. Organisera ditt arbete noggrant även om det finns en viss flexibilitet i online-kurser.

Ta en titt. Om det finns möjlighet för en så kallad ”förhandsgranskningsvecka” innan en onlinekurs börjar kan du läsa kursbeskrivningen, titta på schemat och öva på att navigera i Blackboard.

Skapa en huvudkalender. Skriv ut kursschemat och kursbeskrivningen och skriv in viktiga datum för när arbete ska vara klart i en huvudkalender, inklusive tid och tidszoner. Huvudkalendern kan vara i digitalt format eller en papperskopia. Använd det som är mest praktiskt för dig.

Använd de inbyggda verktygen. Kursarbeten som bedöms, till exempel prov, inlämningsuppgifter och bedömda diskussioner, läggs automatiskt in i kalendern i Blackboard. Du kan även importera din kurskalender till externa kalendrar som till exempel Google Kalender. Använd Min Blackboard varje dag – Du kan se påminnelser om sista inlämningsdag och andra aviseringar i Uppdateringar, kursinteraktioner i Inlägg, och dina senaste poäng i Mina resultat.

Markera och spåra din utveckling. Håll koll på vilket kursinnehåll du har slutfört och vilket du fortfarande behöver gå igenom med framstegsspårning. Det här verktyget:

  • Markerar automatiskt uppgifter som du har skickat in, till exempel prov och uppgifter, som slutförda
  • Gör det möjligt för dig att markera innehåll som du gått igenom som slutfört.

Logga in i god tid och regelbundet. I början av varje vecka eller block är det bäst att gå igenom alla kursaktiviteter och uppgifter som ska lämnas in den veckan. Om du har några frågor ska du ställa dem i början av veckan så att du fortfarande kan slutföra arbetet i tid.

Förutse tekniska problem. Lagra telefonnumret till lärosätets IT-support samt webbplatsens URL på din mobil och skriv även ner informationen. Se till att du kan få teknisk support även om datorn inte fungerar. Eftersom du kan få åtkomst till din Blackboard-kurs från valfri internetansluten dator eller enhet, är datorproblem i regel inte någon godtagbar orsak för att lämna in arbetet sent. Ha en alternativ metod att slutföra arbete. Du kan till exempel använda ett datalabb eller en kamrats bärbara dator. Om du behöver anvisningar om ett verktyg i Blackboard kan du läsa på http://sv-se.help.blackboard.com/.

Om du hamnar efter ... och inte hinner ikapp i kursen trots att du verkligen försöker bör du be din lärare om hjälp så fort som möjligt.


Planera för det oplanerade

Alla deltagare har personliga problem vid något tillfälle. Skillnaden mellan att på ett framgångsrikt sätt lösa problemen och att misslyckas är hur du förutser och hanterar oväntade händelser i livet.

Prata med läraren. Om du har en personlig nödsituation som påverkar dina studier måste du kontakta dina lärare så fort som möjligt och berätta om situationen. Upprätthåll bra kommunikation, även om du inte har några problem.

Be om hjälp. Det finns en mängd olika studenttjänster på högskolor och universitet, till exempel rådgivning och studievägledning, så använd de här avdelningarna och be om hjälp om du upplever personliga problem.

Skapa en buffert. Ofta är det inte en fråga ”om” något händer i privatlivet som påverkar studierna utan ”när” det händer. Planera framåt och räkna med en tidsbuffert så att du kan slutföra kursarbetet varje vecka, även om en personlig nödsituation skulle uppstå.

Tidsplanering är mycket viktigt. Disponera och planera tiden väl så att du inte väntar med studiearbetet till sista minuten. Använd den inbyggda kalendern och Min Blackboard-verktygen som beskrevs i förra avsnittet för att prioritera uppgifter.


Planera kursarbetet så att det passar din vardag

Du måste lägga ner energi på att få balans mellan kursarbetet och dina övriga uppgifter, men du klarar det!

Sätt upp mål. Sätt upp långsiktiga och kortsiktiga mål för när ditt arbete ska vara klart. Oavsett om det gäller att slutföra en examen eller ett certifikat, eller att ta några kurser för att utvecklas personligt eller i yrkeslivet, ska du planera den tid det kommer att ta att uppnå dina mål samtidigt som du hanterar dina andra ansvarsområden. Anmäl dig inte till fler kurser än du rimligen klarar av.

Integrera personliga kalendrar och kurskalendrar. Skriv en att göra-lista med prioriteringsordning och se till att ha en huvudkalender i digitalt format eller i pappersformat, beroende på vad du tycker är mest praktiskt. Då får du en ”helhetsbild” över alla studieuppgifter som ska lämnas in i kombination med privata åtaganden. Om du tidigt vet att en viss vecka har väldigt många ansvarsuppgifter, kan du planera att slutföra ditt studiearbete tidigare så att du kan uppfylla alla tidsgränserna i kursen.

Du kan importera kurskalendrar från Blackboard till externa kalenderprogram.


Källa

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13–27.

Medskapare

Marie Fetzner, red. D. | Monroe Community College | Rochester, New York, USA