Utforska sidan Kurser

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

På sidan Kurser kan du komma åt alla dina kurser. 

Ditt lärosäte bestämmer vilken sida som visas efter att du har loggat in. I nuläget kan du inte dölja kurskort men du kan använda filtreringsfunktionen för att begränsa vyn.

Du kan visa sidan Kurser som lista eller rutnät. Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har fler än en lärare väljer du Flera lärare för en lista. Klicka på Mer information för att se beskrivningen och schemat, om det har lagts till.

Du kan se icke tillgängliga kurser i kurslistan men du kan inte öppna dem. Icke tillgängliga kurser visas med en låsikon.

Använd sökfältet eller filtret överst på sidan för att begränsa vad som visas. Använd sökfunktionen för att hitta kurser på den aktuella sidan.

Flytta mellan tidigare, nuvarande och kommande kurser. Om du har många kurser kan du även välja hur många kurser som ska visas på varje sida. Längst upp i listan finns en sidväljare för navigering i listor över flera sidor.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte behöver arbeta i den lika ofta.

Du kan inte ändra ordningen på kurser i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin med de senaste kurserna först. Dina favoriter visas längst upp på sidan.

Hur fungerar terminer?

Terminer är bestämda tidsperioder som underlättar för lärosäten att organisera kurser efter en akademisk kalender. Ditt lärosäte kan använda terminer för att gruppera kurser och kontrollera tillgängligheten.

Terminens start- och slutdatum avgör vilka kurser som visas på Kurssidan:

  • Om terminen är slut visas kursen under Tidigare kurser med terminsnamn som sidrubrik. Du har inte tillgång till dessa kurser.
  • Om terminen är pågående visas kursen under Aktuella kurser med terminsnamnet som en grupp.
  • Om terminens start- och slutdatum ligger i framtiden visas kursen under Kommande kurser med terminsnamnet som en grupp. Du har inte tillgång till dessa kurser.

Om kursen inte är kopplad till en termin eller om den använder anpassade start- och slutdatum och är aktiv visas den i gruppen Blandade datum på sidan Aktuella kurser. Kurser utan terminer visas på sidan Tidigare kurser när de har avslutats eller på sidan Kommande kurser om de startar i framtiden.


Bläddra i kurskatalogen

Du kan använda kurskatalogen för att bläddra bland kurserna på ditt lärosäte. Du kan hitta kurskatalogen på sidan Kurser.

I katalogen kan du söka efter kurser utifrån följande fält:

  • Kurs-ID
  • Kursnamn
  • Kursbeskrivning
  • Kurslärare
  • Termin för kursen

När du har valt fälttyp anger du ett sökord eller en fras. Sökningen hittar som standard alla kurser som innehåller ditt sökord. Du kan ändra den här metoden och istället söka efter kurser som är lika med eller börjar med ditt sökord. Du kan även välja Ej tom för att se hela listan med tillgängliga kurser.

Välj Sök för att börja söka. Om din resultatlista är för lång kan du filtrera resultaten med hjälp av filtret Skapad den. Välj ett datum och om kursen som du letar efter skapades före eller efter det valda datumet.

Välj en kurs i resultaten för att förhandsgranska innehållet. Om kursen tillåter självinskrivning kan du skriva in dig på kursen direkt. Öppna en kursmeny i kurskatalogen och välj Skriv in dig.