Lätt navigering

Så fort du har loggat in har du tillgång till huvudfunktionerna i menyn där ditt namn visas. Du kan enkelt gå tillbaka till menyn oavsett var du befinner dig – även om du är mitt i en kurs. Menyn syns bakom de övriga lagren som är öppna.

När du klickar på en valfri länk från menyn visas en global översikt av kurserna. Resultat visar till exempel dina resultat i alla kurser – du behöver navigera till var och en.

Image of the base navigation on the left, with the activity stream on the right. An image of the inside of a course is overlaying the base navigation.

Du kommer att gå långt!

Institutionssida: Hitta information om din institution.

Profil: Gör ändringar i din onlineidentitet.

Aktivitetsflöde: Se minutvisa händelser för alla dina kurser.

Kurser: Navigera till tidigare, aktuella och framtida kurser.

Organisationer: Här kan du få åtkomst till organisationer där du är medlem.

Kalender: Se kurshändelser och förfallodagar för dina kurser.

Meddelanden: Visa och skicka meddelanden i dina kurser.

Resultat: Kontrollera dina resultat för alla kurser.

Verktyg: Få åtkomst till globala funktioner utanför en kurs, till exempel portföljer eller insamling av innehåll.