Volgens een onderzoek onder online studenten van openbare scholen voor hoger (beroeps)onderwijs tussen 2001 en 2010 (Fetzner, 2013), zijn dit de drie belangrijkste redenen die studenten hebben genoemd voor het niet succesvol afronden van een online cursus:

  1. Ik raakte achterop met mijn studie en het was te moeilijk om dat weer in te halen.
  2. Ik had persoonlijke problemen: gezondheid, werk, kleine kinderen.
  3. De combinatie van studeren en werken of gezin was te zwaar.

Laat dit je niet overkomen! Gebruik deze tips om je eigen succesverhaal te schrijven.


Blijf betrokken

Laat je niet verleiden tot de gedachte: dat haal ik later wel weer in. Zorg ervoor dat je betrokken en op de hoogte blijft. Zorg dat alles nauwkeurig georganiseerd is, ook als er extra speling is in de online cursussen.

Neem een kijkje. Als er een introductieweek wordt aangeboden voordat de online cursus begint, lees dan de syllabus, neem het schema door en kijk hoe je kunt navigeren in Blackboard.

Maak een hoofdagenda. Print het cursusschema en de syllabus en voeg einddatums, inclusief dagen en tijden, toe aan een hoofdagenda. Dit kan een digitale of een gedrukte versie zijn, wat voor jou het prettigst werkt.

Gebruik ingebouwde tools. Beoordeelde cursusitems, zoals toetsen, opdrachten en beoordeelde discussies, worden automatisch toegevoegd aan de Blackboard-agenda. Je hebt zelfs de mogelijkheid om je cursusagenda te importeren in een externe agenda zoals Google Agenda. Gebruik Mijn Blackboard dagelijks. Je ziet dan herinneringen aan einddatums en andere meldingen in Updates, cursusinteracties in Berichten en je laatste cijfers in Mijn cijfers.

Markeer en volg je voortgang. Volg de cursusinhoud die je hebt voltooid en welke je nog moet volgen. Met deze tool:

  • worden de taken die je hebt ingeleverd, zoals toetsen en opdrachten, automatisch gemarkeerd als voltooid.
  • kun je de inhoud controleren die je hebt gedekt als voltooid.

Meld je vroeg en regelmatig aan. Bekijk aan het begin van elke week of eenheid alle cursusactiviteiten en opdrachten die je in die week moet inleveren. Als je vragen hebt, stel deze dan aan het begin van de week zodat je de taak nog steeds op tijd kunt af krijgen.

Houd rekening met technische problemen. Bewaar het telefoonnummer van de helpdesk van je school en de URL van de website op je telefoon en schrijf deze gegevens ook ergens op. Zorg ervoor dat je ook technische hulp kunt krijgen als je computer niet werkt. Aangezien cursussen van Blackboard toegankelijk zijn vanaf elke computer of elk apparaat met een internetverbinding, zijn computerproblemen meestal geen geldig excuus voor te laat ingeleverd werk. Zorg dat je een andere manier kunt gebruiken om het werk op tijd af te krijgen, zoals een computer in de mediatheek of de laptop van een vriend. Als je instructies nodig hebt voor een Blackboard-tool, gebruik dan help.blackboard.com.

Als je toch achterop raakt ... en het ondanks je inzet niet lukt om de achterstand in te halen, vraag dan in een vroeg stadium hulp aan je docent.


Houd rekening met onvoorziene omstandigheden

Alle studenten krijgen op een bepaald moment te maken met persoonlijke problemen. Een goede voorbereiding op onverwachte omstandigheden en de manier waarop je hiermee omgaat, zijn bepalend voor een succesvolle afronding van je studie.

Communiceer met je cursusleider. Als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je cursusleider zodat ze bekend zijn met de situatie. Zorg voor een goede communicatie, zelfs als er geen problemen zijn.

Hulp vragen. Onderwijsinstellingen hebben verschillende voorzieningen om studenten te helpen, zoals counselors en decanaten. Maak hier dan ook gebruik van en vraag om hulp bij eventuele persoonlijke problemen.

Ruim inplannen Vaak is het geen kwestie van 'of' persoonlijke problemen een invloed gaan hebben op je studie, maar 'wanneer' dit gaat gebeuren. Maak daarom een goede planning en laat elke week wat extra tijd vrij zodat je ook nog genoeg tijd hebt als er zich problemen van persoonlijke aard voordoen.

Een goede indeling van uw tijd is zeer belangrijk. Maak een goede en realistische planning zodat je niet op het laatste moment nog aan je taken moet beginnen. Gebruik de ingebouwde agenda en de tools van Mijn Blackboard, zoals beschreven in het vorige gedeelte, om taken prioriteit te geven.


Integreer je cursuswerk in hun leven

Je moet wel enige moeite doen om a balans te vinden tussen school en je andere verantwoordelijkheden, maar het is echt mogelijk!

Stel doelen. Formuleer studiedoelen voor de lange en korte termijn, inclusief tijdsperioden, voor het afronden van je taken. Het maakt niet uit of je als doel hebt een doctoraal te halen, een certificaat of een paar cursussen voor persoonlijke of professionele groei. Plan de tijd die je nodig denkt te hebben om dat doel te realiseren en tegelijkertijd voldoende tijd over te houden voor je andere verantwoordelijkheden. Beperk het aantal inschrijvingen voor cursussen tot een acceptabel aantal.

Voeg persoonlijke en cursusagenda's samen. Stel een takenlijst op en maak een hoofdagenda, digitaal of gedrukt, wat voor jou het prettigst werkt. Je krijgt dan een totaalbeeld van alle einddatums voor studie én de belangrijke datums voor je persoonlijke leven en je werk. Als je vaststelt dat een bepaalde week heel erg druk gaat worden, plan je cursuswerk dan ruim van tevoren in zodat je niet te laat bent met het inleveren van opdrachten.

Je kunt een Blackboard-cursusagenda importeren in een externe agendatoepassing.


Bron

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13-27.

Bijdrage van

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY