This information applies only to the Ultra experience.

”Ultra” beskriver förändringen av användargränssnittet och arbetsflödena.

Varför inte prova själv? De intuitiva och smidiga interaktionerna i vår moderna design är enkla och roliga att använda.

Använd valfri enhet! Vårt gränssnitt är snabbt och smidigt och passar alla datorer, datorplattor och smarttelefoner.

Missa ingenting från dina kurser. I aktivitetsflödet hittar du en ordnad lista över allt som händer i dina kurser. Välj ett objekt och kör igång!

Ett nytt utseende för kurserna. Du kan ha en blandning av olika kurser i Ultra-kursvyn och den ursprungliga kursvyn. Båda kursvyerna visas sömlöst i din kurslista.


Har jag Ultra?

Du har Ultra-gränssnittet om ditt namn visas i den vänstra panelen i fönstret efter inloggningen. Du kan navigera till viktiga funktioner utanför kurserna från listan.

När du klickar på en valfri länk från listan visas en global vy för alla kurser. Se den globala kalendern med alla kursdatum och den globala resultatsidan där alla dina resultat visas sorterat efter kurs.

Den här listan visas även när du går från en sida till en annan – även inom en kurs. När du öppnar sidorna så öppnas de som lager. Stäng lagret för att återgå till föregående sida eller till listan.

Ultragränssnittet ser likadant ut på alla institutioner, även din.

 

Mitt ser annorlunda ut

Om du inte ser ändringarna har du Blackboard Learn med det ursprungliga gränssnittet. Du kan navigera till andra system från flikarna i sidhuvudet.

Gränssnittet har eventuellt andra färger, logotyper, flikar, verktyg och namn som är specifika för din institution. Din institution kan till exempel ändra namn på fliken Min institution för att matcha institutionens namn, eller så kan de välja att helt ta bort en flik eller ett verktyg.