Din kursmiljö

  1. Navigeringsfält: Öppna verktyg som används regelbundet i ett steg. Välj ikoner för att kontrollera kurskalendern, delta i diskussioner, se dina resultat och skicka ett meddelande.
  2. Information och åtgärder: Visa kursinformation och verktyg med de här alternativen:
  3. Kursinnehåll: Allt ditt kursinnehåll visas på huvuddelen av sidan. Kursinnehåll som öppnas glider ut i ett lager överst på kursinnehållssidan. Stäng lagren om du vill navigera tillbaka till den föregående delen av kursen.

    Mer om innehåll i kurserna

  4. Ny aktivitet: En aktivitetsikon visas vid ny aktivitet i en kurskonversation för uppgifter, tester och dokument. Aktivitetsikoner visas även för att markera nya diskussioner.

    Mer information om konversationer