This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Din kursmiljö

  1. Navigeringsfält: Öppna verktyg som används regelbundet i ett steg. Välj flikarna Innehåll, Kalender, Diskussioner, Kursadministration och resultat och Meddelanden för att enkelt komma åt de verktygen. 
  2. Information och åtgärder: Visa kursinformation och verktyg med de här alternativen:
  3. Kursinnehåll: Allt ditt kursinnehåll visas på huvuddelen av sidan. Kursinnehåll som öppnas glider ut i ett lager överst på kursinnehållssidan. Stäng lagren om du vill navigera tillbaka till den föregående delen av kursen. Med hjälp av framstegsspårningen kan du hålla reda på vilket innehåll du har slutfört och vilket innehåll som du fortfarande behöver gå igenom.  

    Mer om innehåll i kurserna

  4. Ny aktivitet: En aktivitetsikon visas vid ny aktivitet i en kurskonversation för uppgifter, tester och dokument. Aktivitetsikoner visas även för att markera nya diskussioner.

    Mer information om konversationer