Tänk på följande när du använder Blackboard Learn:

  • Ditt lärosäte kan inaktivera vissa verktyg i Learn. Om du hittar verktyg som du inte har åtkomst till ska du kontakta ditt lärosäte.
  • Eftersom Blackboard Learn är så flexibelt kan lärare, ledare och administratörer anpassa gränssnittet. Därför kan namnen på vissa objekt i Blackboard Learn vara annorlunda från de som finns på hjälpsidan.
  • Med byggblock kan ditt lärosäte integrera externa program, verktyg, innehåll och tjänster i Blackboard Learn. Lärosätena avgör vilka byggblock som ska installeras, så de verktyg som är tillgängliga för dig kan skilja sig från de verktyg som beskrivs på hjälpsidan.