Dine emneomgivelser

  1. Navigasjonsfeltet: Åpne raskt og enkelt vanlige verktøy. Velg ikonene for å sjekke emnekalenderen, bidra i diskusjoner, se vurderinger og sende meldinger.
  2. Detaljer og handlinger: Du kan bruke disse alternativene for å se emneinformasjon og -verktøy:
  3. Emneinnhold: Alt emneinnholdet ditt vises på hoveddelen av siden. Når du åpner noe innhold, vises det i et lag som legges oppå Emneinnhold-siden. Du kan gå tilbake til der du var i emnet, ved å lukke lagene.

    Mer om innhold i emner

  4. Ny aktivitet: Det vises et aktivitetsikon når det kommer ny aktivitet i en emnesamtale for oppgaver, prøver og dokumenter. Aktivitetsikonet vises også for å indikere nye diskusjoner.

    Mer om samtaler