Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Amgylchedd eich cwrs

Mae Learn Ultra yn cefnogi hyd at dri lefel o hierarchaeth ar gyfer nythu cynnwys ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Er enghraifft, mae ffolder mewn ffolder yn ddau lefel. Mae ffolder mewn ffolder mewn modiwl dysgu yn enghraifft o dri lefel. Gall eich sefydliad ffurfweddu Learn Ultra i ychwanegu lefel ychwanegol o nythu cynnwys. Gofynnwch i'ch hyfforddwr a yw eich sefydliad yn defnyddio'r opsiwn hwn.

image of ultra course view with different components highlighted by letters A through D
  1. Bar llywio: Agor offer a ddefnyddir yn aml mewn un cam. Dewiswch y tabiau Cynnwys, Calendr, Cyhoeddiadau, Trafodaethau, Llyfr Graddau, a Negeseuon i gyrchu'r offer hynny'n hawdd. 
  2. Manylion a Gweithredoedd: Gallwch weld gwybodaeth am y cwrs ynghyd ag offer gyda'r opsiynau hyn:
  3. Cynnwys y cwrs: Mae holl gynnwys eich cwrs yn ymddangos ym mhrif ran y dudalen. Pan fyddwch yn dewis ffolder neu fodiwl dysgu, caiff ei ehangu i ddangos y cynnwys amnyth yn y ffolder neu fodiwl dysgu hwnnw. Pan fyddwch yn dewis eitem fel aseiniad, dogfen neu ddolen, caiff y cynnwys ei agor mewn panel ar frig tudalen Cynnwys y Cwrs. Caewch y panel i lywio'n ôl i le roeddech yn flaenorol yn eich cwrs. Mae olrhain cynnydd yn caniatáu i chi gadw llygad ar ba gynnwys cwrs rydych wedi'i gwblhau a beth y mae angen i chi ei gwblhau o hyd.  Gallwch chwilio am gynnwys cwrs yn ôl y teitl gan ddefnyddio eicon y chwyddwydr. Mae'r eicon yn ymddangos yng nghanol ochr dde tudalen cynnwys y cwrs.

    Rhagor am gynnwys yn eich cyrsiau

    Rhagor am chwlio am gynnwys cwrs yn ôl y teitl

  4. Gweithgaredd newydd: Bydd eicon gweithgaredd, sy'n edrych fel swigen siarad las, yn ymddangos pan fydd gweithgaredd newydd mewn sgwrs cwrs ar gyfer aseiniadau, profion a dogfennau. Bydd yr eicon gweithgaredd hefyd yn ymddangos i ddynodi trafodaethau newydd.

    Rhagor am sgyrsiau

Chwlio am Gynnwys Cwrs yn ôl y Teitl

Gallwch chwilio am eitemau yn ôl y teitl ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch eicon y chwyddwydr yng nghornel dde uchaf y dudalen i ehangu'r eicon i agor bar chwilio.

Image of main course content page with magnifying glass icon on top right

Yn y bar chwilio, teipiwch ychydig o lythrennau cyntaf yr allweddair sy'n gysylltiedig â'r eitem rydych yn chwilio amdani.

Image of course content search bar at top part of course content page

Mae'r swyddogaeth chwilio am gwrs yn dangos teitlau'r eitemau sy'n cyfateb wrth i chi deipio llythrennau. Dewiswch yr eitem o'r rhestr i agor y cynnwys cyfatebol.

Image of course content search bar displaying list items that match letters typed in search bar

Dewiswch y ddolen Dangos pob canlyniad eitem ar waelod y rhestr i ddangos gwedd fanwl o'r holl eitemau sy'n cyfateb. Dewiswch yr eitem yr hoffech ei gweld.

I wneud chwiliad newydd, dewiswch yr eicon 'X' yn y bar chwilio i glirio'r chwiliad blaenorol. Gallwch hefyd ddileu cynnwys y bar chwilio a theipio allweddair arall.

Image of detailed list of results from the search

Dewiswch y ddolen Clirio'r chwiliad ger cornel chwith uchaf y rhestr i glirio'r rhestr fanwl o ganlyniadau chwilio. Byddwch yn mynd yn ôl i'r dudalen Cynnwys y Cwrs lawn.

Image of "clear search" option

Mae dangosydd y chwiliad yn gweithredu mewn ffordd wahanol pan nad yw'r porwr yn y modd sgrin lawn.

Dolenni cwrs a dolenni gwe

Dolenni cwrs

Mae dolenni cwrs yn caniatáu i chi gyfeirio at gynnwys sydd mewn adrannau eraill o'ch cwrs yn hawdd. Er enghraifft, efallai fod eich hyfforddwr eisiau i chi fynd yn ôl i aseiniad darllen blaenorol cyn cwis. Yn lle chwilio drwy hen ffolderi a modiwlau i ddod o hyd i'r deunydd darllen hwn, gall eich hyfforddwr greu dolen gwrs ar gyfer mynediad hawdd.

Mae dolen gwrs yn cael ei dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs gydag eicon dolen wedi'i haenu dros gornel dde uchaf eicon yr eitem darged.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting course link

Dolenni gwe

Mae dolenni gwe yn caniatáu i chi gyfeirio at wefannau sydd y tu allan i'ch cwrs Ultra yn hawdd. Er enghraifft, gall eich hyfforddwr eich cyfeirio at eiriadur neu thesawrws allanol i'w ddefnyddio yn ystod asesiad ysgrifennu. 

Wrth greu dolenni gwe, gall eich hyfforddwr ddewis a ddylai'r cynnwys cysylltiedig gael ei agor mewn ffenestr arall yn eich porwr neu mewn panel yn Learn. 

Mae dolen we yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs gydag eicon dolen wrth ochr yr enw arddangos.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting web link

Ni ddangosir rhai eitemau cynnwys mewn panel yn y cwrs Ultra. Bydd baner yn ymddangos i roi gwybod i chi na ddangosir rhai eitemau cynnwys oni bai eu bod yn cael eu hagor mewn ffenestr newydd. Gallwch ddewis agor y cynnwys mewn ffenestr newydd neu gau'r banel.

 Image of an external website opened in a panel in the Ultra course. A banner appears warning the student that some content may not be displayed unless opened in a new window.