Amgylchedd eich cwrs

  1. Bar llywio: Agor offer a ddefnyddir yn aml mewn un cam. Dewiswch yr eiconau i wirio calendr y cwrs, ychwanegu at y trafodaethau, cael mynediad at eich graddau ac anfon neges.
  2. Manylion & Gweithredoedd: Gallwch weld gwybodaeth am y cwrs ynghyd ag offer gyda'r opsiynau hyn:
  3. Cynnwys y cwrs: Mae holl gynnwys eich cyrsiau'n ymddangos ym mhrif ran y dudalen. Pan fyddwch yn agor darn o gynnwys, mae'n llithro allan mewn haen ar ben tudalen Cynnwys y Cwrs. Caewch yr haenau i lywio yn ôl i le roeddech yn flaenorol yn eich cwrs.

    Mwy ar gynnwys yn eich cyrsiau

  4. Gweithgaredd newydd: Bydd eicon gweithgaredd yn ymddangos pan mae gweithgarwch newydd mewn sgwrs cwrs ar gyfer aseiniadau, profion a dogfennau. Bydd yr eicon gweithgaredd hefyd yn ymddangos i ddynodi trafodaethau newydd.

    Mwy ar sgyrsiau