Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Je cursusomgeving

Learn Ultra ondersteunt maximaal drie hiërarchieniveaus voor geneste inhoud op de pagina Cursusinhoud. Een map in een map is bijvoorbeeld op twee niveaus. Een map in een map in een leermodule is een voorbeeld van drie niveaus. Je instelling kan Learn Ultra configureren om een extra niveau van geneste inhoud toe te voegen. Vraag je cursusleider of je instelling deze optie gebruikt.

image of ultra course view with different components highlighted by letters A through D
  1. Navigatiebalk: Open veelgebruikte tools in één stap. Selecteer de tabbladen Inhoud, Agenda, Mededelingen, Discussies, Cijferlijst en Berichten om eenvoudig toegang te krijgen tot deze tools. 
  2. Details en acties: cursusinformatie en -tools bekijk je met deze opties:
  3. Cursusinhoud: Alle cursusinhoud wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van de pagina. Wanneer je een map of leermodule selecteert, wordt deze uitgevouwen om de inhoud weer te geven die genest is in die map of leermodule. Wanneer je een item selecteert, zoals een opdracht, document of koppeling, schuift de inhoud uit een deelvenster boven aan de pagina Cursusinhoud. Sluit het deelvenster om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied in de cursus. Met voortgang volgen kun je bijhouden welke inhoud je hebt voltooid en wat je nog moet doen.  Je kunt ook zoeken naar cursusinhoud op titel door het vergrootglas te gebruiken. Het pictogram wordt in het midden van de rechterzijde van de pagina met cursusinhoud weergegeven.

    Meer informatie over de inhoud van je cursussen

    Meer informatie over het zoeken naar een titel van cursusinhoud

  4. Nieuwe activiteit: er wordt een activiteitpictogram in de vorm van een blauwe tekstballon weergegeven wanneer er nieuwe activiteit is in een cursusgesprek voor opdrachten, toetsen en documenten. Het activiteitpictogram wordt ook weergegeven om nieuwe gesprekken aan te geven.

    Meer informatie over gesprekken

Titelzoeker cursusinhoud

Je kunt naar items zoeken op titel op de pagina Cursusinhoud. Selecteer het pictogram van een vergrootglas in de rechterbovenzijde van de pagina om het pictogram uit te vouwen in een zoekbalk.

Image of main course content page with magnifying glass icon on top right

Typ op de zoekbalk een paar letters van het trefwoord met betrekking tot het item van de zoekopdracht.

Image of course content search bar at top part of course content page

Met de zoekfunctie voor een cursus worden de titels van overeenkomende items weergegeven terwijl je letters typt. Selecteer het item in de lijst om de bijbehorende inhoud te openen.

Image of course content search bar displaying list items that match letters typed in search bar

Selecteer de koppeling Alle itemresultaten weergeven onderaan de lijst om een gedetailleerde weergave te zien van alle overeenkomende items. Selecteer het gewenste item om weer te geven.

Als je nog een zoekopdracht wilt uitvoeren, selecteer je het pictogram 'X' in de zoekbalk om je vorige vermelding te verwijderen. Je kunt de inhoud van de zoekbalk ook verwijderen en een ander trefwoord typen.

Image of detailed list of results from the search

Selecteer de koppeling Zoekopdracht wissen aan de linkerkant van de lijst om de gedetailleerde lijst met zoekresultaten te wissen. Je gaat terug naar de volledige pagina Cursusinhoud .

Image of "clear search" option

De zoekweergave werkt op een andere manier wanneer de browser niet op het volledige scherm staat.

Cursuskoppelingen en webkoppelingen

Cursuskoppelingen

Met cursuskoppelingen kun je eenvoudig verwijzen naar inhoud in andere gedeeltes van je cursus. Je cursusleider kan bijvoorbeeld vragen of je een eerdere leesopdracht opnieuw wilt bekijken voordat je een quiz maakt. In plaats dat je alle oude mappen en modules doorzoekt om dit leesmateriaal te vinden, kan je cursusleider een cursuskoppeling maken voor eenvoudige toegang.

De cursuskoppeling wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud met een koppelingspictogram dat in de linkerbovenhoek van het pictogram van het doelitem is geplaatst.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting course link

Webkoppelingen

Met webkoppelingen kun je eenvoudig verwijzen naar websites buiten je Ultra-cursus. Je cursusleider kan je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een extern woordenboek of synoniemenlijst om te gebruiken tijdens een schrijfopdracht. 

Bij het maken van webkoppelingen, kan je cursusleider kiezen of de gekoppelde inhoud wordt geopend in een ander venster in je browser of in een deelvenster in Learn. 

Er wordt een webkoppeling weergegeven op de pagina Cursusinhoud met een koppelingspictogram naast de weergavenaam.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting web link

Sommige inhoud wordt niet weergegeven in een deelvenster in de Ultra cursus. Er verschijnt een waarschuwing dat sommige inhoud niet wordt weergegeven tenzij deze wordt geopend in een nieuw venster. Je kunt ervoor kiezen om de inhoud in een nieuw venster te openen of de banner te sluiten.

 Image of an external website opened in a panel in the Ultra course. A banner appears warning the student that some content may not be displayed unless opened in a new window.