This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Lärare kan utse en moderator som ska hjälpa till att underhålla delar av diskussionsforumet. En moderator granskar inlägg innan de läggs till i en tråd och visas i diskussionsforumet.

I ett modererat forum läggs alla inlägg i forumet till i en granskningskö. En moderator granskar alla inlägg och kan utföra följande åtgärder:

  • publicera inlägget
  • skicka tillbaka inlägget till avsändaren utan meddelande
  • skicka tillbaka inlägget till avsändaren tillsammans med ett meddelande

En moderator kan radera, ändra och låsa inlägg i ett forum, även om det inte finns någon granskningskö i forumet.


Moderera forum

  1. Gå till forumet som innehåller inlägg. I granskningsvyn visas inga inlägg eftersom meddelandena måste godkännas. Klicka på Granska forum.

    Endast de användare som har forumrollen administratör eller moderator kan se funktionen Granska forum. I deltagarvyn kan författaren se inlägget i trädvyn med en påminnelse om att det ligger i granskningskön.

  2. På sidan Granskningskö visas inläggen i alfabetisk ordning efter rubrik. Klicka på kolumnrubriken för att sortera inläggen efter rubrik, författare eller datum. Granska ett inlägg genom att välja Granska.
  3. På sidan Granska inlägg läser du inlägget och klickar påPublicera eller Returnera. Publicerade meddelanden läggs genast till i tråden.
  4. Alternativt skriver du återkoppling i textrutan.
  5. Klicka på Skicka.

Inlägg som skickats tillbaka

Returnerade inlägg ligger inte kvar i granskningskön. I trädvyn ser de som skrivit inlägg sina returnerade inlägg i forumet. Klicka på plustecknet för att expandera inlägget. Om moderatorn har skrivit kommentarer kan den som skrivit inläggen se varför de har skickats tillbaka. På trådens sida står det Returnerad intill rubriken för ett returnerat inlägg.

På trådens sida kan användaren sedan ändra sina inlägg, samtidigt som de ser moderatorns kommentarer, och skicka in inläggen igen. Inläggen skickas tillbaka till granskningskön med en markering bredvid rubriken.