Lärare kan ta ditt diskussionsdeltagande med i beräkningen av ditt slutgiltiga resultat. När du har uttryckt dina åsikter i inlägg och läraren har bedömt din insats visas resultaten på olika ställen i Blackboard Learn.

Visa diskussionsresultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du visar diskussionsbedömningar.

Om du har deltagit i en diskussion som ska bedömas kan du se ditt resultat i Mina resultat. Det kan finnas en symbol på raden för diskussionsresultatet som visar statusen. Ett utropstecken betyder till exempel att din insats ännu inte har bedömts. Om ditt inlägg har bedömts visas resultatet.

  1. Gå till kursmenyn och välj Verktyg > Mina resultat.
  2. På sidan Mina resultat klickar du på länken till inläggets resultat. Du kan även se:
    • Forumstatistik: Om du expanderar det här avsnittet kan du se information om dina inlägg, som Antal inlägg, Datum för senaste inlägg, Genomsnittlig inläggslängd och Genomsnittlig ordningsföljd.
    • Resultat: Här finns information om ditt resultat och kommentarer från läraren. Om läraren använde en uppsättning kriterier för bedömningen kan du klicka på Visa kriterium och få se detaljerad bedömningsinformation.

ULTRAGRÄNSSNITTET: Visa diskussionsresultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om hur du visar diskussionsbedömningar.

Du kan hitta bedömningar av dina diskussionsbidrag på flera platser:

  • På diskussionssidan visas dina resultat under Resultat.
  • På sidan Kursresultat letar du först upp diskussionsraden och därefter kolumnenResultat.
  • I listan där ditt namn visas kan du se dina resultat på sidan Resultat.
  • Nya resultat visas även i ditt aktivitetsflöde.

ULTRAGRÄNSSNITTET: Visa diskussionskriterium

Om din lärare har bedömt din diskussion med kriterier kan du välja resultatkapseln för att öppna kriterierna bredvid diskussionen. Du kan expandera enskilda kriterier för att granska prestationsnivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.


ULTRAGRÄNSSNITTET: Sena inlämningar

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande göra arbetet för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Nollresultat visas på sidan Resultat och i panelen Detaljer & information för diskussionen.

Du får ett meddelande om ett nollresultat i ditt aktivitetsflöde.


ULTRAGRÄNSSNITTET: Visa en inspelning med återkoppling

Din lärare kan lämna ett videoklipp eller ljudinspelning med ytterligare återkoppling angående ditt diskussionsresultat. Inspelningar visas i panelen Återkoppling där du kommer åt ditt resultat.

Välj filmikonen om du vill spela upp videon på din dator eller enhet. Du kan använda vanliga uppspelningskontroller som att pausa eller dra spelreglaget. Uppspelning stöds i moderna webbläsare utan att något plugin-program behövs. Du kan inte exportera eller hämta återkopplingsinspelningar i nuläget.