I diskussioner kan kursdeltagarna dela med sig av tankar och idéer om kursmaterialet. I Blackboard Learn kan de som går en kurs diskutera med varandra som i ett klassrum men med fördelen att samtalet inte måste ske synkront. Deltagarna behöver inte vara på samma plats eller i samma tidszon och kan ta tid på sig att tänka igenom sina svar noga.

Diskussioner är bra för följande:

 • Träffa dina kurskamrater för samarbete och socialt samspel.
 • Ställa frågor om hemuppgifter, läsmaterial och kursinnehåll.
 • Visa att du förstår eller kan tillämpa kursmaterial.

Öppna diskussionsforumet

 1. Du kan hitta diskussionsforumet på två ställen:
  • Välj alternativet Diskussioner i kursmenyn.
  • Välj alternativet Verktyg i kursmenyn och sedan Diskussionsforum.
 2. Huvudsidan för Diskussionsforum öppnas med en lista över tillgängliga diskussionsforum. På den här sidan kan du göra följande:
  1. Öppna ett forum genom att klicka på rubriken. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
  2. Välj ett forum för att öppna tråden med inlägg.
  3. Klicka på siffran i kolumnen Olästa inlägg för att snabbt komma åt ett forums olästa meddelanden.

Mer om hur du skriver svar

Kursgrupper kan ha sina egna diskussionsforum. Gruppdiskussionsforum är endast tillgängliga för användare som är medlemmar i gruppen. Om det finns ett gruppdiskussionsforum öppnar du det från grupplänken i kursmenyn eller under Mina grupper.

Mer information om att öppna diskussioner med JAWS®

Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

Mer om att ändra och ta bort svar