This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Navigera på trådsidan

När du visar en tråd syns alla inlägg och trådbeskrivningen på en sida. Intill varje inlägg visas profilbilden på den som skrivit inlägget så att du lätt kan se vem som skrivit vad.

Redigeringsverktyget visas direkt under meddelandet du svarar på. Du kan referera till alla inlägg på sidan när du skriver ett svar.

Mer om trådar och utkast till inlägg med JAWS®

 1. Använd Visa alla och Dölj alla för att hantera inläggens synlighet på sidan.
 2. Flytta din mus var som helst på sidan så visas alternativen i åtgärdsmenyn längst upp, som Sök och Uppdatera.
 3. Klicka på antalet olästa inlägg för att bara visa de inläggen i en tråd. Använd pilknapparna för att gå till andra trådar i forumet.
 4. När du läser trådar visas ett märke bredvid en forumadministratörs eller moderators namn. Peka på märket för att se användarens kursroll och forumroll. Anpassade roller visas om de används av din institution.
 5. Visa relativa datum för inlägg, till exempel ”7 dagar sedan”. När du pekar på det relativa datumet kan du se det absoluta datumet för skapande eller redigering samt antalet visningar.
 6. Markera inlägg som lästa eller olästa. Blå ikon = oläst. Vit ikon = läst. Endast visade inlägg som du läser på skärmen markeras som lästa. Inlägg markeras inte automatiskt som lästa om du bara snabbt rullar igenom sidan. Klicka på ikonen för att ändra statusen på ett meddelande manuellt. Du kan även flagga inlägg som du vill gå igenom igen senare, eller markera dem som viktiga.
 7. Håll pekaren över ett inlägg för att se Svara, Citera, Visa/Dölj och andra tillgängliga alternativ. Om du väljer alternativet Dölj minimeras inlägget och du får mer plats vertikalt på skärmen.
 8. Om din lärare aktiverat funktionen för att värdera inlägg i inställningarna för forumet står det genomsnittliga resultatet för inlägget efter Totalt resultat. När du pekar på resultatytan ändras den och visar Din skattning.

Skapa en tråd

Vilka som kan skriva inlägg anges i foruminställningarna, liksom vilka typer av åtgärder du kan utföra, till exempel om du kan ändra i dina egna trådar, göra anonyma inlägg eller värdera inlägg. Beroende på vilka foruminställningar läraren har gjort kan du skapa nya trådar.

Om läraren har kopplat bedömningskriterier till diskussionsforumet eller tråden och gjort dem tillgängliga för kursdeltagarna kan du se bedömningskriterierna innan du börjar delta i diskussionen. Klicka på Information om bedömning så kommer du till sidan Resultat för forumet eller tråden. Klicka på Visa kriterium.

 1. Öppna ett diskussionsforum och klicka på Skapa tråd.
 2. Sidan Skapa tråd öppnas, där du kan se forumbeskrivningen samtidigt som du skriver ditt svar.
 3. Ange ett ämne och instruktioner, en beskrivning eller en fråga. Du kan formatera text och lägga till filer, bilder, webblänkar, multimedia och mashups med hjälp av alternativen i redigeraren.
 4. Du kan bifoga en fil i avsnittet Bifogade filer. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Eventuellt går det även att ladda upp en fil från kursens fillagringsutrymme: Content Collection.

  Om du bifogar en fil från din dator sparas filen inte i Content Collection.

 5. Klicka på Spara utkast om du vill spara inlägget som utkast eller på Skicka om du vill publicera tråden.

Mer information om Content Collection


Utkastinlägg

Du kan använda funktionen Spara utkast om du behöver fortsätta med ditt inlägg vid ett senare tillfälle. Det här alternativet sparar dina kommentarer och filer på sidan.

Gå till forumsidan och välj att visa Listvy för att komma åt dina utkast. Öppna menyn Visa och välj alternativet Endast utkast. Du ser nu de inlägg som du har sparat.

Öppna sidan Tråd genom att klicka på utkastets namn. När du har inlägget uppe kan du hålla muspekaren över det för att se Redigera och Ta bort. Om du klickar på Redigera öppnas redigeringsverktyget. När du har gjort dina uppdateringar klickar du på Spara utkast igen för att uppdatera utkastet eller Skicka för att publicera inlägget.