Du kan ställa in vilka trådar du vill se i ett forum. Om din lärare tillåter det kan du ändra och radera svar som du har skrivit.

Filtrera en lista med trådar

Läraren anger om en tråd ska vara publicerad, dold eller utkast. Om du kan se en tråd kan du välja vilken typ av trådar som ska visas i forumet. Publicerade trådar visas som standard.

 1. Klicka på Listvy på forumsidan.
 2. I menyn Visa väljer du vilken typ av trådar du vill se i forumet.
  • Visa alla: Alla trådar i forumet visas.
  • Endast publicerade: Alla tråder med status som publicerade visas.
  • Endast dolda: Trådar som är låsta och inte synliga som standard visas. Du kan välja att visa dolda trådar i listvyn. Du kan inte redigera dolda trådar. Det kan vara bra att dölja ovidkommande trådar så att du bara ser det som är relevant i vyn.
  • Endast utkast: Trådar som sparats som utkast och som inte skickats in för publicering än visas. Först när det publicerats kan andra användare se det. Du kan endast se dina egna utkast.

   Att välja alternativet Endast utkast kan vara bra när du vill öppna, redigera och publicera utkast som du har sparat.


Ändra eller ta bort svar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du redigerar eller tar bort diskussioner.

Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

 1. Öppna en tråd i ett forum.
 2. Gå till trådens sida och håll muspekaren över ett inlägg. Då visas funktionerna.
 3. Välj något av alternativen Redigera eller Ta bort. Det går inte att ångra en radering.
  • Om du kan radera inlägget med alla svar raderas alla inlägg permanent.
 4. När du skriver ändringar expanderas sidan så att du kan göra ändringarna i redigeringsverktyget samtidigt som du ser det ursprungliga inlägget.
 5. Klicka på Skicka. Dina ändringar dyker upp i inlägget.

ULTRAGRÄNSSNITTET: Redigera och ta bort dina diskussionsämnen

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om du vill veta hur du redigerar eller tar bort ett inlägg.

På huvudsidan för Diskussioner öppnar du en diskussion som du har skapat för att öppna menyn. Klicka på Redigera om du vill göra ändringar.

Du kan inte redigera diskussionsrubriken efter att du har skapat den.

Välj alternativet Ta bort för att ta bort diskussionsämnet. Om det inte finns några inlägg och svar tas diskussionen bort från listan.

Om du tar bort ditt diskussionsämne och om inlägg och svar finns visas ett meddelande om borttagningen så att andra vet vad som har hänt.

På huvudsidan för Diskussioner kan du ta bort en diskussion som du har skapat om ingen har svarat. Menyn visas inte om det finns inlägg.


ULTRAGRÄNSSNITTET: Redigera och ta bort dina inlägg och svar

Öppna menyn för att komma åt Redigera och Ta bort. Om du tar bort ditt inledande inlägg finns alla svar kvar ändå.

När svaren finns kvar visar systemet ett meddelande om borttagningen så att andra vet vad som har gjorts.