This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

En wiki är ett samarbetsverktyg där kursdeltagare kan lägga till och ändra innehållet på en eller flera sidor med kursrelaterat innehåll. En wiki ger dig en plats där du kan samarbeta med andra gällande innehåll. Kursmedlemmar kan skapa och redigera wiki-sidor som är relevanta för kursen eller en kursgrupp.

Lärare och deltagare kan även kommentera och din lärare kan bedöma individuella arbeten.

Hitta wikiwebbplatser

Du hittar wikisidor i kursmenyn eller på sidan Verktyg. På sidan över alla wikis klickar du på det ämne som du vill läsa om i den alfabetiska listan.


Skapa wikisidor

Det är bara din lärare som kan skapa en wiki, men när den har skapats kan du skapa sidor.

 1. Gå till en wikiämnessida och klicka på Skapa wiki-sida.
 2. Skriv in ett namn och information i textrutan Innehåll. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera texten och lägga till filer, bilder, webblänkar, multimedia och mashups.
 3. Klicka på Skicka.

Kriterier

Om din lärare har kopplat ett kriterium till en wiki och gjort det tillgängligt kan du se det på sidan Mitt bidrag. Om du vill se bedömningskriterierna klickar du på Visa kriterium under Resultat.


Redigera wiki-innehåll

Alla kursmedlemmar kan redigera en wiki-sida för en kurs och alla gruppmedlemmar kan redigera en wiki-sida för en grupp. Alla kursmedlemmar, inklusive läraren, redigerar på samma sätt.

När någon redigerar en wiki-sida är sidan låst i 120 sekunder för att förhindra att andra redigerar samma sida. Om du försöker att redigera en sida som någon annan redigerar meddelar systemet att någon annan just nu redigerar sidan.

 1. Gå till önskad wikiämnessida och klicka på wikisidan du vill redigera.
 2. Klicka på Redigera wiki-innehåll.
 3. Gör de nödvändiga ändringarna på Redigera wiki-sida.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på Skicka.

Länka till andra wiki-sidor

Om en wiki har många sidor kan du länka till en annan sida för att organisera informationen så att den blir lättillgänglig. Det går bara att skapa länkar till andra wiki-sidor när det finns minst två sidor. I redigeringsverktyget för den sida som du är på för närvarande klickar du på ikonen Lägg till innehåll i slutet av den andra raden med alternativ.

 1. På sidan Skapa wiki flyttar du muspekaren till det område på Sidinnehåll för wiki där du vill lägga till länken.
 2. Klicka på ikonen Lägg till innehåll i redigeringsverktyget, varpå ett fönster öppnas där du kan välja alternativet Länk till wiki-sida. Om det bara finns en sida i wikin är den här funktionen inaktiverad.
 3. I popup-fönstret Länk till wiki-sida ska du välja den wiki-sida som du vill länka till från listan.
 4. Om du vill kan du ange ett namn på länken i textrutan Byt namn på länk till wiki-sida. Om du inte byter namn på länken används den ursprungliga sidrubriken som länknamn.
 5. Klicka på Skicka. Länken visas i redigeringsverktyget.
 6. Klicka på SkickaSkapa wiki-sida. Länken dyker upp på wiki-sidan.

Kommenterara ett wikiinlägg

På wiki-ämnessidan klickar du på wiki-sidan du vill kommentera. Klicka på Kommentar, skriv in dina kommentarer och klicka på Lägg till när du är klar. Öppna Kommentarer för att visa alla kommentarer.


Visa dina bidrag

Du kan visa en lista med alla sidor och versioner som du har bidragit till eller redigerat. Klicka på Mitt bidrag på wikiämnessidan. På den här sidan kan du se information om ditt bidrag till wikin i kursinnehållsramen och sidopanelen.

Sidan Mitt bidrag

 1. Visa sidor: I listan Visa sidor kan du begränsa vad som visas på sidan Mitt bidrag.
 2. Wiki-instruktioner: Expandera den här delen för att visa instruktionerna och de mål din lärare kan ha kopplat till wikin.
 3. Sidversion: I kolumnen Sidversion visas sidrubriker med motsvarande versionsnummer. Om du klickar på en rubrik visas sidan utan kommenterade ändringar. Sidan öppnas i ett nytt fönster. Som standard visas den senaste sidversionen först.
 4. Användarens ändringar: Om du klickar på en länk i kolumnen Användarens ändringar visas en jämförelse mellan sidan och den tidigare versionen av den. Sidan öppnas i ett nytt fönster. På fliken Förklaring visas jämförelse med en tidigare version eller en förklaring av formateringen som används. Du kan därmed se skillnaderna mellan versionerna.
 5. Wiki-information: Om du expanderar marginallisten visas information, till exempel om hur många sidor du har skrivit och redigerat och hur många kommentarer du har skrivit i wikin.
 6. Resultat: Den här delen finns bara om din lärare har aktiverat bedömning för wikin. Du kan se om dina wiki-sidor har bedömts.

  Sammanfattning över medverkan: Under Sammanfattning över medverkan kan du se Ändrade ord, som visar hur många ord som lagts till, tagits bort eller ändrats på alla sidor och i alla sidversioner. Ändrade ord anges både i antal ord och procentandel. I Totalt antal gånger som sidor sparats visas alla gånger som någon klickat på Skicka på sidan Redigera wiki-sida i wikin, oavsett om innehållet ändrades. Totalt antal gånger som sidor sparats anges både i antal och som procentandel.


Visa wikiresultat

När din lärare har bedömt wiki-bidrag kan du se ditt resultat på två platser. Resultatinformationen visas på sidan Mitt bidrag och i Mina resultat.

Mer information om Mina resultat

Klicka på Mitt bidrag på wikiämnessidan. På sidan Mitt bidrag kan du se resultatet i avsnittet Resultat. Du kan även se din lärares återkoppling och datumet då resultatet fastställdes.