Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je cursusleider kan een moderator toewijzen om gedeeltes van de discussieruimte te helpen onderhouden. Moderators nemen berichten door voordat deze aan een discussielijn worden toegevoegd en op het forum worden weergegeven.

In een forum met controle worden alle berichten voor het forum opgenomen in een zogenaamde controlewachtrij. Een moderator bekijkt elk bericht en heeft deze mogelijkheden:

  • Het bericht publiceren
  • Het bericht zonder toelichting terugsturen naar de afzender
  • Het bericht met een toelichting terugsturen naar de afzender

Een moderator kan berichten op een forum verwijderen, bewerken en vergrendelen, zelfs als op het forum geen controlewachtrij wordt gebruikt.


Een forum controleren

  1. Ga naar het forum met berichten. In de controleweergave worden er geen berichten weergegeven omdat de berichten moeten worden goedgekeurd. Selecteer Forum wijzigen.

    De optie Forum wijzigen wordt alleen weergegeven aan gebruikers met de forumrol Forumbeheerder of Moderator. In de studentenweergave kan de auteur het bericht zien in de structuurweergave, met de toelichting dat het bericht nog in de controlewachtrij staat.

  2. Op de pagina Controlewachtrij worden de berichten alfabetisch gesorteerd op titel. Selecteer de kolomtitel om te sorteren op titel, auteur of datum. Selecteer Wijzigen om een bericht te controleren.
  3. Lees het bericht op de pagina Bericht wijzigen en selecteer vervolgens Publiceren of Retourneren. Gepubliceerde berichten worden direct toegevoegd aan de discussielijn.
  4. Typ eventueel feedback in het tekstvak.
  5. Selecteer Verzenden.

Geretourneerde berichten

Geretourneerde berichten staan niet meer in de controlewachtrij. In de Boomstructuur zien auteurs hun geretourneerde berichten op het forum. Vouw het bericht uit door op het plusteken te klikken. Als de moderator feedback heeft toegevoegd, kunnen auteurs zien waarom hun berichten zijn geretourneerd. Op de pagina van de discussielijn wordt voor geretourneerde berichten de melding Geretourneerd weergegeven naast de titel van het bericht.

Op de pagina van de discussielijn kunnen auteurs hun berichten bewerken terwijl de feedback van de moderator wordt weergegeven, en kunnen ze de berichten opnieuw verzenden. De berichten worden teruggestuurd naar de controlewachtrij en er wordt een badge weergegeven naast de titel.