Varför kan jag inte se ett diskussionsinlägg som jag har skrivit?

Kontrollera om du råkade spara det som utkast. Gå tillbaka till forumsidan och öppna menyn Visa och välj alternativet Endast utkast.

Klicka på Sök längst upp på huvudsidan för diskussionsgruppen, forumet eller trådarna och sök efter ett ord som du vet att du skrev i meddelandet som försvunnit.


Kan jag förhindra att text går förlorad?

När du lägger till text i en kurs kan du skydda dig så att texten inte går förlorad om internetanslutningen avbryts eller om det blir något fel med programvaran. Du kan skriva texten i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och sedan kopiera och klistra in texten i kursen.

Du kan även kopiera all text som du vill lägga till innan du skickar in eller sparar. Markera texten och högerklicka för att kopiera den. Du kan även kopiera och klistra in med kortkommandon:

  • Windows: Ctrl + A för att markera all text, Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.
  • Mac: Kommando + A för att markera all text, Kommando + C för att kopiera och Kommando + V för att klistra in.

Kan jag klistra in text från Microsoft® Word?

Du får bästa resultat om du skriver texten direkt i redigeringsverktyget och formaterar den med funktionerna där.

Det kan bli problem om du kopierar text från ett Worddokument och klistrar in den i redigeringsverktyget. Originalformateringen ser kanske inte ut som du hade tänkt. Det kan även hända att det inte går att ta bort eller lägga till formatering efter att texten klistrats in i redigeringsverktyget. Du kan undvika de här problemen genom att ta bort all formatering och sedan formatera om texten med alternativen i redigeraren.

Du tar bort formateringen från Word efter att ha klistrat in texten i redigeringsverktyget genom att först markera all text och sedan klicka på ikonen Ta bort formatering. Tänk på att all formatering tas bort om du använder det här alternativet. Alla punktlistor, indrag, radavstånd, textcentrering, teckensnittformatering och teckensnittsstorlek tas bort.

Remove text formatting

Innan du klistrar in texten i redigeringsverktyget kan du även klistra in den i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och ta bort formateringen där. Sedan kan du klistra in texten i redigeringsverktyget och formatera den som du vill ha den.

Mer information om att arbeta i redigeringsverktyget


Vad innebär prenumeration?

Om din lärare har ställt in det kan du få aviseringar via e-post när nya inlägg skrivs. Din lärare ställer in om aviseringarna för inlägg ska skickas på forum- eller trådnivå.

Om funktionen för e-postprenumeration på forum är aktiverad kan du klicka på Prenumerera. Du får e-postmeddelanden när nya inlägg görs i forumet.

När funktionen för e-postprenumeration på trådar är aktiverad markerar du kryssrutan för en eller flera trådar och klickar på Prenumerera i menyn Trådåtgärder. Du får du e-postmeddelanden när andra skriver nya inlägg i den tråden.