Hitta kursmeddelanden

Du kan visa meddelanden i alla kurser du läser. Om ditt lärosäte tillåter det kan du även skapa och svara på meddelanden. Dina lärare styr inte den här inställningen.

Mer information om skrivskyddade meddelanden

De här meddelandena finns bara inuti systemet. Det går inte att se eller skicka meddelanden utanför kursen.

Om du vill se meddelanden för en kurs som du går klickar du på Meddelanden i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

Din lärare bestämmer vilka länkar som ska visas på kursmenyn och vilka verktyg som kan användas.

Om du ser en lista till vänster där ditt namn visas kan du läsa och skicka meddelanden för alla dina kurser på sidan Meddelanden.

Om du ser ditt namn i det övre högra hörnet på sidan kan du komma åt nya meddelanden för alla dina kurser. Öppna menyn bredvid ditt namn och välj ikonen Uppdateringar. Du kan visa en lista över aviseringar om viktiga händelser och information i alla dina kurser och organisationer.


Skicka meddelanden

Alla kan använda meddelanden för påminnelser, snabba frågor och socialt samspel. Om ditt lärosäte tillåter det kan du bifoga filer från din dator i dina meddelanden.

Kom ihåg: Ditt lärosäte kanske inte tillåter att du skapar och svarar på meddelanden. Dina lärare styr inte den här inställningen.

Välj Till på sidan Skriv nytt meddelande. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.

Om du vill välja flera mottagare samtidigt på en Windows-dator håller du ned Skift och klickar på det första och sista namnet. Om du vill välja mottagare som inte följer efter varandra i listan håller du ned Ctrl och klickar på de användare som du vill skicka till. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Du kan även markera alla kursmedlemmar med alternativet Markera alla.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din meddelandetext. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Svara på ett meddelande

Du kan svara avsändaren eller svara alla om ditt lärosäte tillåter det. Avsändaren och alla andra mottagare läggs automatiskt till i rutan Till:.

Lägg till andra kursmedlemmar till meddelandet om det behövs. Meddelandet innehåller texten från det ursprungliga meddelandet. Du kan lägga till extra text.

Skrivskyddade meddelanden

Du kanske bara kan läsa meddelanden som andra roller har skickat, till exempel lärare och assistenter.

När ditt lärosäte aktiverar skrivskyddade meddelanden tas vissa alternativ bort. När du visar dina meddelanden visas Skapa meddelande, alternativen Svara och Vidarebefordra visas inte. Dina lärare styr inte den här inställningen.


Aviseringar om nytt meddelande

Modulen Nyheter visas på första sidan efter att du har loggat in och på kursens hemsida. Du får aviseringar när nya kursmeddelanden kommer.

När du loggar in för första gången rapporterar modulen ändringar en gång om dagen. Om du vill se nya aviseringar senare väljer du Uppdatera på menyn Åtgärder.

Din lärare och institution bestämmer vilka moduler som visas.