Du kan dele tanker og idéer om klassemateriell i diskusjoner. Emnemedlemmer kan bruke Blackboard Learn til å kombinere gjennomtenkte diskusjoner – som i tradisjonelle klasserom – med fordelene med asynkron kommunikasjon. Deltakerne trenger ikke å være på samme sted eller i samme tidssone, og du kan bruke god tid på å formulere svarene dine.

Du kan bruke diskusjoner til dette:

 • Samarbeide og kommunisere med medstudenter.
 • Stille spørsmål om lekser, lesemateriell og emneinnhold.
 • Vise at du forstår og kan anvende emnematerialet.

Åpne diskusjonstavlen

 1. Du finner diskusjonstavlen på to steder:
  • VelgDiskusjoner i emnemenyen.
  • Velg Verktøy i emnemenyen og deretter Diskusjonstavle.
 2. På hovedsiden for diskusjonstavlen ser du en liste over tilgjengelige diskusjonsforumer. På denne siden kan du gjøre følgende:
  1. Velg forumtittelen for å se meldingene. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
  2. Velg et forum for å åpne tråden med innlegg.
  3. Velg antallet i Uleste innlegg-kolonnen for å få rask tilgang til de uleste innleggene i det aktuelle forumet.

Mer om hvordan du publiserer svar

Emnegrupper kan ha egne diskusjonstavler. Diskusjonstavler for grupper er bare tilgjengelig for brukere som er medlemmer av de aktuelle gruppene. Hvis en gruppediskusjonstavle er tilgjengelig, finner du den under gruppelenkene i emnemenyen eller i Mine grupper-området.

Mer om hvordan du åpner diskusjoner med JAWS®

Hvis læreren tillater det, kan du endre eller slette svarene dine. Hvis du publiserer et svar ved en feil og alternativet for å redigere eller slette ikke vises, må du kontakte læreren.

Mer om hvordan du endrer og sletter svar